Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Armėnija

Armėnų apeigoms vadovauja kun. Vartan Kazanciyan

Armėnų apeigoms vadovauja kun. Vartan Kazanciyan

Armėnų katalikų Mišios Izmiro katedroje

18/08/2017 17:03

Evangelistas ir Apaštalas šv. Jonas, iš septynių laišku parašytų vietinėms Bažnyčiom ypatingai drąsina Smirnos bažnyčios bendruomenę, jog priespaudoje būdama ištikima iki mirties pelnys amžinojo gyvenimo vainiką; „Nugalėtojas nenukentės nuo antrosios mirties“ (Apr 2, 11).

 

Popiežius šv. Petro aikštėje

Popiežius šv. Petro aikštėje

Jubiliejaus katechezė: gailestingumas be darbų yra negyvas

30/06/2016 14:23

Kartais praeiname pro dramatiško skurdo situacijas, tarsi jos mūsų visiškai neliestų ir toks abejingumas mus daro veidmainiais. Ir tada, dažnai net to nesuvokiant, panyrame į tam tikrą dvasinį užsnūdimą, kuris sielą padaro nejautria, o gyvenimą steriliu.

Popiežius atsako į žurnalistų klausimus

Popiežius atsako į žurnalistų klausimus lėktuve pakeliui iš Jerevano į Romą

Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve

27/06/2016 16:50

Popiežius susirūpinęs dėl Senajame Žemyne dvelkiančios išsiskyrimo atmosferos. Vienybė visuomet yra stipresnė už konfliktą, kaip ir brolystė yra geriau už nedraugystę ar atstumą. Europos Sąjunga pašaukta atrasti savo šaknų stiprumą, pasistengdama žengti pirmyn kūrybiškiau, vaisingiau.

Karekinas II ir popiežius Pranciškus

Karekinas II ir popiežius Pranciškus

Paskutinės Pranciškaus valandos Armėnijoje

26/06/2016 16:57

Pranciškus pasirašė bendrą deklaraciją su armėnų Bažnyčios galva. Pirmosiose eilutėse abu ganytojai dėkoja Dievui už „besitęsiantį ir augantį artumą tikėjime ir meilėje tarp armėnų apaštalinės Bažnyčios ir katalikų Bažnyčios“.

Popiežius Pranciškus ir katolikosas Karekinas II Ečmiadzine

Popiežius Pranciškus ir katolikosas Karekinas II Ečmiadzine

Popiežius Ečmiadzine: Šventoji Dvasia teperlydo mus vienybėje

26/06/2016 15:22

Popiežiaus Pranciškaus kvietimas Armėnų katolikosui Karekinui II: Kaip apaštalai Prisikėlimo rytą nepaisant abejonių ir netikrumo nuskubėjo į prisikėlimo vietą, taip mes šį palaimintą sekmadienį sekime Dievo kvietimu į pilnutinę vienybę ir paskubinkime žingsnius į ją. 

Ekumeninis taikos susitikimas Jerevane

Ekumeninis taikos susitikimas Jerevane

Pranciškus Jerevane: mūsų misija - padovanoti pasauliui Evangeliją

25/06/2016 16:49

Visiems naudinga įsipareigoti vardan tokios ateities, kurios negalėtų absorbuoti apgaulinga keršto jėga, kurioje be paliovos būtų kuriamos taikos sąlygos. Dievas tepalaimina jūsų ateitį, teduoda, kad būtų vėl pratęstas armėnų ir turkų susitaikymas ir kad išauštų taika taip pat Kalnų Karabache.

Popiežius šv. Mišiose

Popiežius šv. Mišiose. Greta - armėnų apaštalinės Bažnyčios patriarchas Karekinas II

Pranciškus „Didžiojo blogio“ memoriale. Trigubas pagrindas krikščioniui

25/06/2016 15:29

Tačiau istorijos archyvuose uždarytas tikėjimas praranda savo keičiančią galią, gyvybingą grožį ir atvirumą visiems. Todėl, patarė Šventasis Tėvas, labai naudinga nuolatos skaityti Dievo Žodį, tylioje maldoje atsiverti Viešpaties meilei.