Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Brazilija

Darželio gaisre žuvusios direktorės Helley Batista laidotuvės

Darželio gaisre žuvusios direktorės Helley Batista laidotuvės

Popiežiaus meldžiasi už gaisro Brazilijos vaikų darželyje aukas

13/10/2017 14:45

Popiežius reiškia solidarumą ir meldžiasi už visas vaikų netekusias ir liūdinčias šeimas, prašo Viešpatį, kad paguostų visus kenčiančius, padėtų sužeistiesiems greitai pasveikti, krikščioniška viltimi drąsintų bei guostų visus nukentėjusius per šią absurdišką tragediją.

 

Popiežius Aparesidoje

Popiežius Aparesidoje

Aparesidos 300 metų jubiliejus. Popiežiaus žinia brazilams

12/10/2017 16:27

"Džiaugsmas tesiveržia iš jūsų širdžių, tesilieja per kraštus, tepasiekia kiekvieną Brazilijos kampelį, visus geografinius, socialinius ir egzistencinius paribius, tepasiekia visus žmones, ypač tuos, kurie labiausiai išsiilgę vilties".

 

Popiežius sveikina "Shalom" bendruomenės narius

Popiežius sveikina "Shalom" bendruomenės narius

Audiencijos vyskupams iš Honduro, Kiko Arguello ir “Shalom“ bendruomenei

04/09/2017 17:50

Taip pat ir susitikime su popiežiumi Pranciškumi netrūko giesmių, maldų ir šventiškos nuotaikos, nes būtent su tokiu tikslu „Shalom“ bendruomenės nariai iš įvairių valstybių ir atvyko į Romą: švęsti bendruomenės 35 metų amžiaus sukaktį.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus Aparesidos šventovėje 2013 metais

Kardinolas Re atstovaus popiežiui Aparesidoje

17/08/2017 15:34

Popiežius priešais Aparesidos Marijos atvaizdą meldėsi už visą žmoniją ir ypač už brazilų tautą. „Prašiau, kad Marija stiprintų krikščionių tikėjimą jumyse ir visos šalyse, kad jis būtų branginamas visų tautų kultūrose, kad drąsintų ir teiktų jėgų kurti naują taikią ir solidarią žmoniją“.

 

Popiežius prie Apareisidos Marijos statulėlės

Popiežius prie Apareisidos Marijos statulėlės

Popiežiaus raginimas jaunimui kurti vienybės kultūrą

01/08/2017 16:46

Marijos statulėlės atradinas anot popiežius buvęs iškalbiai simboliškas įvykis: „kas buvo padalinta, tapo vieninga“: kaip žvejų širdys, taip kolonijinė Brazilija, padalyta vergovės, atrado vienybę per tikėjimą, įkvėptą Aparesidos Marijos atvaizdo.

 

Popiežius Rio de Žaneire

Popiežius Rio de Žaneire

Prieš 4 metus prasidėjo pirmoji Pranciškaus apaštališkoji kelionė

22/07/2017 16:47

Šeštadienį, liepos 22 d. sukako ketveri metai nuo pirmosios kelionės pradžios. Praėjus keturiems mėnesiams nuo išrinkimo, 2013 m. liepos 22-28 dienomis, popiežius Pranciškus lankėsi Brazilijos Rio de Žaneire, dalyvavo tame mieste vykusiose PJD pagrindiniuose renginiuose.