Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Švč. M. Marija

Vidudienio malda

Vidudienio malda

Popiežius: Marija visada jauna; nuodėmė sendina žmogų

08/12/2017 14:18

Kaip kiekvieną šventadienį, popiežius Pranciškus vidudienį kalbėjo „Viešpaties Angelo“ maldą kartu su į Šv. Petro aikštę susirinkusiais piligrimais. Ką reiškia žodžiai „malonės pilnoji“, kuriais kasdien maldoje kreipiamės į Mariją? Apie tai buvo kalbama Šventojo Tėvo meditacijoje.

 

Popiežius Pranciškus Maria Magiore bazilikoje

Popiežius Pranciškus Maria Magiore bazilikoje

Popiežius meldėsi prie Salus populi Romani Marijos atvaizdo

03/12/2017 08:33

Sugrįžęs į Romą popiežius meldėsi prie Salus populi Romani Marijos atvaizdo, padėjo baltų gėlių puokštę po šeštadienio vakarą pasibaigusios dvidešimt pirmosios Apaštališkosios kelionės į Mianmarą ir Bangladešą. 

 

„Marijos paprasta ir tyra šypsena tebūna džiaugsmo šalinis kiekvienam iš mūsų kai iškyla gyvenimo sunkumai“

„Marijos paprasta ir tyra šypsena tebūna džiaugsmo šalinis kiekvienam iš mūsų kai iškyla gyvenimo sunkumai“

Pranciškaus žinia apie Marijos paprastą ir tyrą šypseną

21/11/2017 13:30

Popiežiaus paskyros „Twitter“ tinkle sekėjų skaičius šiuo metu viršija 40 milijonų. Netrukus, gruodžio 12 dieną sukanka Popiežiaus paskyros penktosios metinės.

 

Vakaro malda Fatimoje

Vakaro malda Fatimoje

Spalio 22 Fatimoje buvo švenčiama Lietuvos diena

24/10/2017 10:46

Spalio 22 d. Portugalijoje Fatimoje buvo švenčiama Lietuvos diena. Pagrindinėse šv. Mišiose Švč. Trejybės bazilikoje dalyvavo daugiau nei 600 piligrimų iš Lietuvos bei lietuvių iš kitų šalių.

 

Fatima

Fatima

Lietuvos katalikų piligrimystė į Fatimą

19/10/2017 13:51

Prasidėjo lietuvių piligrimystė į Fatimos šventovę, surengta šiemet sukakusių Švč. M. Marijos apsireiškimų šimtųjų metinių proga. Minėti Lietuvos dieną Fatimoje išvyko apie šešis šimtus piligrimų, su penkiomis dešimtimis kunigų, aštuoniais vyskupais.

 

Popiežius Pranciškus meldžiasi prie Salus Populi Romani paveikslo

Popiežius Pranciškus meldžiasi prie Salus Populi Romani paveikslo

Monopolio Marijos ikonos atradimo jubiliejus

17/10/2017 14:29

Paveikslas yra bizantiško ikonografinio tipo, vadinamo Hodegetrija: Dievo Motina Marija laiko savo kūdikį Jėzų ant rankų ir į jį kreipia žiūrovų dėmesį, kaip „Kelio rodytoja“.

 

Popiežius Aparesidoje

Popiežius Aparesidoje

Aparesidos 300 metų jubiliejus. Popiežiaus žinia brazilams

12/10/2017 16:27

"Džiaugsmas tesiveržia iš jūsų širdžių, tesilieja per kraštus, tepasiekia kiekvieną Brazilijos kampelį, visus geografinius, socialinius ir egzistencinius paribius, tepasiekia visus žmones, ypač tuos, kurie labiausiai išsiilgę vilties".

 

Nekaltojo Prasidėjimo Marijos šventovė Vašingtone

Nekaltojo Prasidėjimo Marijos šventovė Vašingtone

Popiežius siunčia pasiuntinį į JAV sostinę

07/10/2017 16:27

Didžiojo kupolo atidengimas užbaigs penkiuose kupoluose sekamą Naujojo Testamento pasakojimą apie Dievo įsikūnijimą, išganymą, Švč. Trejybės slėpinį, Šventosios Dvasios nužengimą, laikų pabaigos pranašystę su Avinėlio pergale.