Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Šv. Mortos koplyčioje

Pranciškaus ryto Mišios Mortos namų koplyčioje

Pranciškaus ryto Mišios Mortos namų koplyčioje

Popiežiaus ryto Mišios: melskimės drąsiai

12/01/2018 14:10

Pasak popiežiaus, kai artinamės prie Viešpaties ir norime kažko paprašyti, visada turime atsispirti nuo tikėjimo ir prašyti tikėjime, ir taip pat reikia drąsos prašyti – „aš tikiu, kad tu gali mane išgydyti, aš tikiu, kad tai gali padaryti“.

 

Popiežius Šv. Mortos koplyčioje

Popiežius Šv. Mortos koplyčioje

Popiežiaus homilija. Silpnojo niekinimas – velnio darbas

08/01/2018 12:36

Psichologai galbūt turi kitą paaiškinimą iš kur atsiranda noras paniekinti silpnesnįjį, bet aš jums sakau, kad tai yra vienas iš gimtosios nuodėmės pėdsakų. Tai šėtono darbas, nes šėtonas nežino kas yra atjauta.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Džiaugsmas krikščionio veide

21/12/2017 12:30

Visa trečiosios Advento savaitės ketvirtadienio liturgija skelbia: džiaukis, tespindi džiaugsmas tavo veide, nes pats tave ateina Viešpats. Būkime džiugūs krikščionys, viską darykime taip, kad iš mūsų elgesio būtų matoma, jog mes esame išganyti žmonės, kad Viešpats mums viską atleido.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Juozapas – tėvystės slėpinio sergėtojas

18/12/2017 12:30

Kai slegia problemos, sunkumai, neaiškumai mokykimės iš šv. Juozapo, kuris klauso Dievo balso ir tyliai eina pirmyn, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangeliją.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Leiskime Viešpačiui mus paguosti

11/12/2017 12:32

Nelengva būti paguostiems, lengviau kitus guosti negu patiems priimti paguodą.  Dažnai mes esame įsikibę to, kas negatyvu, esame užvaldyti to žaizdos, kurią mumyse paliko nuodėmė, norime ir toliau vieniši gulėti ant neštuvų ir nesikelti. Tačiau Jėzus mus ragina: „kelkis!“

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: nuolankus – tas, kuris sugeba pakelti pažeminimus

05/12/2017 12:22

Būti nuolankiu tai būti mažutėliu, būti maža atžala, kuri auga kiekvieną dieną. Būti mažu tai suprasti, kad kiekvieną dieną mums reikia Šventosios Dvasios, kad tik jos padedami mes galime eiti pirmyn, link mūsų gyvenimo pilnatvės.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Kaip sergėti Dievo šventovę mumyse?

24/11/2017 14:30

Popiežius homilijoje paminėjo ir dar vieną aspektą – neatlyginamą tarnavimą mūsų bažnyčiose ir bendruomenėse. „Kiek kartų tenka nuliūsti kai įeidami į šventovę – į parapijos namus, į vyskupijos kuriją – jaučiamės, tarsi būtume užėję ne į Dievo namus, bet į prekybos centrą".