Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Adventas

T. Raniero Cantalamessa, vienuolis kapucinas, Popiežiaus namų pamokslininkas

T. Raniero Cantalamessa, vienuolis kapucinas, Popiežiaus namų pamokslininkas

Antroji t. R. Cantalamessa Advento meditacija. Laiko centras ir pilnatvė

22/12/2017 16:37

„Ką man reikštų, kad Kristus vieną kartą gimė iš Marijos Betliejuje, jei negimtų iš tikėjimo mano sieloje?“ - rašė Origenas. Šia prasme kiekvienos Kalėdos, taip pat ir šių metų, gali tapti pirmosios tikros Kalėdos mūsų gyvenime.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius sekmadienio vidudienį. Džiaukimės, melskimės, dėkokime

18/12/2017 10:52

Trečiasis Advento sekmadienis vadinamas „Džiaugsmo sekmadieniu“. Šv. Paulius šios dienos antrajame skaitinyje ragina: „visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės, už viską dėkokite“. Šie trys raginimas, šios trys laikysenos turi lydėti visą krikščionio gyvenimą. 

 

T. Raniero Cantalamessa, Popiežiaus namų pamokslininkas

T. Raniero Cantalamessa, Popiežiaus namų pamokslininkas

Pirmasis Advento pamokslas Vatikane: Kristus ir kosmosas

15/12/2017 15:31

Apie kosminį Kristaus vaidmenį aiškiausiai kalbama Laiške Kolosiečiams (Kol 1,15-17) ir Evangelijoje pagal Joną (1,3 ir 10). Nors tarp jų yra stebėtinas panašumas, tačiau regimas ir skirtumas. 

 

Laukimo motyvas Advento metu glaudžiai susijęs su pranašais

Laukimo motyvas Advento metu glaudžiai susijęs su pranašais, kurie skelbė Mesijo atėjimą, ypač Izaiju ir Jonas Krikštytoju

Adventas: atsiminti ir laukti

09/12/2017 10:58

Lotynų kultūrai sukrikščionėjus, „adventus“ taip pat tapo krikščioniško žodyno dalimi, turint galvoje dvigubą Dievo Sūnaus atėjimą, kaip gerai paaiškino šv. Kirilas Jeruzalietis: atsimenant pirmąjį, žmogaus kūne, bei laukiant antrojo, šlovingojo, laikų pabaigoje.

 

Sekmadienio vidudienį popiežius vėl kreipėsi į maldininkus šv. Petro aikštėje

Sekmadienio vidudienį popiežius vėl kreipėsi į maldininkus šv. Petro aikštėje

I Advento sekmadienio vidudienio susitikimas: budrumas ir laukimas

03/12/2017 15:06

Buvimas budriais ir budinčiais yra prielaidos, kad toliau „neklaidžiotume toli nuo Viešpaties kelių“, pasimetę savo nuodėmėse ir neištikimybėse. Tai yra sąlygos, kurios leidžia Dievui įsiveržti į mūsų egzistenciją, kad savo gerumo ir švelnumo pilnu buvimu sugrąžintų jai prasmę ir vertę.

 

Budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas!

Budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas!

Pirmasis Advento sekmadienis

02/12/2017 12:41

Kitas pavojus – tai gyventi nuolatiniame snaudulyje. Jėzus įspėja savo klausytojus: „kad, netikėtai sugrįžęs, nerastų jūsų miegant“. Tas apsnūdimas yra rizika, su kuria susiduriame kasdien.