Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Nauja COMECE vadovybė, vysk. Norvila išrinktas Išorinių ryšių komisijos pirmininku

Vysk. Rimantas Norvila, COMECE Išorinių ryšių komisijos pirmininkas, antras iš k. - RV

2018/03/09 13:06

Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) plenarinė asamblėja Briuselyje ketvirtadienį išrinko naują vadovybę. Pirmininku išrinktas Liuksemburgo arkivyskupas Jean-Claude Hollerich SJ, COMECE Išorinių ryšių komisijos pirmininku – Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

Liuksemburgo arkivyskupas jėzuitas Jean-Claude Hollerich SJ perima COMECE pirmininko pareigas iš pastaruosius šešerius metus komisijai vadovavusio kardinolo Reinhardo Marxo, Miuncheno arkivyskupo.

Vyskupas Rimantas Norvila yra Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas COMECE nuo 2005 metų. Iki šiol ėjo komisijos vicepirmininko pareigas.

COMECE misijos pagrindinis tikslas yra stebėti politinių procesų raidą Europos Sąjungoje Bažnyčiai rūpimose sferose. Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisiją sudaro Europos Sąjungai priklausančių 28 kraštų Vyskupų konferencijų delegatai. Vienas vyskupas atstovauja Danijai, Švedijai ir Suomijai, tuo metu Jungtinei Karalystei komisijoje deleguoti du vyskupai: Anglijos ir Velso episkopato ir Škotijos episkopato.

Naujasis COMECE pirmininkas, 1958 metais gimęs Jean-Claude Hollerich SJ, teologiją studijavo Grigaliaus universitete Romoje ir Sofijos universitete Tokijuje. Įšventintas kunigu išvyko į Japoniją, buvo priimtas į Jėzaus draugijos Japonijos provinciją. Doktoratą apgynė Europos integracijos institute Bonoje. Poliglotas liuksemburgietis nuo 2011 metų yra Liuksemburgo arkivyskupijos metropolitas. Ganytojo vyskupiško herbo moto: „Annuntiate“ (lot. „Skelbkite!“)

Su naujuoju COMECE pirmininku arkivyskupu Hollerichu penkerių metų kadencijai išrinkti keturi nauji vice pirmininkai - airis Noel Treanor, Down and Conner vyskupas, ankščiau ėjęs COMECE generalinio sekretoriaus pareigas, italas Mariano Crociata, Laciajus vyskupas ir buvęs Italijos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius, čekas Jan Vokal, Hradec Kralove vyskupas, anksčiau tarnavęs Vatikano Valstybės sekretoriate, ir vokietis Franz-Josef Overbeck, Eseno vyskupas ir Vokietijos kariuomenės ordinariato ordinaras. (Vatikano radijas)

2018/03/09 13:06