Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Švč. M. Marija

Rožinis

Rožinis

Olandijos vyskupai kviečia kalbėti Rožinį už taiką

14/12/2017 12:22

Kalbėdami Rožinį už taiką mes tampame įrankiais Dievo rankose. Vyskupai ragina neužmiršti šios galingos maldos, iš naujo ją pamėgti, kalbėti kai turime laisvo laiko, atsiminti šią maldą kiekvieną šeštadienį, tai yra tradiciškai Marijai skirtą savaitės dieną, ar bent Marijos švenčių dienomis.

 

Trakų Marija

Trakų Marija

Mariologinis kongresas Trakuose

11/12/2017 15:29

Artėjant Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos karūnacijos 300 metų jubiliejui, gruodžio 8-10 d. Trakuose vyko Mariologinis kongresas. 

 

Popiežius Romos Ispanijos aikštėje

Popiežius Romos Ispanijos aikštėje

Popiežius: Evangelijos antikūniais įveikti nūdienos blogio virusus

08/12/2017 17:22

Šventasis Tėvas meldė Mariją, kad leistų Romos miestui užsiauginti „antikūnius“ prieš kai kuriuos dabartinių laikų „virusus“: abejingumą, neišauklėjimą, kito ir svetimšalio baimę, konformizmą, veidmainystę, nusivylimą ir išnaudojimą. 

 

Vidudienio malda

Vidudienio malda

Popiežius: Marija visada jauna; nuodėmė sendina žmogų

08/12/2017 14:18

Kaip kiekvieną šventadienį, popiežius Pranciškus vidudienį kalbėjo „Viešpaties Angelo“ maldą kartu su į Šv. Petro aikštę susirinkusiais piligrimais. Ką reiškia žodžiai „malonės pilnoji“, kuriais kasdien maldoje kreipiamės į Mariją? Apie tai buvo kalbama Šventojo Tėvo meditacijoje.

 

Popiežius Pranciškus Maria Magiore bazilikoje

Popiežius Pranciškus Maria Magiore bazilikoje

Popiežius meldėsi prie Salus populi Romani Marijos atvaizdo

03/12/2017 08:33

Sugrįžęs į Romą popiežius meldėsi prie Salus populi Romani Marijos atvaizdo, padėjo baltų gėlių puokštę po šeštadienio vakarą pasibaigusios dvidešimt pirmosios Apaštališkosios kelionės į Mianmarą ir Bangladešą. 

 

„Marijos paprasta ir tyra šypsena tebūna džiaugsmo šalinis kiekvienam iš mūsų kai iškyla gyvenimo sunkumai“

„Marijos paprasta ir tyra šypsena tebūna džiaugsmo šalinis kiekvienam iš mūsų kai iškyla gyvenimo sunkumai“

Pranciškaus žinia apie Marijos paprastą ir tyrą šypseną

21/11/2017 13:30

Popiežiaus paskyros „Twitter“ tinkle sekėjų skaičius šiuo metu viršija 40 milijonų. Netrukus, gruodžio 12 dieną sukanka Popiežiaus paskyros penktosios metinės.

 

Vakaro malda Fatimoje

Vakaro malda Fatimoje

Spalio 22 Fatimoje buvo švenčiama Lietuvos diena

24/10/2017 10:46

Spalio 22 d. Portugalijoje Fatimoje buvo švenčiama Lietuvos diena. Pagrindinėse šv. Mišiose Švč. Trejybės bazilikoje dalyvavo daugiau nei 600 piligrimų iš Lietuvos bei lietuvių iš kitų šalių.