Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Šventieji

Popiežius Limos katedroje

Popiežius Limos katedroje

Popiežiaus malda prie šventųjų relikvijų

21/01/2018 17:00

Sekmadienį popiežius Pranciškus aplankė Limos katedrą ir meldėsi prie šventųjų relikvijų. Šie šventieji – garsioji Rožė Limietė, Martynas Poresas, šv. Toribijus – žinomi ir gerbiami visame pasaulyje.

 

Kardinolas Angelo Amato skelbia palaiminuotu nacių kankinį Josefą Mayr-Nusserį 2017 kovo 17 Bolcano katedroje, šiaurės Italijoje

Kardinolas Angelo Amato skelbia palaiminuotu nacių kankinį Josefą Mayr-Nusserį 2017 kovo 17 Bolcano katedroje, šiaurės Italijoje

Prasidėjo „Studium“ - Šventųjų skelbimo kursai

10/01/2018 15:25

Kardinolas Amato: Kruopštumas gaminant aukščiausios kokybės gaminius yra tolygus metodui, taikomam Kongregacijos kanoninių bylų eigoje, siekiant Dievo tarnų beatifikacijos ir palaimintųjų kanonizacijos.

 

šv. Jonas Paulius II ir Garbingasis Dievo tarnas kardinolas Višinskis, Lenkijos primas

šv. Jonas Paulius II ir Garbingasis Dievo tarnas kardinolas Višinskis, Lenkijos primas

Devyniolika būsimų palaimintųjų, dauguma ispanai kankiniai

19/12/2017 16:44

Vienas dekretas yra dėl lenko kardinolo Stepono Wyszynskio, buvusio Gniezno ir Varšuvos arkivyskupo, Bažnyčios Lenkijoje primo, heroiškų dorybių.

 

relikvijos

relikvijos

Šventųjų skelbimo kongregacijos instrukcija dėl relikvijų

16/12/2017 15:09

Relikvijos gerbiamos ir skiriamas joms ypatingas dėmesys, nes prisikelsiantys palaimintųjų ir šventųjų kūnai žemėje buvo Šventosios Dvasios buveinės ir įrankiai šventumo, kurį Bažnyčia pripažino beatifikacijos ar kanonizacijos apeigomis.

 

Migrantų globėja šv. Pranciška Ksaveras Cabrini

Migrantų globėja šv. Pranciška Ksaveras Cabrini

Migrantų globėja šv. Pranciška pramatė ateičiai skirtą projektą

11/11/2017 14:22

Šventosios Pranciškos Ksavero Cabrini šimtmetis paskatino rašytoją Lucetta Scaraffia pažvelgti į vienuolės misionierės migrantų globos veiklą naujame veikale pavadinimu „Tarp žemės ir dangaus“, kuriam įvadą parašė popiežius Pranciškus.

 

prof. Romano Guardini

prof. Romano Guardini

Du kandidatai į palaimintuosius Vokietijoje

03/11/2017 10:26

Popiežius Pranciškus, dažnai cituojantis Guardini tekstus, prieš pora metų priimdamas Vatikane „Romano Guardini fondo“ delegaciją, be kita ko pasakė, kad „Guardini kaip mąstytojas dar turi daug ką pasakyti mūsų laikų žmonėms, ir ne vien tik krikščionims!“.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: Palaiminimai yra krikščioniškojo gyvenimo žemėlapis

01/11/2017 13:10

Palaiminimai yra krikščioniškojo gyvenimo žemėlapis: Šiandienos šventė - Visų Šventųjų iškilmė - yra visų, kurie jau pasiekė šiame žemėlapyje nurodytą tikslą: ne vien tik kalendoriaus šventųjų, bet ir daugelio „už gretimų durų“ gyvenančių mūsų brolių ir seserų.