Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Ekumenizmas

Paminklas Liuteriui Vitenberge

Paminklas Liuteriui Vitenberge

Baigėsi bendri Reformacijos minėjimo metai

31/10/2017 16:06

Pirmą kartą, pabrėžiama bendrame komunikate, „liuteronai ir katalikai pažvelgė į Reformaciją iš ekumeninės perspektyvos“, o tai leido įgyti naują supratimą apie skilimą lėmusius įvykius.

 

Popiežiaus Pranciškaus audiencija Kenterberio arkivyskupui Justin Welby šių metų spalio 27 dieną

Popiežiaus Pranciškaus audiencija Kenterberio arkivyskupui Justin Welby šių metų spalio 27 dieną

Anglikonų Bažnyčia prisideda prie Bendros deklaracijos dėl nuteisinimo

30/10/2017 15:16

Liuteronų ir katalikų Bendros Deklaracijos signatarai patvirtino bendrą krikščionių tikėjimą, jog Šventoji Dvasia įgalina mūsų gerus darbus ne mūsų pačių nuopelnu, o malonės ir tikėjimo į Kristų dėka. 

 

Popiežius ir Škotijos Bažnyčios Moderatorius

Popiežius ir Škotijos Bažnyčios Moderatorius

Audiencija škotų Bažnyčios delegacijai

26/10/2017 13:33

Įžengėme į bendrystės dialogą, kuriame kalbama kalba pagal Dievą ir kuri yra neatskiriama evangelizavimo sąlyga: kaip galime skelbti Dievą meilę, jei nėra meilės tarp mūsų?

 

Pranciškus ir Teofilius III

Pranciškus ir Teofilius III

Popiežių aplankė Jeruzalės ortodoksų patriarchas

23/10/2017 16:13

Neįmanoma pakeisti istorijos, bet, nepamirštant sunkaus pobūdžio artimo meilės trūkumų per praėjusius amžius, norime žvelgti kartu į pilno susitaikymo ir broliškos bendrystės ateitį. 

 

Popiežiaus Pranciškaus audiencija Pasaulinės metodistų tarybos delegacijai

Popiežiaus Pranciškaus audiencija Pasaulinės metodistų tarybos delegacijai

Popiežius prašė metodistus tęsti broliško dialogo kelionę

19/10/2017 16:16

Susitaikymas tepaskatina krikščionis visur būti susitaikymo tarnais. Dievo Dvasia vykdo susitaikiusios vienybės stebuklą, taip kaip per Sekmines: Todėl, turime būti kartu kaip Dvasios laukiantys mokiniai, kaip kartu keliaujantys broliai.

 

2016 metų spalio 31 dienos ekumeninės pamaldos Lunde

2016 metų spalio 31 dienos ekumeninės pamaldos Lunde

Artėja Reformacijos 500 metų sukakties minėjimų pabaiga

10/10/2017 17:15

Tai, kad susitelkta ne į polemiką, ne į Liuterio asmenį, o į tai, kas bendra tikėjime į Kristų, yra „labai pozityvu“, „geriausia ekumeninė mintis“, pažymėjo interviu kardinolas, priminęs, kad Reformacija ir jos minėjimai, kuriuose jis dalyvavo, nebuvo vienodi.