Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Švč. M. Marija

Piligrimai Fatimoje

Piligrimai Fatimoje

Apsireiškimų Fatimoje tyrėjas pripažintas Garbinguoju Dievo tarnu

17/04/2018 13:41

Popiežius Pranciškus buvo priėmęs Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kard. Angelo Amato ir audiencijos metu suteikė leidimą Kongregacijai skelbti dekretus, kuriais patvirtinamos aštuonių kandidatų į palaimintuosius ir šventuosius herojiškos dorybės.

 

Švč. M. Marija

Švč. M. Marija

Pirmadienis po Sekminių – Marijos, Bažnyčios Motinos minėjimas

03/03/2018 15:08

Šeštadienį paskelbtas, vasario 11-ąją pasirašytas, Dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos dekretas, kuriuo į Bažnyčios liturginį kalendorių įvedamas Marijos – Bažnyčios Motinos minėjimas. Jis kasmet bus švenčiamas pirmadienį po Sekminių iškilmės. Šiemet tai bus gegužės 21 d.

 

Lietuvos Globėjos Mergelės Marijos paveikslas Trakų Apsilankymo bazilikoje

Lietuvos Globėjos Mergelės Marijos paveikslas Trakų Apsilankymo bazilikoje

Sekmadienį Lietuva paaukota Nekaltajai Marijos Širdžiai

10/02/2018 14:00

Arkivysk. G. Grušas: Nusprendėme, kad nepriklausomybės paskelbimo šimtmečio sukakties išvakarėse būtų teisinga ir gera Jai padėkoti ir pavesti mus visus ir mūsų ateitį į Jos rankas. Tai yra pirmas įnašas į šimtmečio šventimą. Todėl ir buvo parinkta ši diena. 

Viena iš seniausių Dievo Motinos ikonų "Salus popoli romani" Didžiojoje Marijos bazilikoje

Viena iš seniausių Dievo Motinos ikonų "Salus popoli romani" Didžiojoje Marijos bazilikoje

Pranciškus: mūsų Motina nelieka nuošalyje

28/01/2018 11:37

„Nuo visokių pavojų mus visados gelbėk“. Viešpats žino, kad mums reikia prieglobsčio ir apsaugos tarp daugybės pavojų. Todėl, svarbiausią akimirką, ant Kryžiaus, pasakė mylimajam mokiniui ir kiekvienam mokiniui: „štai tavo Motina!“.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: liaudies pamaldumas – „tarmiškas“ pokalbis su Dievu

21/01/2018 07:47

Popiežiaus vizitą Truchiljo mieste užbaigė pamaldos Švč. M. Marijos garbei.  Į pamaldas buvo atgabenti Švč. M. Marijos, Kūdikėlio Jėzaus, Nukryžiuotojo, taip pat šventųjų atvaizdai iš apylinkės šventovių, kurių gausu visoje liaudies pamaldumo tradicijomis garsėjančioje šalyje.

 

Pranciškaus malda prie Salus Populi Romani ikonos

Pranciškaus malda prie Salus Populi Romani ikonos

Popiežius aukos „Salus populi romani“ perkėlimo šventės Mišias

11/01/2018 16:17

Marijos paveikslas „Salus populi romani“ yra viena iš žinomiausių Dievo Gimdytojos Marijos ikonų pasaulyje ir viena iš seniausių žinomų Marijos ikonų Romoje. Pagal ją sukurta šimtai kitų Marijos paveikslų, kaip kad Lietuvoje stebuklais garsėjantis Marijos paveikslas Šiluvos bazilikoje.