Soc. tinklai:

RSS:

App:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Ekumenizmas

Šventoji Šeima

Šventoji Šeima

Egiptas siūlo „Šventosios Šeimos kelią“ UNESCO paveldo sąrašui

17/05/2017 17:03

Jau daug amžių krikščionys Egipte, šiandien daugiausia koptai ortodoksai, lanko įvairias vietas, kuriose, kaip manoma, ilgesniam ar trumpesniam laikui Šventoji Šeima buvo apsistojusi. Dažnai šiose vietose stovi ar stovėjo šventovės, piligrimų traukos centrai. 

 

Naujasis Pasaulinės liuteronų federacijos pirmininkas Musa Panti Filibus

Naujasis Pasaulinės liuteronų federacijos pirmininkas Musa Panti Filibus

Pasaulinė liuteronų federacija užbaigė visuotinę asamblėją

17/05/2017 16:54

Naujasis pirmininkas išrinktas atsižvelgiant į įvairius uždavinius, kuriuos Pasaulinė liuteronų federacija sau iškėlė ateinantiems keliems metams, tokiems kaip pagalba migrantams, jų įtraukimas, moterų teisės tiek Bažnyčioje, tiek visuomenėje.

 

Pasaulinės liuteronų federacijos pirmininkas vyskupas Munib Younan

Pasaulinės liuteronų federacijos pirmininkas vyskupas Munib Younan

Pasaulinės liuteronų federacijos suvažiavimas: malonė – ne pardavimui

11/05/2017 15:48

Vyskupas Younan Lundo susitikimą nedvejodamas vadina „istoriniu“ ir savo klausytojams pasakojo apie tikrą, beveik mistinį daugelio patirtą džiaugsmą jo metu. Jis linkėjo, kad Lundo susitikimo energija smelktųsi tiek į liuteronų, tiek į katalikų Bažnyčias. 

 

Alepo chaldėjų arkivyskupas Antoine Audo

Alepo chaldėjų arkivyskupas Antoine Audo

Alepas bus pavestas Fatimos Dievo Motinai

10/05/2017 17:27

Iškilmių kulminacinė diena bus šeštadienis. Pranciškonų katedroje bus aukojamos šv. Mišios, surengta procesija, joje nešama vos prieš kelias dienas atkeliavusi Fatimos Marijos statula, ir, galiausiai, iškilmingu aktu Alepas bus patikėtas Fatimos Dievo Motinos globai.

 

Pranciškus ir Twadrosas

Pranciškus ir Twadrosas

Popiežius Pranciškus parašė laišką patriarchui Tawadrosui

10/05/2017 17:21

Popiežius dėkoja patriarchui už svetingumą, su kuriuo jis buvo sutiktas kai balandžio pabaigoje lankėsi Egipte ir už bendrą maldą. Laiške paminėta ir su patriarchu pasirašyta bendra deklaracija, kuria Katalikų ir Koptų Bažnyčios pripažįsta viena kitos krikštą.

 

Pranciškus ir Rumunų kolegijos bendruomenė

Pranciškus ir Rumunų kolegijos bendruomenė

Popiežius Rumunų kolegijos bendruomenei: nepripraskite prie vidutiniškumo

05/05/2017 16:53

Bažnytinės atminties stiprinimas padeda įveikti pavojingą pagundą: priprasti prie vidutiniškumo, pasitenkinti „normaliu gyvenimu“, kuriame viskas teka vangiai, be užsidegimo, ir kuriame, anksčiau ar vėliau, tampama savo laiko, savo saugumo, savo gerovės įsitvėrusiais sargais.

 

Popiežius Pranciškus Kaire susitinka su Didžioju imamu Al Tayyebu

Popiežius Pranciškus Kaire susitinka su Didžioju imamu Al Tayyebu

Popiežius padėjo Egiptui atrasti krikščionybę

03/05/2017 15:45

Popiežiaus Pranciškaus žodžiai Egipte buvo nemažiau iškalbūs už jo gestus. Didysis imamas visai nelaukė, kad popiežius jį broliškai apkabintų ir pavadintų „broliu“. Musulmonui tai reiškia ką kitą: kitos religijos brolis iš tikrųjų nėra brolis.

 

Pasirašomas deklaracijos tekstas

Pasirašomas deklaracijos tekstas

Bendras krikštas – ekumenizmo pagrindas ir pradžia

01/05/2017 14:03

Vienas iš ilgalaikių popiežiaus vizito Egipte vaisių bus bendra deklaracija su koptų ortodoksų Bažnyčios galva apie bendro krikšto pripažinimą. Tačiau kodėl iš viso yra kalbama apie tokio, rodos, akivaizdaus dalyko, kaip kad krikštas, pripažinimą?