Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Popiežius ragina plėsti priėmimo kultūrą

Popiežių aplankė Trento provincijos delegacija

2018/03/24 15:18

Šventasis Tėvas padėkojo Trento bendruomenės atstovams už labdaringą veiklą šiaurinėje Italijoje ir Vatikane. Šiais laikais labai reikia žmonių, gebančių drąsiai liudyti moralines vertybes, kurių mus moko Evangelija, sakė popiežius Pranciškus. Šventasis Tėvas kalbėjo šeštadienį audiencijoje Trento delegacijai, kurią jam pristatė Autonominės provincijos pirmininkas ir Trento arkivyskupas. Trento bendruomenės asociacijos, įmonės ir šeimos vykdo daug labdaringų projektų, ypač remia maldininkų ir svečių priėmimą Vatikane.

Popiežius drąsino piligrimus iš Trento toliau plėsti priėmimo kultūrą, atviro ir broliško gyvenimo modelį, suderinamą su visų žmonių, kaip Dievo vaikų, orumu. Kreipdamasis į šeimas, popiežius jas drąsino tapti tikromis „namų bažnyčiomis“, kurių pagrindas būtų Jėzaus Žodis, Bažnyčios meilė ir tarnavimas gyvybei. „Šitaip padėsite sukurti bendražmogiškų ir krikščionių vertybių mokyklas ateitiems kartoms“, sakė popiežius Pranciškus.

„Dosniai sėkite Evangelijos meilės darbų sėklą visose vietose į kurias Apvaizda jus pašauks dirbti“, sakė popiežius, kartu pavedė Trento bendruomenės atstovus ir šeimas šv. Mergelei Marijai, Bažnyčios Motinai, palinkėjo, kad piligrimystė į krikščionybės širdį pagilintų tikėjimą ir padėtų nuoširdžiai pasirengti jau priartėjusioms Velykoms. (Vatikano radijas)

2018/03/24 15:18