Soc. tinklai:

RSS:

App:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Šv. Mortos koplyčioje

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Antradienio ryto Mišias popiežius aukojo už Koptų Bažnyčią ir jos Patriarchą

25/04/2017 13:54

Bažnyčios liturginis kalendorius minėjo evangelistą šv. Morkų, kuris yra Egipto Aleksandrijos Bažnyčios pradininkas, dėl to popiežius Pranciškus antradienio Mišias aukojo už patriarchą Tawadrosą II ir Koptų Bažnyčios  tikinčiuosius, su kuriais susitiks jau po kelių dienų lankydamasis Egipte.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: Klausykime Dvasios; skelbkime tikėjimo konkretumą

24/04/2017 16:50

„Kartais užmirštame, kad mūsų tikėjimas yra konkretus. Žodis tapo kūnu; ne idėja, bet kūnu. Kalbėdami tikėjimo išpažinimą mes sakome konkrečius dalykus: „Tikiu į Dievą Tėvą, dangaus žemės kūrėja; Tikiu į Jėzų Kristų, kuris gimė ir mirė“. Ir tai yra konkretūs dalykai.

 

Popiežius Pranciškus balandžio 6 d. ryto Mišiose

Popiežius Pranciškus balandžio 6 d. ryto Mišiose

Ryto homilija: pažvelkime į Dievo ištikimybę, atraskime džiaugsmą

06/04/2017 16:29

Jus kviečiu skirti, sakė Šventasis Tėvas, šiandien penkias minutes, dešimt minučių, atsisėdus, be radijo, be televizijos, atsisėdus pagalvoti apie savo istoriją: apie palaiminimus ir bėdas, apie malones ir nuodėmes, viską. Atrasti Dievo ištikimybę ir džiaugtis ja.  

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Kas man kryžius?

04/04/2017 14:53

Tik kryžius mus gali išgelbėti – tik tas kryžius, ant kurio buvo iškeltas įsikūnijęs Dievas. Negali mūsų išgelbėti idėjos, negali mūsų išgelbėti gera valia, mūsų pasiryžimas daryti gerus darbus. Ne. Vienintelis gelbėtojas yra nukryžiuotas Kristus.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Ne įstatymo raidė, bet gailestingumas

03/04/2017 12:20

„Ar ir mes kitus teisiame širdyje? Ar ir mes esme sugedę? Gal dar ne? Sustokite. Sustokime, - sakė popiežius. Pavyzdys mums tebūnie Jėzus – gailestingas teisėjas. „Aš tavęs nesmerkiu. Eik ramybėje ir daugiau nebenusidėk“.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. „Viešpatie, ar nenusivylei manimi?“

30/03/2017 16:06

Kiekvieną dieną pasitikrinkime sąžinę: „Viešpatie, tu man išsvajojai ateitį, o aš nuo tavęs nutolau. Sakyk, ką man daryti, kad pas tave sugrįžčiau“. Nustebę pamatysime, kad jis visada mūsų laukia, kaip tėvas paklydėlio sūnaus. Jis vis žiūri į tolį, laukdamas jo sugrįžtančio.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: Klausykla – ne valykla; reikia gėdytis nuodėmių

21/03/2017 12:18

"Prašykime Viešpatį malonės suprasti ką iš tiesų reiškia jo žodžiai, kad reikia atleisti septyniasdešimt septynis kartus. Prašykime malonės jausti gėdą Dievo akivaizdoje. Tai didelė malonė! Gėdykimės savo nuodėmių, kad gautume atleidimą ir malonę atleisti kitiems".

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Šv. Juozapas temoko mus svajoti

20/03/2017 15:37

Šventasis Juozapas tepadeda mums visiems, o ypač jauniems žmonėms, nebijoti atsakomybės, temoko svajoti ir drąsiai savo svajones paversti tikrove. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukodamas šv. Juozapo šventės Mišias.