Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Šventoji Žemė

Verbų sekmadienis Jeruzalėje

Verbų sekmadienis Jeruzalėje

Didžioji savaitė Jeruzalėje

10/04/2017 16:35

Šventosios Žemės katalikai Didžiąją savaitę Jeruzalėje pradėjo tradicine eisena nuo Kristaus įžengimo į Jeruzalę aprašymuose evangelistų minimos Betfagės, esančios dabartinio Jeruzalės miesto rytiniame pakraštyje, iki Šv. Onos bažnyčios Jeruzalės senamiestyje.

 

Gatvės pavadinimo lentelė Jeruzalėje

Gatvės pavadinimo lentelė Jeruzalėje prie Kryžiaus kelio Penktosios stoties

Rinkliava Jėzaus gimtinės taikai

03/04/2017 15:29

Pasak Pauliaus VI, niekas negali užmiršti, kad kai Dievas panorėjo kaip žmogus išsirinkti šiame pasaulyje savą tėvynę, kalbą ir šeimą, jas pasirinko Rytuose. Ši palaimintoji žemė tam tikru būdu tapo dvasiniu paveldu viso pasaulio krikščionims, kurie trokšta ją aplankyti bent sykį per gyvenimą.

 

Arkivysk. Pierbattista Pizzaballa

Arkivysk. Pierbattista Pizzaballa

Arkivysk. Pizzaballa: matome klaidas ir neteisingus sprendimus

07/03/2017 16:40

Gavėnios proga paskelbtame laiške, be sielovadinių pamąstymų ir paraginimų, arkivyskupas paliečia taip pat dabartinius finansinius ir administracinius sunkumus, kuriuos sukėlė neatsakingai tvarkoma Jordanijoje veikiančio katalikiškojo universiteto vadyba.

 

Popiežius Pranciškus prie Kristaus kapo

Popiežius Pranciškus prie Kristaus kapo

Jeruzalėje baigiamas Kristaus kapo restauravimas

04/03/2017 00:00

Jau baigiami prieš metus pradėti Kristaus kapo Jeruzalėje restauravimo darbai. Kaip informavo Šventosios Žemės pranciškonų kustodijos vadovas kun. Francesco Patton, remonto darbus ketinama užbaigti kovo 22 d., tai yra pačiu laiku prieš artėjančią Didžiąją Savaitę ir Velykas.