Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Šv. Mortos koplyčioje

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: Vienas sunkiausių dalykų – pripažinti savo pažeidžiamumą

16/06/2017 12:25

Niekas pats savo jėgomis negali savęs išgelbėti; visiems mums reikia Dievo galybės, sakė popiežius Pranciškus penktadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šv. Pauliaus žodžius: „Šitą lobį mes nešiojamės moliniuose induose".

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Krikščionis turi būti druska ir šviesa

13/06/2017 14:25

Prašykime malonės būti tvirtai įsikibusiais Jėzaus pažadų, būti juose giliai įsišaknijusiais, kad duotume įtikinamą liudijimą kitiems, kad būtume žemės druska ir pasaulio šviesa, ir kartu kad visu savo liudijimu ir gyvenimu šlovintume Tėvą, kuris yra danguje.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Dievas mus guodžia, kad ir mes guostume

12/06/2017 12:27

Negalime savęs paguosti, nes paguoda yra dovana. Dievas guodžia. Paguoda tai jo dovana. Tikra paguoda bręsta abipusiškume – Dievas mus guodžia, kad mes guostume kitus. Gauname paguodos dovaną, kad ir mes ją dovanotume.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Tikrasis džiaugsmas iš Dievo. Nepasiduokime tuštybės apgaulei

09/06/2017 16:26

Savaitgalį, skaitydami šią Šventojo Rašto knygą (Tobito knygą), prašykime malonės, kad gebėtume atskirti kas įvyksta sunkiais gyvenimo momentais, kaip reikia žengti pirmyn, ir kas įvyksta smagiais gyvenimo momentais ir kaip nepasiduoti tuštybės apgaulei.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Saugok mus, Viešpatie, nuo veidmainystės

06/06/2017 14:12

Prašykime Viešpatį, kad mus saugotų nuo veidmainystės nuodėmės, nuo nugrimuotų blogų ketinimų. Viešpats tesuteikia mums šią malonę: „Viešpatie, kad niekada nebūčiau veidmainys, kad visada sakyčiau tiesą, o kai negaliu tiesos sakyti, kad tylėčiau. Kad niekada, niekada neveidmainiaučiau“.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Jėzus išsirinko Petrą, nors jis labiausiai nusidėjo

02/06/2017 15:53

Jėzus apaštalui Petrui patiki savo kaimenę; jam, nusidėjėliui, skiria misiją nuolankiai ir su meile ganyti Dievo tautą. Penktadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo šios dienos Evangelijoje skambėjusį Jėzaus ir apaštalo Petro pokalbį.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Šv. Paulius mus moko skelbti, nebijoti, melstis

01/06/2017 12:51

Šios dienos liturgijos pasakojimas apie šv. Pauliaus misiją mus moko apaštališkojo uolumo skelbiant Jėzų Kristų, drąsina nebijoti persekiojimų ir ragina melstis, maldoje bendrauti su Viešpačiu. Prašykime Viešpatį šių malonių visiems pakrikštytiesiems, - baigė homiliją Pranciškus.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Vyskupo atsisveikinimas

30/05/2017 12:42

"Melskimės už ganytojus, už mūsų ganytojus, už klebonus, už vyskupus, už popiežių, kad jų gyvenime nebūtų kompromisų, kad jų gyvenimas būtų kaip kelionė, kad jie nelaikytų savęs istorijos centru, bet visada mokėtų atsisveikinti".