Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Šventieji metai

Conciliazione gatvė ir šv. Petro bazilika

Conciliazione gatvė ir šv. Petro bazilika

Popiežiaus siurprizas Gailestingumo jubiliejaus renginių organizatoriams

20/12/2016 18:03

Gruodžio 20-ąją dieną Pranciškus ryte netikėtai, vos su vienu žandaru, „išdygo“ Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos tarpduryje. Tarybos būstinė nėra Vatikano miesto teritorijoje, bet netoli jo, į šv. Petro baziliką atvedančioje gatvėje. 

 

Popiežiaus Pranciškaus interviu

Popiežiaus Pranciškaus interviu Italijos katalikų televizijai TV 2000

Pranciškus: Gailestingumas visada egzistavo, tačiau dabar jis plačiau paskelbtas

21/11/2016 16:19

Tai, kad Jubiliejus buvo švenčiamas ne vien Romoje, bet kiekvienoje vyskupijoje, katedroje ir vyskupo nurodytose bažnyčiose, šiek tiek suvisuotino Jubiliejų. Ir tai davė daug gero, daug gero. Nes visa Bažnyčia šventė Jubiliejų, Jubiliejus tapo tarsi „atmosfera“.

 

Popiežius Pranciškus Jubiliejaus uždarymo Mišiose

Popiežius Pranciškus Jubiliejaus uždarymo Mišiose

Gailestingumo jubiliejaus uždarymas. Pranciškaus homilija

20/11/2016 13:12

Nors šventosios Durys uždaromos, mums visada lieka atviros tos gailestingumo durys, kurios yra Kristaus Širdis, - kalbėjo Pranciškus, pakviesdamas piligrimus, šv. Petro aikštėje ir pasaulyje, žengusius per Šventąsias duris, padėkoti už gautą gailestingumą ir patiems juo persiimti.

Popiežiaus interviu

Popiežiaus interviu

Klausimas Pranciškui: ką reiškia Gailestingumo metai?

18/11/2016 17:09

Tikiuosi, kad daug žmonių suvokė esą mylimi Jėzaus ir leidosi būti Jo apkabintais. Gailestingumas yra Dievo savybė ir taip pat Jo silpnybė. Dėl gailestingumo visad atleidžia, užmiršta nuodėmes. 

 

Popiežius Pranciškus tarp žmonių audiencijoje

Popiežius Pranciškus tarp žmonių audiencijoje

Gailestingumo metų audiencija. Nerėkime, dialoguokime

22/10/2016 12:10

Jėzus žinojo, kas yra samarietės, kuri buvo didelė nusidėjėlė, širdyje, bet netrukdė jai pasisakyti, po truputėlį įžengė į jos gyvenimo slėpinį. Tai yra mokymas ir mums. Dialogu galime sėti Dievo gailestingumo ženklus.

Trečiadienio audiencija šv. Petro aikšėje

Trečiadienio audiencija šv. Petro aikšėje

Trečiadienio katechezė: kai tarp vargšo ir manęs nėra atstumo

19/10/2016 16:34

 Abstraktus skurdas mus paskatina mąstyti, apgailestauti, bet nekalba mums tiesiogiai, kaip tada, kai savo akimis matome skurdą vyro, moters, vaiko kūne. Nebesame prieš vaizdinį, bet esame įtraukti pirmuoju asmeniu.

Popiežius pradeda Marijos jubiliejaus Mišias šv. Petro aikštėje

Popiežius pradeda Marijos jubiliejaus Mišias šv. Petro aikštėje

Marijos jubiliejaus Mišios: sugrįžkime padėkoti

09/10/2016 11:52

Lengva eiti pas Viešpatį ir prašyti kažko, o sugrįžti ir padėkoti? Ir Jėzus pasako: „Argi ne dešimtis pasveiko? Kur dar devyni? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“