Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Apaštališkasis Sostas

Šv. Petro Apaštalo Sosto paminklas Vatikano bazilikoje

Šv. Petro Apaštalo Sosto paminklas Vatikano bazilikoje vasario 22 d.

Šv. Petro Apaštalo Sosto šventė

22/02/2018 13:23

Istorija perdavė žinias apie du apaštalo Petro sostus: Antiochijoje, kur Petras gyveno ir mokė, ir Romoje, kur buvo nukankintas. Sosto simbolis primena mokytojo ir ganytojo misiją, Kristaus pavestą Petrui, o per jį įpėdiniams, kaip regimos Bažnyčios vienybės pagrindą ir pamatą.

 

Popiežius su Pro Petri sede atstovais

Popiežius su Pro Petri sede atstovais

Popiežius: kad pasaulyje daugėtų meilės!

16/02/2018 12:11

Popiežius: išmaldą paversti gyvenimo stiliumi, nenuilstamai konkrečiai padedant stokojantiems; būti atidiems, liudyti, šalia suteikiamos materialinės paramos, nuoširdų priėmimą, meilingą pagarbą ir brolystę, be kurių niekas neįstengia vėl rasti drąsos ir viltingai žvelgti į ateitį 

 

Kardinolas Dionigi Tettamanzi sveikina belaisvius Milano kalėjime 2005 m.

Kardinolas Dionigi Tettamanzi sveikina belaisvius Milano kalėjime 2005 m.

Mirė kardinolas Dionigi Tettamanzi

05/08/2017 15:36

Popiežius kard. D. Tettamanzi prisiminė kaip vieną iškiliausių arkivyskupijos asmenybių, mieliausių ir labiausiai mylimų Milano ganytojų, dėkojo už garbaus brolio ir Dievui ištikimo tarno džiaugsmingai liudytą Evangeliją, vaisingą gyvenimą, intensyvią kultūrinę ir pastoracinę veiklą.

 

Arkivyskupas G. Ganswein ir popiežius Pranciškus

Arkivyskupas G. Ganswein ir popiežius Pranciškus

Benedikto XVI sekretorius: Pranciškaus kritika tik „fantazijos“

18/07/2017 16:31

Kai kuriuose portaluose, kaip ir kelis kitus kartus anksčiau, Benedikto XVI žodžiai buvo palaikyti ne itin paslėpta kritika popiežiaus Pranciškaus pontifikatui, kurios reikšmė esą dar didesnė todėl, kad ją perskaityti pasiųstas pats arkivyskupas Gänsweinas. 

 

Žvejų laiveliai jūroje

Žvejų laiveliai jūroje

Paminėtas „Jūros sekmadienis“

10/07/2017 17:27

„Jūros sekmadienis“ Bažnyčioje minimas norint atkreipti dėmesį į daugybę žmonių, kurie gyvena ir dirba jūroje, į jų materialinius ir dvasinius poreikius, į jų įnašą į daugelio šalių gerovę.  

 

Kard. Peter Kodwo Appiah Turkson

Kard. Peter Kodwo Appiah Turkson

Paskirti Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos pasekretoriai

08/07/2017 14:07

Pagal laikinąjį dikasterijos statutą, su prefektu bendradarbiauja dikasterijos sekretorius ir bent vienas pasekretoris, kurie gali būti pasauliečiai. Popiežius šeštadienį paskyrė tris Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijai pasekretorius.

 

Centre, arkivysk. Ladaria Ferrer

Centre, arkivysk. Ladaria Ferrer

Popiežius priėmė naująjį Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektą

08/07/2017 14:03

Viena iš pirmųjų naujojo Tikėjimo kongregacijos prefekto Ladaria Ferrer misijų bus jo kelionė į popiežiaus Pranciškaus gimtąją Argentiną. Arkivyskupas dalyvaus keliuose susitikimuose, skaitys konferenciją tema „Krikščioniškoji antropologija kaip naujo humanizmo siūlymas“