Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Šventasis Sostas

Popiežius Pranciškus su savo atstovu Italijoje arkivysk. Emil Paul Tscherrig

Popiežius Pranciškus su savo atstovu Italijoje arkivysk. Emil Paul Tscherrig

Popiežiaus potvarkiai kurijoje ir diplomatinėje tarnyboje

12/09/2017 15:38

Šveicaro arkivysk. Emil Paul Tscherrig paskyrimas nuncijumi Italijoje yra naujovė Vatikano ir Italijos Respublikos santykiuose: visi Apaštališkieji nuncijai Italijoje nuo 1929 metų Laterano paktų, reguliuojančių Šventojo Sosto ir Italijos santykius, buvo italų kilmės.

 

Kard. Pietro Parolin

Kard. Pietro Parolin

Kardinolo Parolin vizitas Maskvoje: Taika ir humanitariniai klausimai

18/08/2017 14:57

Kard. Parolin vyksta į Maskvą Rusijos Federacijos valdžios atstovų kvietimu. Pokalbiuose, be klausimų liečiančių abipusio intereso temas, bus skirtas dėmesys tarptautinei situacijai, ypač pastangoms taikingai išspręsti konfliktus, pamatinį dėmesį skiriant humanitariniams aspektams.

 

JTO Saugumo tarybos debatai apie Palestinos klausimą ir padėtį Artimuosiuose Rytuose

JTO Saugumo tarybos debatai apie Palestinos klausimą ir padėtį Artimuosiuose Rytuose

Šventasis Sostas: sugražinti pasitikėjimą politiniais procesais Artimuosiuose Rytuose

26/07/2017 16:24

Reikia, kad izraeliečiai ir palestiniečiai sutartų dėl esminių žingsnių, kurie leistų sumažinti įtampą ir smurtą. Abi pusės turi susilaikyti nuo veiksmų, kurie prieštarauja jų deklaruotam įsipareigojimui siekti taikingo sprendimo derybų keliu.

 

Joaquin Navarro Valls

Joaquin Navarro Valls

Mirė Joaquin Navarro Valls

06/07/2017 14:17

Žurnalistu tapęs gydytojas Navarro Valls Vatikano komunikacijų sistemoje paliko ryškų pėdsaką kaip popiežių atstovas spaudai, tarnavęs Jonui Pauliui II iki jo mirties 2005 metais ir Benediktui XVI, iš viso eidamas Spaudos salės direktoriaus pareigas dvidešimt dvejus metus. 

 

Šventojo Sosto herbas

Šventojo Sosto herbas

EXPO 2017 Astanoje. Šventojo Sosto paviljonas

07/06/2017 16:08

Paviljono temines erdvės: Dievo meilė, žmogaus ir žemės sukūrimo pradas; Energija – įrankis žmonijai, kuriuo ji ne visada deramai pasinaudojo; Energija integraliai žmogaus pažangai ir rūpinimuisi bendraisiais namais; Dvasingumo jėga ryšyje su malda, gyvenimo prasme ir tarpreliginiu dialogu.

 

Italijos Respublikos prezidentas Sergio Mattarella lankosi Vatikane su oficialiu vizitu 2015 balandžio 18 d

Italijos Respublikos prezidentas Sergio Mattarella lankosi Vatikane su oficialiu vizitu 2015 balandžio 18 d

Popiežius Pranciškus lankysis Kvirinale

16/05/2017 14:59

Popiežius Pranciškus pirmajame oficialiame apsilankyme Italijos prezidentūroje 2013 metais kalbėjo apie svarbiausią Bažnyčios užduotį: skelbti Dievo gailestingumą: „Bažnyčia drąsina ir remia visas iniciatyvas, galinčias sukurti žmonėms geresnę ir viltingesnę ateitį.

 

Anglikonų primas su naujuoju atstovu Romoje

Anglikonų primas Justin Welby su naujuoju atstovu Romoje arkivysk. Bernardu Ntahoturi

Paskirtas naujas Anglikonų centro direktorius Romoje

21/03/2017 00:00

Naujasis Anglikonų centro direktorius arkivysk. Ntahoturi pasakė norįs „tęsti pirmtakų darbus Romoje“ ir „sustiprinti tas sferas, ypač taikos palaikymo, kuriose Anglikonų Bažnyčia ir Katalikų Bažnyčia gali dirbi kartu vardan bendro liudijimo, kad pasaulis įtikėtų ir Dievas būtų pašlovintas“.

 

Popiežius priima Libano prezidentą

Popiežius priima Libano prezidentą

Popiežių aplankė naujasis Libano prezidentas

16/03/2017 15:27

Šventojo Sosto atstovai ypatingai vertina Libano dedamas pastangas priimti į savo šalį tokį didelį skaičių sirų pabėgėlių, per pusantro milijono žmonių.