Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežius \ Homilijos

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: apsaugokim smalsumą virtualioje erdvėje

30/04/2018 14:15

Vaikai smalsūs, virtualioje erdvėje randa daug negerų dalykų. Reikia jiems padėti, kad netaptų savo smalsumo aukomis. Padėkime jiems įžvelgti, kad mokėtų atskirti kas gera, nuo to kas bloga ir prašykime Šventosios Dvasios, kad suteiktų tikrumo.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija: Jėzus Danguje dirba ir meldžiasi už mus

27/04/2018 15:38

Dangus nėra nuobodumo vieta, kaip kad gali kai kam atrodyti, o susitikimas su Jėzumi. Popiežius Pranciškus penktadienio rytą Mišiose Šv. Mortos namų koplyčioje kalbėjo apie Dievo pažadėtą amžiną laimę. Mes einame per gyvenimą būdami tikri, palaikomi šio pažado.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Meilė, tarnavimas, nuolankumas

26/04/2018 14:48

Jėzus su Eucharistija mus moko meilės, o su kojų plovimu – tarnavimo. Be to Jėzus sako, kad tarnas niekuomet nėra viršesnis už tą, kuris jį siunčia, už šeimininką. Tai trys pamatiniai dėsniai, sakė popiežius.

 

Popiežius aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežius aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežiaus homilija. Viešpats mums tepadeda atpažinti laiko ženklus

24/04/2018 12:23

Viešpats tesuteikia mums malonę priešintis tam, kas iš piktosios dvasios, o kartu tepadeda jis mums būti atviriems naujumui, tačiau tik tam, kuris yra iš Dievo, kuris ateina su Šventosios Dvasios galia. Tesuteikia mums Viešpats malonę atpažinti laiko ženklus.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: Kristaus skelbimas – ne teorija

19/04/2018 16:28

Kristaus skelbimas, evangelizavimo misija, tai ne tik tam tikrų asmenų, bet visų Bažnyčios narių pareiga, sakė popiežius Pranciškus  Mišių homilijoje komentuodamas skaitinį, pasakojantį kaip Šventoji Dvasia paskatino apaštalą Pilypą eiti prie kelio ir pakrikštyti sutiktą svetimšalį.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Bažnyčiai reikia pranašų

17/04/2018 13:31

Pranašas, sakė popiežius, tai ne būsimų nelaimių, bet vilties skelbėjas. „Jis nori atverti duris, pagydyti šaknis, atgaivinti priklausymo Dievo tautai suvokimą, kad galėtume ateiti pirmyn. Pranašas – tai ne tik priekaištautojas. Pranašas – tai vilties žmogus.

 

Ryto Mišios Šv. Mortos namų koplyčioje

Ryto Mišios Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežiaus homilija. Kodėl seku Jėzumi? Iš meilės ar dėl naudos?

16/04/2018 12:28

Pabandykime išsiaiškinti ar sekdami Jėzų mes siekiame savo naudos, ar ne. Atgaivinkime savo atmintį šiais dviem klausimais: ką Jėzus iš meilės man padovanojo? Ir ką aš darau atsiliepdamas į jo meilę? Šie klausiamai pašalins iš mūsų tikėjimo naudos siekimą. Tepadeda mums Viešpats.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Ar esu laisvas?

13/04/2018 13:44

Pagalvokime apie savo laisvę šiame truputį pamišusiame, šizofreniškame pasaulyje. Žmonės šaukia: „laisvė, laisvė, laivė!“, bet iš tiesų vis daugiau ir daugiau vergystės. Pagalvokime apie tą laisvę, kurią Jėzus mums dovanoja.