Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Kardinolas Stella apie jaunimo sielovadą: Dievui patinka kūrybingumas

Internetas tapo ne vien įrankiu, bet ir "gyvenimo vieta"

2018/04/28 14:58

„Jei pašaukimų sielovada nori pasiekti jaunuolių gyvenimą ir pasiūlyti jiems Jėzaus žmogiškumo ir sekimo paskui Jį grožį, jai privalu apsigyventi skaitmeniniame pasaulyje“, interviu italų katalikiškai žinių agentūrai SIR pasakė kardinolas Benjamino Stella, Kunigų kongregacijos prefektas. Šiame pokalbyje buvo aptariamas ateinantį rudenį įvyksiantis Vyskupų Sinodas apie jaunimą, ypač sutelkiant dėmesį į pašaukimo atpažinimą.

Galima priminti, kad nuo 2017 sausio yra paskelbtas šio Sinodo paruošiamasis dokumentas. Jame konstatuojama, jog norint „lydėti jaunuolius“ reikia mokėti peržengti iš anksto pasiruoštas schemas, sutikti juos ten, kurie jie yra, prisitaikyti prie jų laiko ir ritmo, rimtai vertinti jų sunkumus, padėti, kad žodžiais ir gestais priimta krikščioniška žinia taptų kasdiene pastanga ir savo asmeninės istorijos, savo gyvenimo prasmės statymu. Kitaip tariant, padėti jiems pasiruošti brandžiam tikėjimo gyvenimo pasirinkimui.

Tai yra kelionė, vykstanti kartas nuo karto nenumatytais keliais, toli nuo įprastinių katalikų bendruomenių vietų. Viena iš vietų, kur būtina eiti, yra skaitmeninis pasaulis. Tai iš tiesų „gyvenimo vieta“, o ne vien įrankis.

Sinodo dokumente taip pat pripažįstama, kad neretais susiduriama su sunkiai peržengiamu atstumu tarp „bažnytinės kalbos“ ir jaunimo kalbos. „Norime Bažnyčios, kuri mokėtų palikti erdvės jaunimo pasauliui ir jo kalboms, vertindama ir brangindama kūrybingumą ir talentus“, pažymima dokumente.

Jei Bažnyčia turi apsigyventi skaitmeniniame pasaulyje, pasiūlyti čia savo žinią, padėti brandiems apsisprendimams, visa tai nėra ir negali būti, perspėjo kardinolas Stella, „rinkodaros akcija“. Pašaukimas, pašaukimo suvokimas yra visai kas kita. Jo pradžia nesame mes, o Dievas. Mes galime tik „parodyti kelią“, kurti dialogo ir susitikimo aplinką. Parodyti jaunuoliams Evangeliją taip pat reiškia parodyti Jėzaus laisvę, kilnią meilę, ypač tiems, nuo kurių visi nusisuka, parodyti jo sugebėjimą nepasiduoti ir atmesti blogį. Šie dalykai iš tiesų kalba jaunuoliams.

Išeiti iš schemų taip pat reiškia būti kūrybingiems. Dievui patinka kūrybingumas, Dievas yra „jaunas“. Dievas, Pranciškaus žodžiais, yra „amžina naujovė“. Tad, pasak kardinolo Stella, nereikia bijoti naujų sielovados formų ir eksperimentų. Tai nereiškia atmesti bloku viską, kas jau daroma, pavyzdžiui tradicinės sielovados parapijose, kuri išlieka fundamentali, ar naiviai vaikytis madų. Ir sielovadoje reikia „pašaukimo atpažinimo“, kartais drąsaus ir inovatyvaus.

Sukviesdama Vyskupų Sinodą apie jaunimą ir pašaukimą Bažnyčia, sakė kardinolas Stella, nori išklausyti tai, kas yra jaunuolių širdyse, išgirsti apie jų džiaugsmą, apie jų vienatvę, apie jų viltis. Iš šio išklausymo turi gimti tokia sielovada, tokia kalba, kuri gali padėti jaunuoliams atlikti svarbiausius gyvenimo pasirinkimus. Tai yra tarnystė ir pagalba, kurią Bažnyčia nori suteikti jaunuoliams ir jų ateičiai: išgirsti Viešpaties balsą, Jo kvietimą, taip pat kunigiškam ar vienuoliniam gyvenimui.  (Vatikano radijas)

2018/04/28 14:58