Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Savaitė Lietuvoje (kovo 10). Žinia apie popiežiaus kelionę

apžvalga - RV

2018/03/10 16:26

Kastantas Lukėnas

Pasitinkant Nepriklausomybės atkūrimo dieną paskelbta džiugi žinia: patvirtinta popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje data. Žinia paskelbta penktadienį LVK sekretoriate surengtoje konferencijoje. Žiniasklaidos kanalais pasklido LVK pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo ir vizito koordinatoriaus kun. Sauliaus Rumšo OP išsakytos mintys. Informacija apie vizitą skelbiama šiuo tikslu įkurtame tinklalapyje www.popieziausvizitas.lt. Paskelbtas vizito logotipas ir apaštalinei kelionei Lietuvoje pasirinktas šūkis „Kristus Jėzus – mūsų viltis“. Žinia apie būsimąjį Šventojo Tėvo vizitą sutapo su popiežiaus Pranciškaus kvietimu įsijungti į atgailos ir adoracijos iniciatyvą „24 valandos Viešpačiui“.

Praplėsti pažintį su popiežiumi Pranciškumi kvietė VDU Katalikų teologijos fakulteto auloje trečiadienį vykęs susitikimas su prancūzų sociologu, komunikacijos specialistu prof. Dominique‘u Woltonu, išleidusiu pokalbių knygą su popiežiumi Pranciškumi politikos ir visuomenės klausimais. Svečią kalbino filosofas doc. Vytautas Ališauskas, buvęs Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto. Knygos autorius žavėjosi popiežiaus Pranciškaus komunikavimo gebėjimais, jo tarnystės stiliumi, meile vargšams, taikos ir socialinio teisingumo siekiais. Įdomu tai, kad pats profesorius D. Wolton laiko save agnostiku, tiesa, neneigia ir kultūrinės katalikiškosios tapatybės. Beje, jis anksčiau yra išleidęs pokalbių knygą su buvusiu Paryžiaus arkivyskupu kardinolu Jeanu Marie Lustiger. Apie susitikimą praneša Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba. Pokalbis su prof. Dominique‘u Woltonu paskelbtas portale „15 min.“ : jame reiškiama nedažnai mūsų viešojoje erdvėje iš agnostiko lūpų nuskambanti mintis, kad religija dabartiniame politinių idėjų vakuume gali tapti vienijančiu reiškiniu, skatinti dialogą ir pagarbą žmogui. 

Šeštadienį Panevėžyje į pašvęstųjų brolių ir seserų simpoziumą susirinko beveik pustrečio šimto vienuolių iš daugiau kaip trisdešimties Lietuvoje veikiančių vienuolijų. Apie pašvęstojo gyvenimo dinamiką ir bendruomeniškumą kalbėjo ypatingas svečias – Mažesniųjų brolių ordino generalinis definitorius pranciškonas Antonio Scabio OFM. Vakare Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vienuoliai kartu su pasauliečiais šventė Vakarinės liturgiją ir Mišias. Šiuo metu Lietuvoje veikia 53 vienuolijos, joms priklauso 612 moterų ir 137 vyrai.

Panevėžio vyskupija kasmet mini šventojo Kazimiero dieną ir ragina jaunimą pažinti savo dangiškąjį Globėją. Laikraščio „XXI amžius“ jaunimui skirtame priede „Žvilgsniai“ pasakojama apie šiemetinę vyskupijos Šv. Kazimiero šventę, joje skambėjusius įdomių žmonių pranešimus bei liudijimus.

Kauno paminklinėje Kristus Prisikėlimo bazilikoje šventasis Kazimieras paminėtas miesto mokinių dailės projektu, skirtu lietuvių jaunimo Globėjui. Ši meninė akcija įsiliejo į Valstybės atkūrimo šimtmečio programą.

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas Poznanės arkivyskupo kvietimu dalyvavo šv. Kazimiero pagerbimo programoje Poznanėje, kur taip pat supažindino lenkų tikinčiuosius su pal. Teofiliumi Matulioniu. Poznanėje vykusioje Kaziuko šventėje buvo apdovanota Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos ses. Michaela Rak ZSJM, viena iš Vilniuje veikiančio Pal. Mykolo Sopočkos hospiso steigėjų.

Lietuvos globėjo šv. Kazimiero minėjimo dieną Balbieriškyje konsekruota naujai atstatyta Rožinio Švč. M. Marijos bažnyčia. Penkių šimtmečių amžiaus parapijoje tai jau penkta bažnyčia, titulą paveldėjusi iš prieš penkerius metus sudegusios senosios medinės bažnyčios. Balbieriškio bažnyčioje yra tarnavęs ir Nepriklausomybės akto signataras vysk. Justinas Staugaitis.

Telšiuose vykusio jau trečiojo Palaiminimų sekmadienio programa kvietė susipažinti su Šventuoju Raštu. Renginys, kaip ir ankstesnieji, transliuotas „YouTube“ kanalu. Atviras visuomenei renginių ciklas vyksta atnaujintose vysk. Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos patalpose.

Tarptautinės moterų solidarumo dienos proga „Bernardinai.lt“ dienraštyje paskelbta tekstų, kviečiančių apmąstyti moters pašaukimą krikščioniškosios antropologijos požiūriu. Toma Bružaitė primena šv. Jono Pauliaus II įvesdintą „naujojo feminizmo“ sąvoką ir kvietimą atsispirti pagundai konkuruoti galia bei dominavimu. Šis popiežius taip pat kalbėjo apie „moters genijų“, mokantį priimti kitą asmenį ir suasmeninantį bendro visuomenės gyvenimo sritis.

Kovo „Artumoje“ kun. Antanas Saulaitis SJ kviečia pažvelgti į palaimintosiomis ar šventosiomis paskelbtas moteris. Išgirdusios Dievo kvietimą jos didžiadvasiškai ėmėsi reikalingiausių darbų: steigė vienuolijas bei misijas, rūpinosi vaikų auklyba, pagalba vargstantiems, imigrantams, visuomenės atskirtiesiems.

Trečiadienį Kauno kunigų seminarijos ir Juozo Naujalio muzikos gimnazijos bendruomenės surengė bendra Lietuvos valstybės šimtmečio paminėjimą, kuriame skambėjo muzika ir poezija. Seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas kvietė dėkoti Kūrėjui už laisvę, kalbą, kultūrą, galimybę kurti.

Vilniaus dominikonai prieš trejus metus Šv. ap. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje įrengė kariljoną, kurio muzika skambėdavo švenčių dienomis, o nuo šiol džiugins žmones ir kiekvieną dieną dviem ketvirčio valandos trukmės nemokamais koncertais.

2018/03/10 16:26