Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežius \ Kelionės

Popiežius keliaus į Airiją

Bažnyčios ir šeimų delegaciją iš Airijos su popiežiumi trečiadienio bendrojoje audiencijoje - AP

2018/03/21 15:39

Popiežius Pranciškus pranešė, jog žada Pasaulinio šeimų susitikimo proga keliauti į Dubliną, ateinančio rugpjūčio 25-26 dienomis. Kalbėdamas trečiadienio bendrojoje audiencijoje popiežius dėkojo valstybės atstovams, Dublino vyskupui ir visiems, kurie bendradarbiauja ruošiant būsimą jo Apaštališkąją kelionę į Airiją.

IX Pasaulinis Šeimų susitikimas įvyks Dubline rugpjūčio  21-26 dienomis. Susitikimo tema: „Šeimos Evangelija, pasaulio džiaugsmas“. Susitikimo programoje numatyta trijų dienų konferencija apie šeimos vertybes, parodos, šventinis koncertas ir baigiamosios Mišios, kurias XXI eilinį sekmadienį, rugpjūčio 26 dieną aukos popiežius Pranciškus.

Trečiadienio bendrojoje audiencijoje dalyvavusi Airijos katalikų Bažnyčios delegacija įteikė Šventajam Tėvui Pasaulinio Šeimų susitikimo „Šventosios Šeimos ikoną“. Ikona, prieš metus pašventinta Marijos apsireiškimų Knock bazilikoje, nuo tada keliauja po Airiją aplankydama visas krašto parapijas.

Popiežiaus Pranciškaus kelionė į Airiją įvyks praėjus beveik keturiems dešimtmečiams nuo pirmosios ir ligi šiol vienintelės Apaštališkosios kelionės į Airiją. Šv. Jonas Paulius II buvo pirmas popiežius aplankęs Airiją 1979 metais. „Atsiverskite ir leiskite, kad Kristus šio laikinojo pasaulio kelyje taptų jūsų sielų Viešpats, vardan amžinybės“, kvietė šv. Jonas Paulius II pirmosiose Airijoje aukotose šv. Mišiose Dublino „Phoenix parke“. Tame pačiame parke popiežius Pranciškus rugpjūčio 26 dieną aukos Pasaulinio Šeimų susitikimo uždarymo šv. Mišias. (Vatikano radijas)

2018/03/21 15:39