Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Švedija

Kard. A. Arborelius O.C.D.

Kard. A. Arborelius O.C.D.

„Jo šlovei ir garbei“. Kardinolas Andersas Arborelius, O.C.D.

15/12/2017 15:13

Bažnyčia nėra skirta tam, kad skelbtų save, o Dievą. Ji neskirta sau, o žmogui. Švenčiausiosios Trejybės Elžbieta buvo ištikima šiems dviem pamatiniams teologijos principams. Todėl jos teologinė vizija dar šiandien yra įkvėpimo šaltinis, sako Anders Arborelius, žurnalo „Fokus“ „Metų švedas“

 

Kardinolas Anders Arborelius

Kardinolas Anders Arborelius

Švedijos kardinolo Anderso Arboreliuso ingresas Romoje

05/12/2017 15:15

Kardinolas buvo pakrikštytas liuteronu, prisipažįsta nebuvęs itin aktyvus tikintysis, tačiau džiaugiasi visuomet palaikęs artimus ryšius su Švedijoje negausiais katalikais. Atsivertimas neįvyko staigiai, o tęsėsi apie pusantrų metų, per atpažinimo procesą.

 

Popiežiaus Pranciškaus audiencija Kenterberio arkivyskupui Justin Welby šių metų spalio 27 dieną

Popiežiaus Pranciškaus audiencija Kenterberio arkivyskupui Justin Welby šių metų spalio 27 dieną

Anglikonų Bažnyčia prisideda prie Bendros deklaracijos dėl nuteisinimo

30/10/2017 15:16

Liuteronų ir katalikų Bendros Deklaracijos signatarai patvirtino bendrą krikščionių tikėjimą, jog Šventoji Dvasia įgalina mūsų gerus darbus ne mūsų pačių nuopelnu, o malonės ir tikėjimo į Kristų dėka. 

 

Ekumeninė malda Lundo katedroje

Ekumeninė malda Lundo katedroje

Švedija: „Darbuotis vardan vienybės šiais neramiais laikais“

07/06/2017 18:32

Pastangos vardan krikščionių vienybės nebuvo ir nebus savitikslės. Yra daugybė priežasčių, kodėl reikia darbuotis vardan vienybės, ypač šiais neramiais laikais. Taip pradedamas dokumentas, kurį parengė Švedijos Krikščionių taryba.

 

Kardinolas Anders Arborelius

Kardinolas Anders Arborelius

Pirmasis Švedijos kardinolas Anders Arborelius

24/05/2017 12:32

Kardinolas Anders Arborelius yra Basųjų karmelitų ordino narys. Jaunystėje, būdamas dvidešimties metų amžius, jis perėjo iš liuteronybės į katalikų Bažnyčią. Po dešimtmečio buvo įšventintas karmelitų kunigu, dar po dešimtmečio – paskirtas Stokholmo katalikų vyskupu. 

 

Gėlės atakos vietoje

Gėlės atakos vietoje

Religinių lyderių balsai po išpuolio Stokholme

08/04/2017 16:44

Liuteronų ir katalikų bažnyčios Stokholmo centre vakare, kaip įprasta, neužrakino durų, bet liko atviros, kad norintys galėtų užeiti maldai, susitikti tarpusavyje. Teroro aktas buvo didelis smūgis šiam miestui ir šiai valstybei, kuri iš tiesų daug daro dėl taikos pasaulyje