Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Popiežius dalyvavo jaunimo priešsinodiniame susitikime

Popiežius Pranciškus - AP

2018/03/19 14:18

Popiežius Pranciškus pirmadienį dalyvavo jaunimo priešsinodiniame susitikime. Susitikimas tema: „Kalbamės kartu“ suteikė progą keliems šimtams jaunimo atstovų iš viso pasaulio, katalikams, kitų Bažnyčių nariams ir nekrikščionims, kreiptis į popiežių, užduoti klausimus ir išklausyti jo minčių. Susitikimas įvyko pirmadienio priešpietį Tarptautinėje popiežiškojoje kolegijoje Romoje „Maria Mater Ecclesiae“.

Priešsinodinis susitikimas pradėtas malda ir Vyskupų Sinodo generalinio sekretoriaus sveikinimo žodžiu. Kalbas pasakė penkių žemynų jaunimo atstovai – Afrikos, Amerikos, Azijos, Europos ir Okeanijos ir Vyskupų Sinodo pirmininkas popiežius Pranciškus. Po susitikimo pertraukos popiežius atsakė į daugelį klausimų.

Šventasis Tėvas paprašė jaunimo būti atviru ir kalbėti atvirai, drąsiai, be gėdos jausmo. „Gėdos jausmus palikime už durų; čia kalbėkimės nesigėdydami“, sakė popiežius. Paprašęs atleisti, jei kas nors įsižeis dėl atviro kalbėjimo, popiežius drąsino jaunimą „klausytis nuolankiai“, o kai sakoma tai, kas nepatinka „klausytis dar atidžiau“, nes kaip kiekvienas turi teisę kalbėti, taip pat turi teisę būti išklausytas“.

Popiežius sakė, kad jaunimo dalyvavimas priešsinodiniame susitikime yra labai svarbus. Reikia jaunimo įnašo pasirengti būsimai Vyskupų sinodo asamblėjai tema: „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo įžvelgimas“, nes Dievas daugelį kartų Bažnyčios istorijoje ir skaitlinguose bibliniuose įvykiuose kalbėjo per jaunimą.

Per dažnai jaunimas paliekamas vienas, nors jauni žmonės yra kultūros kūrėjai. Norime sukurti erdvę, kurioje būtų galima išgirsti jaunų žmonių liudijimus apie jaunimo kuriamą kultūrą. Bažnyčioje neturėtų būti taip, kad jaunimui būtų uždaromos durys, jų nesiklausoma. Evangelijos artimo meilės žinia yra kvietimas susitikti, pasidalyti mintimis, vieni kitus priimti ir pamilti, eiti kartu ir dalytis be baimės. Šis priešsinodinis susitikimas trokšta būti ženklu, liudijančiu, kad Bažnyčia nori klausytis visų jaunų žmonių, neatmetant nei vieno. Tai nėra apsimetinėjimas. Mums svarbu geriau suprasti, ko Dievas ir istorija mūsų prašo. Jei jūsų, jaunų žmonių, nebūtų šiame procese, neturėtume svarbios priėjimo prie „Dievo su mumis“ dalies.

Popiežius sakė, jog Vyskupų sinodas be kitų dalykų žada sukurti sąlygas, kurios leistų kompetentingai palydėti jaunimą pašaukimo įžvelgime. Pasak popiežiaus, visi buvome pašaukti. Dievas myli kiekvieną ir kreipiasi į kiekvieną asmeniškai pašaukdamas. Tai yra malonė, kurios atradimas pripildo džiaugsmu. „Būkite tikri, - tęsė popiežius Pranciškus kalbėdamas priešsinodinio susitikimo dalyviams, - Dievas jumis pastiki, Dievas jus myli ir kiekvieną pašaukia. Dievas savo ruožtu nenuvils, nes jis yra ištikimas ir tikrai tiki jumis“. (Vatikano radijas)

2018/03/19 14:18