Soc. tinklai:

RSS:

App:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Šventieji

Šv. Valentino bazilikos vitražas, Terni Italija

Šv. Valentino bazilikos vitražas, Terni Italija

Šv. Valentino ir šv. Kirilo ir Metodijaus liturginiai minėjimai

14/02/2017 16:26

Visame pasaulyje žinoma ir triukšmingai švenčiama šv. Valentino diena, santūriau, bet ne mažiaus šventiškai ir iškilmingai minima prie paties šventojo vyskupo ir kankinio kapo centrinės Italijos Umbrijos regiono Terni mieste. 

 

Kard. Angelo Amato

Kard. Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas

Jonas Tyranowskis pripažintas Garbinguoju

21/01/2017 16:48

Vienas iš Jono Tyranowskio dvasinių mokinių tapo ne tik kunigu ir vyskupu, bet popiežiumi ir šventuoju: tai šv. Karolis Wojtyla, būsimasis popiežius Jonas Paulius II. Jono Tyranowskio poveikį jo pašaukimui popiežius Wojtyla aprašė atsiminimų knygoje „Dovana ir slėpinys“.

 

Šventieji ir palaimintieji

Šventieji ir palaimintieji

Apie šventuosius, palaimintuosius ir sudėtingus bažnytinius procesus

11/01/2017 16:26

Iš šių sausų duomenų trykšta gausiai ir neužtvenkiamai, tarsi šaltinio vanduo dykumoje, gyvybiška šventumo sula, kuri įsiveržia į pasaulį tam, kad jį apvaisintų gerumu, kad tarnautų žmonijos visapusiškam vystymuisi, kaip kad liudija misionierių apaštalavimas skurdžiausiose planetos vietovėse

 

Viešpaties Apsireiškimas

Viešpaties Apsireiškimas

Popiežius prisiminė šv. vyskupą Kuodvultdeusą Kartaginietį

06/01/2017 15:06

Šventasis Kuodvultdeusas – lotyniškai Quodvultdeus – „ko Dievas nori“, Kartaginoje įšventintas diakonu 421 metais, ėjo Kartaginos vyskupo pareigas nuo 431 iki 439 metų, kai vandalai arijonai jį ir grupę katalikų kunigų įsodino į laivą ir ištrėmė į Italiją.

 

Bus naujas šventasis Faustinas

Būsimas šventasis Faustinas Miguez

Bus naujas šventasis Faustinas

22/12/2016 16:29

 Būsimasis šventasis Faustinas, matydamas, kad Ispanijoje Pijorų „pamaldžiosios mokyklos“ vargsta be moterų įnašo, įkūrė atskirą Kalasantiečių Dieviškosios Ganytojos dukterų kongregaciją.

 

Kanonizacijos Mišios Šv. Petro aikštėje

Kanonizacijos Mišios Šv. Petro aikštėje

Popiežius Pranciškus paskelbė septynis naujus šventuosius

16/10/2016 13:30

Švč. Trejybės Elžbietą Catez (1880-1906), Saliamoną Leclerq (1745-1792), Juozapą Sanchezą del Rio (1913-1928), Emanuelį Gonzalezą Garcia (1877-1940), Liudviką Pavoni, Alfonsą Mariją Fusco (1839-1910) ir Juozapą Rožinio Gabrielių Brochero (1840-1914).

Kard. Angelo Amato

Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kard. Angelo Amato

Keturi nauji Garbingieji Dievo tarnai

11/10/2016 16:30

Popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kard. Angelo Amato ir susipažinęs su tyrimo rezultatais, davė leidimą skelbti „herojiškų dorybių“ dekretus. „Garbingųjų Dievo tarnų“ vardai suteikti dviem ispanams kunigams, gyvenusiems dvidešimtajame amžiuje.