Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Šventieji

Popiežius kreipiasi į piligrimus balandžio 29 dienos sekmadienio vidudienio maldos susitikime

Popiežius kreipiasi į piligrimus balandžio 29 dienos sekmadienio vidudienio maldos susitikime

„Regina Coeli“: kas brandina krikščioniško gyvenimo vaisius?

30/04/2018 12:33

Būti šventais reiškia pilnai gyventi krikščionišką gyvenimą, o tam nebūtina būti kunigu ar vienuoliu. Visi krikščionys yra pakviesti taip gyventi, kiekvieną dieną, kiekvienoje veikloje, mažoje ar didelėje, šeimoje ir darbe.

 

Arkivyskupas Paul Gallagher

Arkivyskupas Paul Gallagher

Vatikane paminėtas šventasis Adalbertas

27/04/2018 16:23

Nepaisant prabėgusių amžių šis šventasis, kaip ir kiti šventieji, iliustruoja mums tai, ką reiškia būti, Evangelijos žodžiais, „šviesa pasaulyje“ ir „žemės druska“.

 

Mišios Gniezno katedroje prie šv. Adalberto relikvijų

Mišios Gniezno katedroje prie šv. Adalberto relikvijų

Šv. Adalbertas – baltams Kristų skelbęs kankinys

24/04/2018 16:08

Balandžio 23-ąją kartu šv. Jurgiu Bažnyčios liturginis kalendorius minėjo ir kankinį šv. Vaitiekų – Adalbertą, nužudytą per Jurgines 997 m. Kadangi šv. Jurgis yra vienas Lietuvos globėjų, Lietuvoje jo šventei skirtas pirmumas, o Adalberto – Vaitiekaus minėjimas nukeliamas į balandžio 24-ąją.

 

Pranciškaus tyli malda prie Don Tonino kapo

Pranciškaus tyli malda prie Don Tonino kapo

Don Tonino: ganytojas, kuris pakviestas atsakė „taip“, o ne „galbūt“

20/04/2018 14:01

Dar vienas Don Tonino patarimas, savo širdyje mokėjusio sujungti žemę ir Dangų, yra visada išlikti „kontemplia-aktyviais“, niekada neatskirti veiksmo nuo maldos, kad neliktumėme pasiteisinimuose nepasijudinti ir kad neapsigautume, sakydami, jog dirbame dėl Dievo, kai iš tiesų tik dėl savęs. 

 

Šventasis Juozapas, Marijos ir Jėzaus globėjas

Šventasis Juozapas, Marijos ir Jėzaus globėjas

Popiežius pasveikino su Tėvo diena

20/03/2018 18:39

Jei Lietuvoje Tėvo diena minima birželio mėnesį, tai keliose šalyse – Italijoje, Belgijoje, Ispanijoje ir kitose – ji minėta kovo 19 dieną. "Būkite savo vaikams tokie, kaip šv. Juozapas: globokite juos jiems augant amžiumi, išmintimi ir malone", rašo popiežius. 

 

Popiežius t. Pijaus gimtinėje

Popiežius t. Pijaus gimtinėje

Pranciškus šv. Pijaus iš Pietrelčinos gimtinėje: čia jis išmoko melstis

17/03/2018 11:06

Džiaugiuosi atvykęs į vietą, kurioje, - kalbėjo popiežius, - Francesco Forgione gimė ir pradėjo savo ilgą ir vaisingą žmogišką bei dvasinę kelionę. Šioje bendruomenėje jis sutvirtino savo žmogiškumą, išmoko melstis ir atpažinti vargšuose Viešpaties kūną.