Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Vokietijos vyskupai susitiks su Romos kurijos vadovais

Iš k. Vokietijos kardinolai Reinhard Marx ir Rainer Maria Woelki - EPA

2018/05/02 10:14

Gegužės 3 dieną Vatikane įvyks grupės Vokietijos kardinolų ir vyskupų susitikimas su kai kuriais Romos kurijos vadovais ir nariais. Susitikimo tema: galimybė leisti mišrių santuokų sutuoktiniui nekatalikui priimti Komuniją.

Vokietijos vyskupų konferencija pastarojoje plenarinėje asamblėjoje nusprendė paskelbti dokumentą apie išimtinus atvejus, leidžiančius priimti Eucharistiją sutuoktiniams nekatalikams. Po to, grupė Vokietijos vyskupų laišku kreipėsi į Apaštalų Sostą, prašydama patikslinti.

Šventojo Sosto spaudos salė informuodama apie būsimą susirinkimą nurodė, kad jame dalyvaus septyni Vokietijos vyskupų konferencijos nariai, įskaitant jos pirmininką, Miuncheno arkivyskupą kardinolą Reinhard Marx, Kelno, Miunsterio, Speierio, Regensburgo ir Magdeburgo vyskupus bei episkopato sekretorių, ir keturi Romos kurijos atstovai: Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas Luis Francuisco Ferrer, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas Kurt Koch, Popiežiškosios Juridinių tekstų aiškinimo ir Tikėjimo mokymo kongregacijos darbuotojai. (Vatikano radijas)

2018/05/02 10:14