Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Enciklika

Klimatas keičiasi ir dėl žmogaus veiklos

Klimatas keičiasi ir dėl žmogaus veiklos

Popiežiaus žinia konferencijai apie klimatą

16/11/2017 15:58

COP 23 konferencijai Bonoje vadovauja Fidžio salų respublikos premjeras. Fidžio salyne klimato kaita nebėra teorinė ar hipotetinė sąvoka. 2012 metais Vunidogoloa kaimo gyventojai, vienoje iš Fidžio salų, buvo priversti išsikelti dėl potvynių, tas pats gręsia tūkstančiams kitų. 

 

Kardinolas P. Parolin konferencijoje Romoje apie "Vandenį ir klimatą"

Kardinolas P. Parolin konferencijoje Romoje apie "Vandenį ir klimatą"

„Klimatas ir vanduo“: reikia naujų ir išmintingų sprendimų

26/10/2017 10:32

Pratęsdamas popiežiaus mintis, kardinolas Pietro Parolin taip pat paminėjo „karus dėl vandens“, kurie gali kilti tautoms ir valstybėms siekiant kontroliuoti strateginę reikšmę turinčius ežerus, upes ar upės baseinus.

 

Milijonams žmonių vanduo iš krano yra nepasiekiamas dalykas

Milijonams žmonių vanduo iš krano yra nepasiekiamas dalykas

Šventojo Sosto diplomatijos pastangos dėl teisės į vandenį

15/09/2017 18:00

Jau nuo praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio mokslininkai, analitikai, analizių centrai ir politikai pradėjo naudoti terminą „vandens karai“, prognozuodami visuomenių ir valstybių varžymąsi dėl vandens išteklių ir vandens resursų ateinančiais dešimtmečiais.

 

Maldos už kūriniją diena

Maldos už kūriniją diena

Patriarchas Dimitrijus ir šv. Jonas Paulius II: nepiktnaudžiaukime!

30/08/2017 16:47

Bažnyčios akyse žmogus turi valdyti žemę ne kaip savavalis savininkas, o kaip mylintis sergėtojas, jaučiantis pagarbų dėkingumą Kūrėjui. Deja, kraštutinio racionalizmo ir egocentrizmo įtakotas šiuolaikinis žmogus praranda kūrinijos sakralumo jausmą, 1989 pažymėjo ortodoksų patriarchas Dimitrijus. 

 

Popiežius Paulius VI skiria kardinolu Karolį Wojtylą, būsimą popiežių Joną Paulių II, 1967 metais

Popiežius Paulius VI skiria kardinolu Karolį Wojtylą, būsimą popiežių Joną Paulių II, 1967 metais

Viešpaties Atsimainymo sekmadienį minimos pal. Pauliaus VI mirties metinės

05/08/2017 16:08

Popiežius Pranciškus: „Kalbant apie didį popiežių, drąsų krikščionį, nenuilstantį apaštalą, negalime nepasakyti Dievui tiek pat paprasto, kiek nuoširdaus ir svarbaus žodžio: Ačiū mūsų brangus ir mylimas popiežiau Pauliau VI už nuolankų ir pranašišką meilės Kristui ir jo Bažnyčiai liudijimą.“

 

Arkivyskupas G. Ganswein ir popiežius Pranciškus

Arkivyskupas G. Ganswein ir popiežius Pranciškus

Benedikto XVI sekretorius: Pranciškaus kritika tik „fantazijos“

18/07/2017 16:31

Kai kuriuose portaluose, kaip ir kelis kitus kartus anksčiau, Benedikto XVI žodžiai buvo palaikyti ne itin paslėpta kritika popiežiaus Pranciškaus pontifikatui, kurios reikšmė esą dar didesnė todėl, kad ją perskaityti pasiųstas pats arkivyskupas Gänsweinas.