Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Švč. M. Marija

Trakų bažnyčia

Trakų bažnyčia

Prasidėjo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai

30/08/2017 15:25

Rugsėjo 1 d. drauge su Trakinių atlaidais prasideda Lietuvos vyskupų paskelbti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai. 2018 m. rugsėjo 4 d. sueis 300 metų nuo stebuklais garsėjančio Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos.

 

Popiežius Čenstakavoje 2016 m.

Popiežius Čenstakavoje 2016 m.

Popiežius: Čenstakavos šventovėje plaka Motinos širdis

26/08/2017 16:04

Popiežius Pranciškus savo sveikinime, kurio įrašas buvo perduotas šeštadienį vykusių iškilmių dalyviams, Čenstakavos šventovę pavadino Lenkijos širdimi. Tai reiškia, kad Lenkija turi Motinos širdį, kad visas gyvenimas vyksta pagal Dievo Motinos širdies plakimą.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus Aparesidos šventovėje 2013 metais

Kardinolas Re atstovaus popiežiui Aparesidoje

17/08/2017 15:34

Popiežius priešais Aparesidos Marijos atvaizdą meldėsi už visą žmoniją ir ypač už brazilų tautą. „Prašiau, kad Marija stiprintų krikščionių tikėjimą jumyse ir visos šalyse, kad jis būtų branginamas visų tautų kultūrose, kad drąsintų ir teiktų jėgų kurti naują taikią ir solidarią žmoniją“.

 

Arkivysk. Lionginas Virbalas

Arkivysk. Lionginas Virbalas

Arkivysk. L, Virbalas: Švenčiame Marijos pergalę, jos džiaugsmo pilnatvę

16/08/2017 11:23

11 val. šv. Mišios buvo aukojamos Pažaislio Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčioje, o po pietų vyko iškilmės kulminacija – iškilmingos šv. Mišios šventoriuje priešais bažnyčią, prie altoriaus su Gražiosios Meilės Motinos ir Kūdikio atvaizdu. 

 

Krekenavos Švč. M. Marija

Krekenavos Švč. M. Marija

Žolinės atlaidai Krekenavoje

16/08/2017 11:13

Rugpjūčio 15 d., Krekenavos bazilikoje, pagrindinę Žolinės atlaidų dieną šv. Mišioms vadovavo ir tai progai skirtą pamokslą apie Marijos išaukštinimą, kaip žmogaus išaukštinimo preliudiją, pasakė Panevėžio vysk. Linas Vodopjanovas.

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius Žolinės vidudienį: Tepadeda mums Marija susitikti su ja danguje

15/08/2017 13:23

Švęsdami į dangų paimtosios Mergelės Marijos iškilmę, norėtume, kad jinai atneštų mums, mūsų šeimoms, mūsų bendruomenėms, tą didžiulę dovaną, tą vienintelę malonę, kurios turime prašyti labiau už visa kita ko trokšta mūsų širdis – Jėzaus Kristaus malonę!

 

Popiežius prie Apareisidos Marijos statulėlės

Popiežius prie Apareisidos Marijos statulėlės

Popiežiaus raginimas jaunimui kurti vienybės kultūrą

01/08/2017 16:46

Marijos statulėlės atradinas anot popiežius buvęs iškalbiai simboliškas įvykis: „kas buvo padalinta, tapo vieninga“: kaip žvejų širdys, taip kolonijinė Brazilija, padalyta vergovės, atrado vienybę per tikėjimą, įkvėptą Aparesidos Marijos atvaizdo.