Soc. tinklai:

RSS:

App:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Šv. Mortos koplyčioje

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Atsiverskime iš drungno gyvenimo

23/05/2017 14:09

Pasak popiežius Pranciškaus, ramybė ir drungnumas nesuderinami su krikščionišku pašaukimu. Kai Dievo tauta gyvena visiškos ramybės būsenoje, jai gresia supasaulėjimo pavojus. Tuomet Viešpats siunčia savo tautai pranašus, kad ją išjudintų.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Tikras mokymas vienija, ideologijos skaldo

19/05/2017 13:27

Tikrasis mokymas vienija ir jungia krikščionis; ideologijos atneša sąmyšį ir susiskaldymą, sakė popiežius Pranciškus penktadienio ryto homilijoje kalbėdamas apie apaštalų priimtą sprendimą nereikalauti, kad krikštą priimantys pagonys laikytųsi visų Mozė įstatymo reikalavimų.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Krikščionis myli ir dovanoja džiaugsmą

18/05/2017 12:44

Mes, krikščionys, pasauliečiai, kunigai, vyskupai, - sakė popiežius, - turime dovanoti žmonėms džiaugsmą. Kodėl? Dėl to, kad einame meilės keliu, be jokių išskaičiavimų, vien dėl pačios meilės. Mūsų krikščioniška misija – dovanoti džiaugsmą.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Pranciškus: keliaujame per pasaulio vargus su Dievo dovanojama ramybe

16/05/2017 13:33

Dievo ramybė yra tikra ramybė, kuri palydi mūsų gyvenimo tikrovę, nėra gyvenimo neigimas, - kalbėjo Šventasis Tėvas. Gyvenime yra kančios, yra sergančiųjų, yra daug negerų dalykų, yra karai... tačiau vidinės ramybės, kurią gauname kaip dovaną, neprarandame, su ja einame pirmyn. 

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Kiekvienas keliaujame į savo laiko pilnatvę

11/05/2017 13:31

Yra ir mūsų asmeninė laiko pilnatvė. Kiekvienas iš mūsų pasieksime tą pilnatvės akimirką kai mūsų gyvenimas baigsis ir sutiksime Viešpatį. Ir tai bus mūsų akimirka. Asmeninė. Mes visi kartu keliaujame į antrą visos Dievo tautos laiko pilnatvę.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Krikščionis – taikus, mylintis, susivaldantis

09/05/2017 14:24

"Šventoji Dvasia veda ir padeda nesuklysti, klusniai priimti Dvasią, pažinti Dvasią Žodyje ir gyventi pagal Dvasią. Ar mes klusniai priimame Šventąją Dvasią? O gal jai priešinamės? Reikia klusnumo. Reikia ją priimti klusniai. Prašykime šios malonės".