Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Beatifikacija

Kun. Jacques Hamel

Kun. Jacques Hamel

Pradėta kun. Jacques'o Hamelio beatifikacijos byla

19/04/2017 00:00

Tokios išimtys daromos tik retais atvejais. Bažnyčios naujausių laikų istorijoje popiežiai leido paankstinti tik kitų dviejų beatifikacijos bylų pradžią: Šv. Kalkutos Motinos Teresės ir šv. popiežiaus Jono Pauliaus II.

 

Arkivyks. T. Matulionis

Arkivyks. T. Matulionis

Artėja arkivysk. T. Matulionio beatifikacijos iškilmė

12/04/2017 12:37

Birželio 25 d. Vilniuje Katedros aikštėje pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks unikalus įvykis – garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija. Į sostinę iš Kaišiadorių katedros specialiame sarkofage bus atvežtas arkivyskupo kūnas.

 

Trys Fatimos Marijos regėtojai

Trys Fatimos Marijos regėtojai 1917 metais: Lucija Dos Santos (centre), Jacinta (kairėje) ir Pranciškus Marto (dešinėje)

Popiežius kanonizuos kelias dešimtis šventųjų

23/03/2017 16:17

Į šventųjų sąrašą bus įrašyti Fatimos regėtojai, pal. Pranciškus Marto ir jo sesuo Jacinta Marto. Abu mirė būdami vaikais, Pranciškus mirė 1919 metais būdamas dešimties, dviem metais jaunesnė Jacinta mirė būdama devynerių. Juos palaimintaisiais paskelbė šv. Jonas Paulius II 2000 metais.

 

Palaimintasis Juozapas Mayr-Nusser

Kankinio pal. Juozapo Mayr-Nusser šeima. Juozapas su sutuoktine Hildegarda Straub ir naujagimiu Albertu

Naujas Bažnyčios palaimintasis: Juozapas Mayr – Nusser

18/03/2017 14:00

Pal. Juozapas buvo nacių išvežtas tarnauti esesininku į Konitz, dabar Chojnice, šiaurinėje Lenkijoje. Rekrūtai privalėjo prisiekti lojalumą fiureriui. Tačiau Jozef Mayr - Nusser atsisakė prisiekti dėl savo katalikiško tikėjimo. Už tai buvo tuojau suimtas, nuteistas mirti.

 

Schumano eitynės Varšuvoje 2014 metais

Schumano eitynių dalyviai Varšuvoje 2014 metų gegužės 10 d Lenkijos įstojimo į Europos Sąjunga dešimtmečio proga

Lenkijos vyskupai paragino iškelti ES kūrėjus į Altorių garbę

16/03/2017 15:12

Dievo tarnas Alcide de Gasperi (1881-1954) ir Dievo tarnas Robert Schuman (1886-1963) su kitais įžymiais Europos idėjos pradininkais, įskaitant vokietį Kondradą Adenauderį, padėjo pagrindus Europos anglies ir plieno bendrijai 1951 metais, iš kurios išaugo dabartinė Europos Sąjunga.

 

Kun. Titus Zeman

Kun. Titus Zeman

Slovakas kankinys bus skelbiamas palaimintuoju

27/02/2017 16:33

Pirmadienio rytą popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kard. Angelo Amato ir jo supažindintas su aštuonių beatifikacijos bylų eiga, leido skelbti šias bylas liečiančius dekretus.

 

Šventieji ir palaimintieji

Šventieji ir palaimintieji

Apie šventuosius, palaimintuosius ir sudėtingus bažnytinius procesus

11/01/2017 16:26

Iš šių sausų duomenų trykšta gausiai ir neužtvenkiamai, tarsi šaltinio vanduo dykumoje, gyvybiška šventumo sula, kuri įsiveržia į pasaulį tam, kad jį apvaisintų gerumu, kad tarnautų žmonijos visapusiškam vystymuisi, kaip kad liudija misionierių apaštalavimas skurdžiausiose planetos vietovėse

 

Išganytojo veidas Manopelo skarelėje

Išganytojo veidas Manopelo skarelėje

Dievo tarnas Ignacas Štachas. Kunigas, kurio širdyje apsilankė Jėzus

31/10/2016 13:32

Spalio 30 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Šv. Mišių metu paskelbė Dievo Tarno kunigo Ignaco Štacho beatifikacijos bylos pradžią. Po Šv. Mišių pristatytas naujasis Šiaulių  vyskupo 2017 m. kalendorius „Išganytojo relikvijos“.