Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Ekumenizmas

Maldos už kūriniją diena

Maldos už kūriniją diena

Patriarchas Dimitrijus ir šv. Jonas Paulius II: nepiktnaudžiaukime!

30/08/2017 16:47

Bažnyčios akyse žmogus turi valdyti žemę ne kaip savavalis savininkas, o kaip mylintis sergėtojas, jaučiantis pagarbų dėkingumą Kūrėjui. Deja, kraštutinio racionalizmo ir egocentrizmo įtakotas šiuolaikinis žmogus praranda kūrinijos sakralumo jausmą, 1989 pažymėjo ortodoksų patriarchas Dimitrijus. 

 

Kard. Pietro Parolin

Kard. Pietro Parolin

Kardinolo Parolin vizitas Maskvoje: Taika ir humanitariniai klausimai

18/08/2017 14:57

Kard. Parolin vyksta į Maskvą Rusijos Federacijos valdžios atstovų kvietimu. Pokalbiuose, be klausimų liečiančių abipusio intereso temas, bus skirtas dėmesys tarptautinei situacijai, ypač pastangoms taikingai išspręsti konfliktus, pamatinį dėmesį skiriant humanitariniams aspektams.

 

Kard. Pietro Parolin

Kard. Pietro Parolin

Kard. Parolin: Maskvoje kalbėsiuos apie taiką

17/08/2017 15:49

Taikos pasaulyje ugdymas bus prioritetinė tema. Apie tai bus kalbama ir susitikimuose  su Rusijos valstybės, ir su Rusijos ortodoksų Bažnyčios vadovais. Bus paliesta ir padėtis Ukrainoje. Daug dėmesio bus skiriama bendriems tarpkonfesiniams katalikų ir rusų ortodoksų santykiams. 

 

Kard. Pietro Parolin

Kard. Pietro Parolin

Kard. Parolin prieš kelionę į Rusiją: ne jėgos teisė, bet teisės jėga

10/08/2017 16:06

Kardinolo paklausta ir apie galimą būsimą popiežiaus kelionę į Rusiją. „Lankysiuos Rusijoje ne tam, kad rengčiau galimą popiežiaus Pranciškaus kelionę“, - atsakė Vatikano Valstybės sekretorius. „Tačiau norėčiau, kad šis mano vizitas, Dievui padedant, ir prie to kiek nors prisidėtų“. 

 

Popiežius Paulius VI skiria kardinolu Karolį Wojtylą, būsimą popiežių Joną Paulių II, 1967 metais

Popiežius Paulius VI skiria kardinolu Karolį Wojtylą, būsimą popiežių Joną Paulių II, 1967 metais

Viešpaties Atsimainymo sekmadienį minimos pal. Pauliaus VI mirties metinės

05/08/2017 16:08

Popiežius Pranciškus: „Kalbant apie didį popiežių, drąsų krikščionį, nenuilstantį apaštalą, negalime nepasakyti Dievui tiek pat paprasto, kiek nuoširdaus ir svarbaus žodžio: Ačiū mūsų brangus ir mylimas popiežiau Pauliau VI už nuolankų ir pranašišką meilės Kristui ir jo Bažnyčiai liudijimą.“

 

Šv. Mikalojaus relikvijos Rusijoje

Šv. Mikalojaus relikvijos Rusijoje

Šv. Mikalojaus relikvijos grįžta iš Rusijos

26/07/2017 16:30

Liepos 28 d. sugrįš į Barį šv. Mikalojaus relikvijos. Garsiojo šventojo relikvijos du mėnesius, nuo gegužės 22-osios buvo Maskvoje ir vėliau Peterburge, kur jas lankė dešimtys tūkstančių rusų stačiatikių. 

 

Koptų ortodoksų Egipte manifestacija po gegužės 26 teroro akto

Koptų ortodoksų Egipte manifestacija po gegužės 26 teroro akto prieš piligrimus

Egipto krikščionys dėl terorizmo grėsmės riboja viešus renginius

15/07/2017 11:05

Potencialių naujų atakų vykdytojai yra islamo ekstremistai, ypač prisišlieję prie „Islamo valstybės“ arba pripažinę jos ideologiją, kuri, priešingai nei tradicinis islamas, pateisina ir skatina visiškai nekaltų ir beginklių civilių žudymą vien dėl to, kad jie krikščionys.