Soc. tinklai:

RSS:

App:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežius \ Homilijos

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Pranciškus: Jėzus išgydo ir suteikia išganymo džiaugsmą

28/03/2017 15:36

Jėzus visuomet taip sako mums: „Ar norėtum pasveikti, būti laimingas, gyventi geriau, pilnas Šventosios Dvasios?“; „Ar norėtum pasveikti?“. Prie tvenkinio buvo susirinkę daug kitų ligonių - aklieji, raišieji, paralyžiuotieji ir kiekvienas jų būtų Jėzui pasakęs: „Taip, noriu!“.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Pranciškus: Ar tikrai klausomės Dievo Žodžio?

23/03/2017 16:10

Kai tauta neklauso Dievo balso, atgręžia Dievui nugarą ir atsitolina. Kai Viešpaties nesiklausome, išgirstame kitus balsus, galop pradedame klausytis stabų. Jei mūsų širdys sukietėja, tampame „katalikais pagonimis“, arba net „katalikais ateistais“.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: Klausykla – ne valykla; reikia gėdytis nuodėmių

21/03/2017 12:18

"Prašykime Viešpatį malonės suprasti ką iš tiesų reiškia jo žodžiai, kad reikia atleisti septyniasdešimt septynis kartus. Prašykime malonės jausti gėdą Dievo akivaizdoje. Tai didelė malonė! Gėdykimės savo nuodėmių, kad gautume atleidimą ir malonę atleisti kitiems".

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Šv. Juozapas temoko mus svajoti

20/03/2017 15:37

Šventasis Juozapas tepadeda mums visiems, o ypač jauniems žmonėms, nebijoti atsakomybės, temoko svajoti ir drąsiai savo svajones paversti tikrove. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukodamas šv. Juozapo šventės Mišias. 

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Ką jaučiu sutikęs išmaldos prašantį žmogų?

16/03/2017 13:36

Būkime atsargūs, kad nepasuktume tuo keliu, kuris nuo nuodėmės veda į sugedimą, - sakė popiežius ketvirtadienio rytą aukotų Mišių homilijoje. Kai žmogus gyvena savo uždaroje aplinkoje, kai yra patenkintas savimi, kai pasitiki tik savimi ir tuo, ką turi, jis praranda sveikus orientyrus.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Atsivertimas – drąsa, nuolankumas, konkretumas

14/03/2017 14:31

Visi esame gundomi ir nė vienas neišvengiame nuodėmių. Kiekvienas, kiekvieną dieną padarome ką nors bloga, - kalbėjo popiežius. Tačiau turime neapsiprasti su blogiu, turime šalintis to, kas nuodija sielą, turime mokytis daryti gera.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Pasninkas ir veidmainystė – nesuderinami

03/03/2017 13:12

Tikras pasninkas – tai pagalba artimui; jei artimui nepadedame, jei pasninkaudami užsiimame su nuoširdžiu religingumu nesuderinamais dalykais, jei elgiamės išdidžiai – tuomet ir mūsų pasninkas nieko nevertas, netikras.