Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežius \ Homilijos

Popiežius aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežius aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežiaus homilija. Viešpats mums tepadeda atpažinti laiko ženklus

24/04/2018 12:23

Viešpats tesuteikia mums malonę priešintis tam, kas iš piktosios dvasios, o kartu tepadeda jis mums būti atviriems naujumui, tačiau tik tam, kuris yra iš Dievo, kuris ateina su Šventosios Dvasios galia. Tesuteikia mums Viešpats malonę atpažinti laiko ženklus.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: Kristaus skelbimas – ne teorija

19/04/2018 16:28

Kristaus skelbimas, evangelizavimo misija, tai ne tik tam tikrų asmenų, bet visų Bažnyčios narių pareiga, sakė popiežius Pranciškus  Mišių homilijoje komentuodamas skaitinį, pasakojantį kaip Šventoji Dvasia paskatino apaštalą Pilypą eiti prie kelio ir pakrikštyti sutiktą svetimšalį.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Bažnyčiai reikia pranašų

17/04/2018 13:31

Pranašas, sakė popiežius, tai ne būsimų nelaimių, bet vilties skelbėjas. „Jis nori atverti duris, pagydyti šaknis, atgaivinti priklausymo Dievo tautai suvokimą, kad galėtume ateiti pirmyn. Pranašas – tai ne tik priekaištautojas. Pranašas – tai vilties žmogus.

 

Ryto Mišios Šv. Mortos namų koplyčioje

Ryto Mišios Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežiaus homilija. Kodėl seku Jėzumi? Iš meilės ar dėl naudos?

16/04/2018 12:28

Pabandykime išsiaiškinti ar sekdami Jėzų mes siekiame savo naudos, ar ne. Atgaivinkime savo atmintį šiais dviem klausimais: ką Jėzus iš meilės man padovanojo? Ir ką aš darau atsiliepdamas į jo meilę? Šie klausiamai pašalins iš mūsų tikėjimo naudos siekimą. Tepadeda mums Viešpats.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Ar esu laisvas?

13/04/2018 13:44

Pagalvokime apie savo laisvę šiame truputį pamišusiame, šizofreniškame pasaulyje. Žmonės šaukia: „laisvė, laisvė, laivė!“, bet iš tiesų vis daugiau ir daugiau vergystės. Pagalvokime apie tą laisvę, kurią Jėzus mums dovanoja.

 

Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežiaus homilija. Klusnumas, liudijimas, konkretumas

12/04/2018 12:41

Komentuodamas ketvirtadienio Mišių pirmąjį skaitinį apie gimstančios Bažnyčios persekiojimus, popiežius iškėlė tris aspektus, tris žinias, kurias skelbia šios dienos liturgija – klusnumą, liudijimą ir konkretumą.

 

Pranciškus vadovavo Gailestingumo sekmadienio šv. Mišioms

Pranciškus vadovavo Gailestingumo sekmadienio šv. Mišioms

Popiežius Gailestingumo sekmadienio šv. Mišiose: atpažinkime savo Dievą

08/04/2018 11:57

Nes ir mums nepakanka žinoti, kad Dievas yra: mūsų gyvenimo nepripildo prisikėlęs, tačiau toli esantis Dievas; mūsų netraukia tolimas Dievas, kad ir koks teisus bei šventas. Ne, ir mes trokštame „pamatyti“ Dievą, ranka paliesti prisikėlusįjį dėl mūsų.

 

Velyknakčio Mišios

Velyknakčio Mišios

Velykų nakties Vigilijos homilija: ar liksime nutildyti?

01/04/2018 10:35

Ir jei vakar, kartu su moterimis, kontempliavome tą, „kurį pervėrė“, šiandien, taip pat kartu su jomis, esame kviečiami kontempliuoti tuščią kapą ir išgirsti angelo žodžius: „jūs nebijokite... Jis prisikėlė“.