Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežius \ Homilijos

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: Kristus yra durys visiems: tiek vietiniams, tiek ateiviams

14/01/2018 10:56

Iš šio susitikimo su Jėzumi kyla mūsų šiandienos malda. Tai abipusė malda: pabėgėliai ir migrantai meldžiasi už vietines bendruomenes, o vietinės bendruomenės meldžiasi už neseniai atvykusius ir už kiek ilgiau esančius migrantus.

 

Pranciškaus ryto Mišios Mortos namų koplyčioje

Pranciškaus ryto Mišios Mortos namų koplyčioje

Popiežiaus ryto Mišios: melskimės drąsiai

12/01/2018 14:10

Pasak popiežiaus, kai artinamės prie Viešpaties ir norime kažko paprašyti, visada turime atsispirti nuo tikėjimo ir prašyti tikėjime, ir taip pat reikia drąsos prašyti – „aš tikiu, kad tu gali mane išgydyti, aš tikiu, kad tai gali padaryti“.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija: dviveidžiai ganytojai – Bažnyčios žaizda

09/01/2018 14:20

Negražu kai matome tokius dviveidžius ganytojus. Jie serga, yra praradę galią ir gyvena dviveidį gyvenimą. Jų viduje viskas supuvę. Toks likimas laukia ganytojo, kuriam nerūpi Dievo artumas maldoje ir kuris neatjaučia žmonių.

 

Popiežius Šv. Mortos koplyčioje

Popiežius Šv. Mortos koplyčioje

Popiežiaus homilija. Silpnojo niekinimas – velnio darbas

08/01/2018 12:36

Psichologai galbūt turi kitą paaiškinimą iš kur atsiranda noras paniekinti silpnesnįjį, bet aš jums sakau, kad tai yra vienas iš gimtosios nuodėmės pėdsakų. Tai šėtono darbas, nes šėtonas nežino kas yra atjauta.

 

Trijų Karalių iškilmė Vatikane

Trijų Karalių iškilmė Vatikane

Trijų Karalių iškilmė Vatikane: pamatykime, eikime, dovanokime

06/01/2018 14:04

Ši žvaigždė taip pat kviečia eiti. Tai antras Trijų Karalių esminis veiksmas. Pamatę žvaigždę jie nusprendžia leistis į kelią, patirdami ėjimo per visą dieną nuovargį, atsikratydami nereikalingo svorio, nereikalingos prabangos.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: Žiūrėdami į Mariją atraskime kas tikrai svarbu

01/01/2018 14:39

Turime sugrįžti atgal ir viską pradėti nuo prakartėlės, nuo Motinos Marijos, laikančios ant rankų Dievą. Pamaldumas Marijai tai ne kažkokios dvasinės mandagybės, bet krikščioniško gyvenimo poreikis. Žiūrėdami į Mariją atsisakykime nereikalingų balastų ir atraskime kas tikrai svarbu.

 

Šv. Kalėdų nakties Mišios šv. Petro bazilikoje

Šv. Kalėdų nakties Mišios šv. Petro bazilikoje

Šv. Kalėdų nakties homilija: džiaugsmas, kuriuo dalinamės

25/12/2017 13:23

Džiaugsmas, kuriuo Dievas savo begaliniame gailestingume apgaubė mus - pagonis, nusidėjėlius ir svetimus – ir skatina daryti tą patį. Šios nakties tikėjimas, - kalbėjo Pranciškus, - mus kreipia atpažinti Dievą esant visose situacijose, kur manome Jį nesant.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Džiaugsmas krikščionio veide

21/12/2017 12:30

Visa trečiosios Advento savaitės ketvirtadienio liturgija skelbia: džiaukis, tespindi džiaugsmas tavo veide, nes pats tave ateina Viešpats. Būkime džiugūs krikščionys, viską darykime taip, kad iš mūsų elgesio būtų matoma, jog mes esame išganyti žmonės, kad Viešpats mums viską atleido.