Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Atgaila

Popiežiaus Mišios su gailestingumo misionieriais

Popiežiaus Mišios su gailestingumo misionieriais

Popiežius: gailestingumo misionieriai siunčia žinią kviesdami susitaikyti su Dievu

10/04/2018 14:48

Kai išpažinties ateina penitentas, nuodėmklausys mato jau įvykusio susitikimo su Dievo meile pirmąjį vaisių: per savo malonę jau atvėrė penitento širdį ir sukėlė norą atsiversti. Svarbu, kad kunigai nuodėmklausiai tai žinotų ir gebėtų jausti šį su Dievu susitikusio žmogaus stebuklą.

 

Popiežius atlieka išpažintį

Popiežius atlieka išpažintį

Popiežius: Nusidėdami tolstame nuo Dievo, bet Dievas netolsta nuo mūsų

09/03/2018 18:30

Penktadienio pavakare popiežius Pranciškus vadovavo atgailos pamaldoms, kuriomis buvo pradėtos „24 valandos Viešpačiui“ – paties Šventojo Tėvo prieš ketverius metus pasiūlyta ir jau visame pasaulyje prigijusi Gavėnios maldinga praktika, į kurią įsijungti pakviestos visos vyskupijos. 

 

Popiežius nuodėmklausys Šv. Petro aikštėje

Popiežius nuodėmklausys Šv. Petro aikštėje

Popiežius paprašė atverti bažnyčias „24 valandoms Viešpačiui“

07/03/2018 14:59

Popiežius nekartą yra sakęs, kad atgailos Sakramentas turi atspindėti Dievo gailestingumą, išpažintis niekuomet neturėtų tapti kankinimų kamera. Antra vertus, popiežius perspėja nepasiduoti lengvabūdiškumui. Išpažintis nėra koks grožio salonas kelioms dėmėms nuo veido nuvalyti.

 

Pranciškus spalio 23 dienos ryto Mišiose

Pranciškus spalio 23 dienos ryto šventosiose Mišiose

Ryto homilija: paliesk širdį tų, kurie garbina pinigą-dievą!

23/10/2017 16:20

Mūsų malda turi būti garsi: Viešpatie, prašome, paliesk širdį tų žmonių, kurie garbina savo dievą, dievą-pinigą. Paliesk ir mano širdį, kad aš pats į tai nekrisčiau, kad pamatyčiau tai.

 

Sirų kurdai

Sirų kurdai mojuoja savo vėliavomis

Kurdų referendumas ir dar labiau apniukusi krikščionių ateitis Irake

27/09/2017 15:44

Jei, neduok Dieve, bus karinis susikirtimas, tokiose griaunančiose aplinkybėse socialinės ir ekonominės pasekmės bus tragiškos visiems irakiečiams, ypač mažumoms, kurios visada yra aukos ir pralaimėtojos, - perspėja kardinolas Sako dar vieno pilietinio konflikto grėsmės akivaizdoje.

 

Popiežiaus namų koplyčia, rugsėjo 18 d.

Popiežiaus namų koplyčia, rugsėjo 18 d.

Pranciškaus ryto homilija: valdančiųjų ir pavaldinių malda

18/09/2017 13:33

Krikščionys turi pareigą melstis už valdančiuosius net ir tada, kai klysta. Panašiai, valdantieji turi pareigą melstis, nes kitaip rizikuoja prarasti supratimą, kad ir jie yra „valdiniai“, rizikuoja užsidaryti savyje arba mažoje grupėje.

 

Vatikano baudžiamojo kodekso normos pedopornografijos atžvilgiu labai griežtos

Vatikano baudžiamojo kodekso normos pedopornografijos atžvilgiu labai griežtos

Įtariamai dėl pedopornografijos Šventojo Sosto diplomatui kunigui

15/09/2017 17:47

Gavus tokią informaciją iš Jungtinių Valstijų vyriausybės, Valstybės sekretoriatas perdavė ją Vatikano tribunolo prokurorui. Prokuroras pradėjo tyrimą ir jau užmegztas tarptautinis bendradarbiavimas siekiant  surinkti su atveju susijusius duomenis.

 

Popiežius Pranciškus rugsėjo 13 dienos audiencijoje

Popiežius Pranciškus rugsėjo 13 dieną atvyko į šv. Petro aikštę tradicinei trečiadienio audiencijai

Trečiadienį popiežius Pranciškus apžvelgė kelionę Kolumbijoje

13/09/2017 13:55

Ši kelionė, - kalbėjo Pranciškus, - buvo Kristaus palaiminimo, Bažnyčios palaiminimo ženklas gyvybės ir taikos troškimui, kuris veržiasi iš šios tautos širdies: galėjau tai matyti akyse tūkstančių vaikų, jaunuolių, pripildžiusių Bogotos aikštę, sutiktų kitur.