Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Šv. Mortos koplyčioje

Popiežius aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežius aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežiaus homilija. Viešpats mums tepadeda atpažinti laiko ženklus

24/04/2018 12:23

Viešpats tesuteikia mums malonę priešintis tam, kas iš piktosios dvasios, o kartu tepadeda jis mums būti atviriems naujumui, tačiau tik tam, kuris yra iš Dievo, kuris ateina su Šventosios Dvasios galia. Tesuteikia mums Viešpats malonę atpažinti laiko ženklus.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: Kristaus skelbimas – ne teorija

19/04/2018 16:28

Kristaus skelbimas, evangelizavimo misija, tai ne tik tam tikrų asmenų, bet visų Bažnyčios narių pareiga, sakė popiežius Pranciškus  Mišių homilijoje komentuodamas skaitinį, pasakojantį kaip Šventoji Dvasia paskatino apaštalą Pilypą eiti prie kelio ir pakrikštyti sutiktą svetimšalį.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Bažnyčiai reikia pranašų

17/04/2018 13:31

Pranašas, sakė popiežius, tai ne būsimų nelaimių, bet vilties skelbėjas. „Jis nori atverti duris, pagydyti šaknis, atgaivinti priklausymo Dievo tautai suvokimą, kad galėtume ateiti pirmyn. Pranašas – tai ne tik priekaištautojas. Pranašas – tai vilties žmogus.

 

Ryto Mišios Šv. Mortos namų koplyčioje

Ryto Mišios Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežiaus homilija. Kodėl seku Jėzumi? Iš meilės ar dėl naudos?

16/04/2018 12:28

Pabandykime išsiaiškinti ar sekdami Jėzų mes siekiame savo naudos, ar ne. Atgaivinkime savo atmintį šiais dviem klausimais: ką Jėzus iš meilės man padovanojo? Ir ką aš darau atsiliepdamas į jo meilę? Šie klausiamai pašalins iš mūsų tikėjimo naudos siekimą. Tepadeda mums Viešpats.

 

Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežiaus homilija. Klusnumas, liudijimas, konkretumas

12/04/2018 12:41

Komentuodamas ketvirtadienio Mišių pirmąjį skaitinį apie gimstančios Bažnyčios persekiojimus, popiežius iškėlė tris aspektus, tris žinias, kurias skelbia šios dienos liturgija – klusnumą, liudijimą ir konkretumą.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Melskimės drąsiai ir ištvermingai

15/03/2018 12:27

Viešpats mus tesuteikia malonę melstis Dievo akivaizdoje laisviems, kaip jo vaikai; melstis ištvermingai; melstis kantriai. O visų pirma melstis, žinant, kad kalbamės su Tėvu, kad Tėvas mane išklausys. Viešpats tepadeda mums išmokti tokios užtarimo maldos.

 

Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje

Popiežiaus homilija. Nebūkime „užplaukę ant seklumos“

12/03/2018 14:49

Tikras krikščionis nesustoja vietoje, nesitenkina tuo ką jau turi gavęs, bet nuolat veržiasi pirmyn, - sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: Klausykloje – ne gąsdinimai, bet atleidimas

27/02/2018 15:11

Viešpats elgias su mumis  kaip tėvas su vaiku, kuris įsivaizduoja jau esąs užaugęs, bet iš jam dar daug trūksta. Viešpats žino, kad mums visiems dar daug trūksta ir kad mums visiems reikia girdėti šiuos jo žodžius:  „Ateik, nebijok. Eikš pas mane. Aš tau atleisiu“.