Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežius \ Homilijos

Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežiaus homilija. Klusnumas, liudijimas, konkretumas

12/04/2018 12:41

Komentuodamas ketvirtadienio Mišių pirmąjį skaitinį apie gimstančios Bažnyčios persekiojimus, popiežius iškėlė tris aspektus, tris žinias, kurias skelbia šios dienos liturgija – klusnumą, liudijimą ir konkretumą.

 

Pranciškus vadovavo Gailestingumo sekmadienio šv. Mišioms

Pranciškus vadovavo Gailestingumo sekmadienio šv. Mišioms

Popiežius Gailestingumo sekmadienio šv. Mišiose: atpažinkime savo Dievą

08/04/2018 11:57

Nes ir mums nepakanka žinoti, kad Dievas yra: mūsų gyvenimo nepripildo prisikėlęs, tačiau toli esantis Dievas; mūsų netraukia tolimas Dievas, kad ir koks teisus bei šventas. Ne, ir mes trokštame „pamatyti“ Dievą, ranka paliesti prisikėlusįjį dėl mūsų.

 

Velyknakčio Mišios

Velyknakčio Mišios

Velykų nakties Vigilijos homilija: ar liksime nutildyti?

01/04/2018 10:35

Ir jei vakar, kartu su moterimis, kontempliavome tą, „kurį pervėrė“, šiandien, taip pat kartu su jomis, esame kviečiami kontempliuoti tuščią kapą ir išgirsti angelo žodžius: „jūs nebijokite... Jis prisikėlė“. 

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Pranciškus: Dievas myli kaip tėvas ir motina

22/03/2018 12:44

Dievas mūsų neužmiršta. Niekuomet. Jis to negali, nes yra ištikimas savo sandorai. Tai suteikia saugumo jausmą. Galim apie save sakyti: „Kaip sunku gyventi, klimpstu visokių bėdų purve, esu nusidėjėlis, nusidėjėlė“. Tačiau Jis tavęs neužmiršta, nes jo meilė – vidinė; Jis yra ir tėvas, ir motina.

 

Rankų uždėjimu naujiems vyskupams perduota Dvasios dovana ir Viešpaties misija

Rankų uždėjimu naujiems vyskupams perduota Dvasios dovana ir Viešpaties misija

Pranciškus naujiems arkivyskupams: malda yra pirmas jūsų darbas

20/03/2018 16:48

Jūs, brangūs broliai, išrinkti Viešpaties, mąstykite apie tai, kad buvote išrinkti iš žmonių tarpo ir dėl žmonių, esate skirti dalykams, kurie liečia Dievą. Ne kitus dalykus. Ne dėl reikalų, ne dėl pasaulio šlovės, ne dėl politikos. „Vyskupystė“ yra tarnystės pavadinimas, o ne garbės titulas. 

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Melskimės drąsiai ir ištvermingai

15/03/2018 12:27

Viešpats mus tesuteikia malonę melstis Dievo akivaizdoje laisviems, kaip jo vaikai; melstis ištvermingai; melstis kantriai. O visų pirma melstis, žinant, kad kalbamės su Tėvu, kad Tėvas mane išklausys. Viešpats tepadeda mums išmokti tokios užtarimo maldos.