Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežius \ Homilijos

Popiežiaus homilija Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežiaus homilija Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežiaus homilija. Papiktinimai žeidžia žmonių širdis ir žudo viltį

13/11/2017 13:04

Yra krikščionių, kurie savo pavyzdžiu atstumia žmones, kurie papiktina kitus savo nenuoseklumu, viena sakydami, o kita darydami. Toks neatitikimas, nenuoseklumas yra dažniausias ginklas, kuriuo velnias  kėsinasi į Dievo tautą, bando atitraukti Dievo tautą nuo Viešpaties.

 

Popiežius aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežius aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežiaus homilija. Krikščionis neturi būti naivus

10/11/2017 14:53

Krikščionis tikrai negali būti naivus. Mes, krikščionys, turime savyje turtą – Šventąją Dvasią. Turime ją saugoti. Negalime leisti, kad dėl mūsų naivumo kas nors ją iš mūsų atimtų. Melskime krikščioniško „apsukrumo“ malonės, krikščioniškos „uoslės“ malonės.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Šventoji Dvasia – statytoja; mes – gyvieji akmenys

09/11/2017 12:12

Mes esame Šventosios Dvasios šventovė ir turime Ją sergėti esančią mumyse. Šv. Paulius prašo: „Neliūdinkite Šventosios Dvasios“, tai yra, savo elgesiu negriaukime tos darnos, kurią Šventoji Dvasia kuria mumyse, Bažnyčioje. Ji yra darna, Ji yra darnos šiame statinyje kūrėja.

 

Mišios Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežius aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežiaus homilija. Nepraraskime sugebėjimo jaustis mylimais

07/11/2017 13:09

Atsiminkime ką Viešpats sako: „noriu, kad mano namai būtų pilni“. Viešpats toks didis, taip labai myli, kad nieko nereikalaudamas mainais nori užpildyti savo namus. Prašykime Viešpatį, kad mums padėtų neprarasti sugebėjimo jaustis mylimais.

 

Mišios Šv. Mortos namų koplyčioje

Mišios Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežiaus homilija. Visi esame Dievo išrinktieji

06/11/2017 12:57

Kaip aš priimu Dievo gailestingumą? Kaip priimu tai, kad jis man atleidžia nuodėmes, neklusnumą? Ar aš sugebu šlovinti Dievą už tai ką jis padarė kiekvienam iš mūsų – šlovinti ir adoruoti? Niekada neužmirškime: Dievo dovanos ir pašaukimas – neatšaukiami. 

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: Dievo karalystė turi augti, o ne būti konservuojama

31/10/2017 13:06

Mes turime prisidėti prie Dievo karalystės augimo, turime drąsiai sėti mažuosius grūdelius, kad iš jų Dievas išaugintų didelį augalą, medį; turime maišyti miltus su raugu, kad viskas gerai įrūgtų; mums turi rūpėti augimas, o ne esamos padėties konservavimas.

 

Popiežius Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežius Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežiaus homilija. Geras ganytojas visada artimas žmonėms

30/10/2017 13:45

Tai malonė, kai Dievo tauta turi gerus ganytojus, tokius ganytojus kaip Jėzus, kurie nesigėdija prisiliesti prie sužeisto žmogaus kūno. Niekada šito neužmirškime: geras ganytojas visada yra artimas žmonėms, kaip Dievas, kuris atėjo pas mus, tapęs Kūnu Jėzuje Kristuje.

 

Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežiaus homilija. Jėzus atnešė ugnį, kad kovotume

26/10/2017 13:07

„Keisti mąstymo būdą, keisti požiūrį. Tavo širdis buvo supasaulėjusi, pagoniška – dabar Kristaus galia tapk krikščioniu, keiskis, atsiversk. Keisk taip pat ir elgesį. Tavo darbai turi pasikeisti“. Atsivertimas, - sakė Pranciškus, - turi paliesti viską - kūną ir sielą.