Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Šv. Mortos koplyčioje

Pranciškus spalio 23 dienos ryto Mišiose

Pranciškus spalio 23 dienos ryto šventosiose Mišiose

Ryto homilija: paliesk širdį tų, kurie garbina pinigą-dievą!

23/10/2017 16:20

Mūsų malda turi būti garsi: Viešpatie, prašome, paliesk širdį tų žmonių, kurie garbina savo dievą, dievą-pinigą. Paliesk ir mano širdį, kad aš pats į tai nekrisčiau, kad pamatyčiau tai.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežiaus homilija. Tesimato išorėje kas yra mūsų viduje

20/10/2017 16:05

Jėzus nori, kad mūsų išorėje būtų matoma tai kas yra mūsų viduje. Apsimetinėjimas padaro daug žalos, veidmainystė atneša daug blogio į gyvenimą.  Visada būkime nuoširdūs Viešpaties akivaizdoje. Tik sakydami Dievui tiesą sulauksime jo atleidimo.

 

Mišios Šv. Mortos namų koplyčioje

Mišios Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežiaus homilija. Neužtrenkime durų norintiems įeiti

19/10/2017 13:48

Viešpats tesuteikia mums malonę visada atsiminti, kad jis ne dėl mūsų nuopelnų, bet vien iš meilės mums dovanoja išganymą, tačiau tuo pat metu iš mūsų jis laukia gailestingumo darbų, sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą aukodamas Mišias Vatikano Šv. Mortos namų koplyčioje. 

 

Popiežius sako homiliją Šv. Mortos koplyčioje

Popiežius sako homiliją Šv. Mortos koplyčioje

Popiežiaus homilija. Kas neklauso Dievo Žodžio, tam tikėjimas tampa ideologija

17/10/2017 12:53

Neišmanėlis, kvailys neklauso. Dievo Žodis nepatenka į jo širdį, nes joje nėra vietos meilei. O jei ir patenka, tai patenka tarsi distiliuotas, priderintas prie jo pasaulėžiūros. Dievo Žodis nepasiekia, nėra vietos meilei, o galiausiai nelieka vietos ir laisvei.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Būkime budrūs; nežaiskime pagal velnio taisykles

13/10/2017 14:36

Piktosios dvasios tampa mūsų gyvenimo dalimi. Siūlydamos  savo idėjas, teigdamos, kad padeda žmogui geriau gyventi, jos įeina į širdį ir lėtai, be triukšmo pradeda keisti žmogų iš vidaus. Tai ne tas pats kas stiprus velnio apsėdimas. Tai kitoks apsėdimas, kurį galima vadinti „saloniniu“ apsėdimu.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Dievo visagalybė – gailestingumas.

10/10/2017 15:20

Kietaširdžiai nemoka atverti širdies, kaip Viešpats. Kietaširdžiai yra bailiai, jų maža širdis uždara, jie įsikibę gryno teisingumo. Jie užmiršta, kad Dievo teisingumas tapo kūnu jo Sūnuje, tapo gailestingumu, tapo atleidimu, kad Dievo širdis visada noriai atleidžia.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Ką darau sutikęs kenčiantį žmogų?

09/10/2017 13:26

Kaip aš elgiuosi matydamas tą daugybę sužeistų žmonių, kuriuos sutinku kiekvieną dieną? Pamąstykime apie tai skaitydami palyginimą apie Gerąjį Samarietį. Jame apreikštas Jėzaus Kristaus slėpinys. Mes esame nusidėjėliai. Jis atėjo mūsų pagydyti, padovanoti mums naują gyvenimą.