Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Popiežiaus akivaizdoje jaunimas turi kelti šurmulį

Popiežius su jaunimu Verbų sekmadienį

2018/03/26 15:09

„Kelkite šurmulį!“ – sako popiežius Pranciškaus jaunimui. „Gerai pasirenkite Sinodui, tačiau virš visko kelkite šurmulį. Jaunystė tam ir yra; jaunime, jūs esate svarbūs, labai svarbūs! Kur Bažnyčia būtų be jaunimo?!“. Popiežius šitaip kalbėjo grupei italų jaunimo iš pietinio Bazilikatos regiono, kuriuos neseniai ir neplanuotai sutiko prie savo namų Vatikane, praneša Vatikano dienraštis „l’Osservatore Romano“. Šv. Antano Paduviečio parapijos jaunimo grupė iš Serra di Pepe (Ruoti) kovo pradžioje surengė pasirengimo Sinodui piligrimystę į Romą, be kita ko lankėsi Vatikano muziejuose, Šv. Petro bazilikoje, Vatikano soduose ir sutiko popiežių Pranciškų, kuris išgirdęs prie namų dainuojančius jaunus balsus išėjo susitikti. Kovo 11 d. susitikimo su popiežiumi įspūdžiais pasidalino Veronika. Ji papasakojo laikraščiui, kad popiežius pasveikino kiekvieną atskirai, pasiteiravo iš kur atkeliavo ir paprašė kartu su juo sukalbėti „Sveika Marija“.

„Jūs esate resursas!“, pasakė jaunimui popiežius ir pridūrė: „Gerai pasirenkite Sinodui, o svarbiausia – kelkite šurmulį, tam esate jaunimas“.

Kalbėdamas su jaunuoliais ir jaunuolėmis Šventasis Tėvas sakė, kad žvelgdamas į juos prisiminė biblinį epizodą apie jaunimą pirmykštėje Bažnyčioje: apie tai pasakojama Apaštalų darbuose, anuomet didelio atgarsio sulaukusiame įvykyje apie sutuoktinius Ananiją ir Sapfyrą, kurie sukčiavę ir melavę apaštalams krito negyvi. Popiežius atkreipė dėmesį, kad tame Apaštalų darbų pasakojime (5,1-11) paminėta, jog du kartus keli jaunuoliai pakilo, suvyniojo mirusių sutuoktinių kūnus į įkapių drobes, juos išnešė ir palaidojo.

Bibliniame pasakojime net du kartus „jaunimas ėmėsi daryti tvarką, valyti“ pasakė popiežius ir tęsė: „(Jaunime), taip pat jūs tvarkykite, valykite Bažnyčią! Tai labai padės mums. Ir neužmirškite manęs savo maldose!“

Dienraščio pašnekovė Veronika sakė, kad susitikimas su popiežiumi buvo nuostabus įvykis. Susitikimas akis į akį leido pajusti tarsi sumažėjusį atstumą tarp Dievo ir žmonių; įsitikinti, kad viskas yra iš Dievo malonės. Turime kiekvieną dieną stebėtis Kristaus mums dovanojamais visais nuostabiais dalykais, kaip ir susitikimu su popiežiumi kovo 11 d.“

Apibendrindama susitikimą su popiežiumi Pranciškumi jauna moteris pasakė: „Popiežius Pranciškus savo žmogišku paprastumu leido mums suprasti: esu žmogus kaip jūs, tačiau žinau, kad vedamas Kristaus ir aš esu žmonių žvejys; jūs darykite tą patį savo jaunatvišku šurmuliavimu; kelkite šurmulį meilės kupinu gyvenimu, galinčiu išvalyti nuo visokių žmogiškų nukrypimų ir pamatysite, kad pasaulis taps gražesniu jame esančių Dievo išganytų sielų dėka“. (Vatikano radijas)

2018/03/26 15:09