Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Adventas

Laukimo motyvas Advento metu glaudžiai susijęs su pranašais

Laukimo motyvas Advento metu glaudžiai susijęs su pranašais, kurie skelbė Mesijo atėjimą, ypač Izaiju ir Jonas Krikštytoju

Adventas: atsiminti ir laukti

09/12/2017 10:58

Lotynų kultūrai sukrikščionėjus, „adventus“ taip pat tapo krikščioniško žodyno dalimi, turint galvoje dvigubą Dievo Sūnaus atėjimą, kaip gerai paaiškino šv. Kirilas Jeruzalietis: atsimenant pirmąjį, žmogaus kūne, bei laukiant antrojo, šlovingojo, laikų pabaigoje.

 

Sekmadienio vidudienį popiežius vėl kreipėsi į maldininkus šv. Petro aikštėje

Sekmadienio vidudienį popiežius vėl kreipėsi į maldininkus šv. Petro aikštėje

I Advento sekmadienio vidudienio susitikimas: budrumas ir laukimas

03/12/2017 15:06

Buvimas budriais ir budinčiais yra prielaidos, kad toliau „neklaidžiotume toli nuo Viešpaties kelių“, pasimetę savo nuodėmėse ir neištikimybėse. Tai yra sąlygos, kurios leidžia Dievui įsiveržti į mūsų egzistenciją, kad savo gerumo ir švelnumo pilnu buvimu sugrąžintų jai prasmę ir vertę.

 

Budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas!

Budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas!

Pirmasis Advento sekmadienis

02/12/2017 12:41

Kitas pavojus – tai gyventi nuolatiniame snaudulyje. Jėzus įspėja savo klausytojus: „kad, netikėtai sugrįžęs, nerastų jūsų miegant“. Tas apsnūdimas yra rizika, su kuria susiduriame kasdien.

 

Advento pamokslas

Advento pamokslas

Ketvirtasis Advento pamokslas. Jėzus nori gimti žmogaus širdyje

23/12/2016 16:28

Ką Jėzaus įsikūnijimo slėpinys reiškia kiekvienam iš mūsų? Šventoji Dvasia mus kviečia „grįžti į širdį“ ir joje švęsti tikras Kalėdas. Grįžimas į širdį padarys tikrą ir išorinį šventimą, apeigas ir tradicijas. Tėvas nori mumyse pagimdyti savo Sūnų.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: Su Juozapu ir Marija žengiame į Kalėdų slėpinį

19/12/2016 13:03

Paskutinio Advento sekmadienio vidudienį, prieš „Viešpaties Angelo“ maldą, popiežius Pranciškus kalbėjo apie Dievo artumą žmonijai. Šios dienos liturgija mus kviečia iš Juozapo ir Marijos mokytis nuolankumo ir pasitikėjimo Dievu.

 

Advento pamokslas "Redemptoris Mater" koplyčioje

Advento pamokslas "Redemptoris Mater" koplyčioje

Trečiasis Advento pamokslas. „Blaivus apsvaigimas“

16/12/2016 15:31

Tęsdamas meditaciją apie Šventąją Dvasią Bažnyčios ir kiekvieno krikščionio gyvenime, penktadienio rytą popiežiui Pranciškui ir jo bendradarbiams sakytame trečiajame Advento pamoksle t. Raniero Cantalamessa kalbėjo apie atsinaujinimą Šventojoje Dvasioje.

 

Advento pamokslas Redemptoris Mater koplyčioje

Advento pamokslas Redemptoris Mater koplyčioje

Antrasis Advento pamokslas. Dvasių atpažinimo dovana

09/12/2016 16:52

Kartu su įsiklausymu į Dievo Žodį, taip pa svarbu tikrinti savo sąžinę. Sąžinės patikrinimo praktika neturėtų ribotis tik pasiruošimu išpažinčiai, bet turėtume nuolat žiūrėti į savo sąžinę, leisti, kad Šventoji Dvasia ją „tyrinėtų“, kad būtų mūsų „dvasios vadovė“.