Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Šeima

Nuolatinis diakonatas

Nuolatinis diakonatas

Milano arkivyskupas parapijoms: ieškokite nuolatinių diakonų pašaukimų

03/11/2017 16:44

Kviečiu bendruomenes melstis už įšventintus diakonus ir už kandidatus, kurie ruošiasi šventimams, taip pat kviečiu prisiimti atsakomybę pakviesti, padrąsinti, atpažinti asmenis, kurie gali šiame pašaukime atrasti savojo krikščioniško gyvenimo išpildymo ir pašventinimo kelią.

 

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė

Prieš 20 metų šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė paskelbta Bažnyčios mokytoja

20/10/2017 16:48

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, nepaisant jauno amžiaus ar teologijos studijų trūkumo, pateikė tokį brandų ir gilų mokymą, kuriuo pati karštai gyveno, apie Meilę, kaip Bažnyčios centrą ir širdį, kad yra verta būti pripažinta viena iš didžiųjų dvasinių mokytojų Bažnyčioje.

 

Kardinolas Philippe Barbarin greta popiežiaus Pranciškaus

Kardinolas Philippe Barbarin greta popiežiaus Pranciškaus

Liono arkivyskupija ir „Amoris laetitia“ aštuntasis skyrius

17/10/2017 14:34

Remiantis „Amoris laetitia“ vyskupijos įvairiose šalyse išreiškė naujas sielovadines nuostatas ir parengė naujas sielovadines gaires, skirtas žmonėms sunkiose šeimyninėse situacijose. Spalio 15 dieną tai padarė Liono  arkivyskupas kardinolas Philippe Barbarin. 

 

Liono arkivysk. kard. Phillipe Barbarin

Liono arkivysk. kard. Phillipe Barbarin

Liono ganytojas išsiskyrusiems trokšta atskleisti „tarno širdį“

28/09/2017 16:20

Kardinolas Barbarin laiške atsiprašė „visų, kurie dėl savo padėties pasijuto Bažnyčios narių teisiamais, įžeidžiamais, arba atstumiamais, nes toks elgesys, pridūrė kardinolas, neatspindi tarno širdies, kurią kaip vyskupas turiu ir noriu atskleisti“. 

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius įsteigė naują akademinį institutą šeimos klausimams

19/09/2017 16:06

Popiežiškojo teologinio Šv. Jono Pauliaus II santuokos ir šeimos mokslų instituto įkūrimu popiežius praplėtė institucijos interesų lauką, atsižvelgdamas tiek į naujas pastoracinių uždavinių ir bažnytinės misijos dimensijas, tiek į mokslo ir antropologinės kultūros pažangą.

 

Pompėjos bazilika

Pompėjos bazilika

Popiežius Pranciškus kviečia melstis už kenčiančias šeimas

16/09/2017 15:32

Popiežiaus Pranciškaus sveikinimą perdavė Valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin, piligrimystės dalyviams nurodęs, jog popiežius prašo melstis už šeimas, patiriančias sunkumus dėl nedarbo, persekiojamas dėl tikėjimo ir už kiekvieną kenčiančią šeimą. 

 

Pranciškus atsakinėja į klausimus

Pranciškus atsakinėja į klausimus

Popiežiaus interviu grįžtant į Romą

12/09/2017 17:19

Pranciškus su žurnalistais užbaigė pokalbį pasidalindamas dar vienu įspūdžiu: jam važiuojant gatvėmis daugybė tėčių ir mamų kėlė ant rankų kūdikius, vaikus, kad jie galėtų pamatyti popiežių, gautų jo palaiminimą. Šie tėvai tarsi sakė: „tai mano lobis, tai mano viltis, mano ateitis, aš juo tikiu“.

 

Popiežius sveikina "Shalom" bendruomenės narius

Popiežius sveikina "Shalom" bendruomenės narius

Audiencijos vyskupams iš Honduro, Kiko Arguello ir “Shalom“ bendruomenei

04/09/2017 17:50

Taip pat ir susitikime su popiežiumi Pranciškumi netrūko giesmių, maldų ir šventiškos nuotaikos, nes būtent su tokiu tikslu „Shalom“ bendruomenės nariai iš įvairių valstybių ir atvyko į Romą: švęsti bendruomenės 35 metų amžiaus sukaktį.