Soc. tinklai:

RSS:

App:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Šventoji Žemė

Velykos Jeruzalėje

Velykos Jeruzalėje

Velykos Šventojoje Žemėje. Džiaugsmas ir liūdesio šešėlis

18/04/2017 15:13

Šiemet Velykos Šventojoje Žemėje iš tiesų buvo ypatingos. Švęsdami liturgiją dažnai girdėjome čia pat besimeldžiančių mūsų brolių ortodoksų giesmę. Ir tai skambėjo tarsi trokštamos mūsų visų vienybės pažadas, sakė vatikano radijui t, David Neuhaus SJ. 

 

Verbų sekmadienis Jeruzalėje

Verbų sekmadienis Jeruzalėje

Didžioji savaitė Jeruzalėje

10/04/2017 16:35

Šventosios Žemės katalikai Didžiąją savaitę Jeruzalėje pradėjo tradicine eisena nuo Kristaus įžengimo į Jeruzalę aprašymuose evangelistų minimos Betfagės, esančios dabartinio Jeruzalės miesto rytiniame pakraštyje, iki Šv. Onos bažnyčios Jeruzalės senamiestyje.

 

Gatvės pavadinimo lentelė Jeruzalėje

Gatvės pavadinimo lentelė Jeruzalėje prie Kryžiaus kelio Penktosios stoties

Rinkliava Jėzaus gimtinės taikai

03/04/2017 15:29

Pasak Pauliaus VI, niekas negali užmiršti, kad kai Dievas panorėjo kaip žmogus išsirinkti šiame pasaulyje savą tėvynę, kalbą ir šeimą, jas pasirinko Rytuose. Ši palaimintoji žemė tam tikru būdu tapo dvasiniu paveldu viso pasaulio krikščionims, kurie trokšta ją aplankyti bent sykį per gyvenimą.

 

Arkivysk. Pierbattista Pizzaballa

Arkivysk. Pierbattista Pizzaballa

Arkivysk. Pizzaballa: matome klaidas ir neteisingus sprendimus

07/03/2017 16:40

Gavėnios proga paskelbtame laiške, be sielovadinių pamąstymų ir paraginimų, arkivyskupas paliečia taip pat dabartinius finansinius ir administracinius sunkumus, kuriuos sukėlė neatsakingai tvarkoma Jordanijoje veikiančio katalikiškojo universiteto vadyba.