Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

branduoliniai ginklai

Japonė Masako Wada ir jos šeima buvo Nagasakyje, kai ant jo buvo numesta branduolinė bomba

Japonė Masako Wada ir jos šeima buvo Nagasakyje, kai ant jo buvo numesta branduolinė bomba

Branduolinis nusiginklavimas: pastabos iš konferencijos Vatikane

13/11/2017 17:09

Nobelio taikos premios laureatas El Baradei kritiškai atsiliepė ir apie valstybes, kurios pasisako prieš branduolines bombas, tačiau kliaujasi jas turinčiais. Kaip galime prašyti kitų nerūkyti, kai patys vaikštome su cigarete lūpose, nors ir nepridegta?

 

Popiežiaus audiencijos momentas

Popiežiaus audiencijos momentas

Popiežius priėmė konferencijos apie branduolinį nusiginklavimą dalyvius

10/11/2017 16:21

Vienas iš konferencijos pranešėjų yra Muhammad Yunus, mikrokredito vystytojas. Nobelio taikos premijos įteikimas jam 2006 metais puikiai iliustravo Bažnyčios socialinės doktrinos teiginį, kad "išsivystymas yra naujas taikos vardas" ("Populorum progressio", 1967 m.). 

 

Fatimos Marijos, Rožinio Karalienės šventovė, viena lankomiausių pasaulio vietų, kasmet pritraukia milijonus piligrimų.

Fatimos Marijos, Rožinio Karalienės šventovė, viena lankomiausių pasaulio vietų, kasmet pritraukia milijonus piligrimų.

Fatima, apsireiškimų šimtosios metinės ir pasaulio taika

14/10/2017 14:33

Pal. popiežius Paulius VI Fatimoje 1967 metais meldė, kad „visi žmonės būtų kilniaširdžiai, kad atsisakytų griovimo ir mirties, maištavimo ir priespaudos planų, o atsidėtų bendros gerovės kūrimui ir solidariam bendradarbiavimui. 

 

Tarptautinės branduolinių ginklų uždraudimo kampanijos (ICAN) atstovai

Tarptautinės branduolinių ginklų uždraudimo kampanijos (ICAN) atstovai

Nobelio taikos premija: pats laikas atsisakyti branduolinio ginklo

06/10/2017 16:51

Nobelio taikos premijos paskyrimas tarptautinei branduolinių ginklų uždraudimo kampanijai yra ženklas vyriausybėms ir nevyriausybinėms organizacijoms bendradarbiauti vardan branduolinės energijos panaudojimo vien civiliniams reikalams.

 

Antradienio popietę kardinolas Parolin susitiko su Maskvos patriarchu Kirilu

Antradienio popietę kardinolas Parolin susitiko su Maskvos patriarchu Kirilu

Kardinolo P. Parolino interviu Rusijos žinių agentūroms

22/08/2017 16:40

Šventasis Sostas, nenorėdamas ir negalėdamas susitapatinti su jokia politine pozicija, pabrėžia pareigą skrupulingai vadovautis didžiaisiais tarptautinės teisės principais, - sakė interviu kardinolas Parolin, paklaustas apie tai, kaip galima išspręsti kai kuriuos tarptautinius konfliktus.