Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežius \ Homilijos

Popiežiaus Mišios Vatikano Industriame Centre

Popiežiaus Mišios Vatikano Industriame Centre

Popiežius darbininkams: Guodžia, kad Jėzus atėjo dėl mūsų, nusidėjėlių

07/07/2017 16:58

Popiežius Pranciškus penktadienį, liepos 7 d. rytą, aukojo šventąsias Mišias Vatikano darbininkams. Mišiose Vatikano stalių dirbtuvėse dalyvavo apie šimtas amatininkų ir darbininkų, su popiežiumi koncelebravo du kunigai tarnaujantys Vatikane

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Petrinių ir Paulinių iškilmė Romoje su Pranciškumi

29/06/2017 15:04

Jėzus ypač ganytojų klausia: „Ar tebesu šiandien tavo gyvenimo Viešpats, tavo širdies kryptis, tavo vilties priežastis, tavo nepalaužiamas pasitikėjimas?“. Šiandien atnaujiname savo gyvenimo apsisprendimą kaip mokiniai ir apaštalai, kad būtume jo mokiniais darbais, ne vien žodžiais.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus Pranciškus vyskupystės sidabrinis jubiliejus

27/06/2017 15:29

Viešpats prašo, kad būtume seneliai, kad turimą gyvastingumą perduotume jaunimui, kurie to iš mūsų laukia; neužsidaryti, kiek įmanoma pasistengti: jie laukia mūsų patirties, mūsų gerųjų svajonių, kad pratęstume pranašystę ir darbą. „Prašau Viešpatį, kad visiems mums suteiktų šią malonę“.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: nereikia horoskopų, einame Dievo staigmenų keliu!

26/06/2017 14:56

Krikščionims apsinuoginimas svarbu, arba jie nėra tikri krikščionys, kaip tie, kurie nesileidžia būti apnuogintais ir nukryžiuojais su Jėzumi. Abraomas pakluso dėl tikėjimo, išvykdamas į kraštą, kurį turėjo gauti kaip paveldą, tačiau neturėjo aiškios krypties.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Pranciškus: ne mes „pasirinkome religiją“, bet Dievas mus pasirinko

23/06/2017 16:21

„Viešpats, tavo Dievas, išsirinko iš visų žemės tautų tave būti jo branginama tauta. Ne todėl, kad būtumėte buvę gausesni už bet kokią kitą tautą, Viešpats pamilo ir išsirinko, juk jūs buvote mažiausi iš visų tautų“. Šventasis Tėvas atkreipė dėmesį į du žodžius – išsirinkimą ir mažumą.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Šventojo Tėvo homilija: „I care“

22/06/2017 16:49

Gairės ganytojams Viešpaties tarnystėje: pirma – kad gyventų aistra ir uolumu taip, kaip šv. Paulius; antra – kad mokytųsi atpažinimo, nes žino apie suviliojimo pavojų ir velnio gundymus; ir trečia - kad kalbėtų iškeliant aikštėn visa, kas kenkia avims.

 

Tradicinė "Corpus Domini" iškilmės procesija nuo šv. Jono Laterane iki Marijos Didžiosios bazilikos

Tradicinė "Corpus Domini" iškilmės procesija nuo šv. Jono Laterane iki Marijos Didžiosios bazilikos

Pranciškus: Eucharistija yra atminties sakramentas

19/06/2017 15:33

„Atsimink“, sako Dievo žodis kiekvienam iš mūsų. Atsiminti tikėjimui yra tai, kas vanduo augalui. Be atminties tikėjimas negali augti. Atmintis yra svarbi, nes leidžia likti meilėje, nešiotis meilę širdyje, nepamiršti, jog esame mylimi.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: Vienas sunkiausių dalykų – pripažinti savo pažeidžiamumą

16/06/2017 12:25

Niekas pats savo jėgomis negali savęs išgelbėti; visiems mums reikia Dievo galybės, sakė popiežius Pranciškus penktadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šv. Pauliaus žodžius: „Šitą lobį mes nešiojamės moliniuose induose".