Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Evangelizacija

Kiabakari Gailestingojo Jėzaus šventovė Musoma vyskupijoje, Tanzanijoje

Kiabakari Gailestingojo Jėzaus šventovė Musoma vyskupijoje, Tanzanijoje

Pasikeitimai Tautų Evangelizavimo kongregacijoje

10/11/2017 16:46

Arkivyskupas Rugambwa iš Tanzanijos paskirtas naujuoju Tautų Evangelizavimo kongregacijos sekretoriumi. 57 metų arkivyskupas pastaraisiais metais buvo vienas iš šios kongregacijos sekretoriaus pavaduotojų ir prie kongregacijos veikiančios Popiežiškųjų misijų darbų instituto vadovas.

 

Popiežiaus Pranciškaus audiencija Kenterberio arkivyskupui Justin Welby šių metų spalio 27 dieną

Popiežiaus Pranciškaus audiencija Kenterberio arkivyskupui Justin Welby šių metų spalio 27 dieną

Anglikonų Bažnyčia prisideda prie Bendros deklaracijos dėl nuteisinimo

30/10/2017 15:16

Liuteronų ir katalikų Bendros Deklaracijos signatarai patvirtino bendrą krikščionių tikėjimą, jog Šventoji Dvasia įgalina mūsų gerus darbus ne mūsų pačių nuopelnu, o malonės ir tikėjimo į Kristų dėka. 

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius kviečia sužadinti naują misionierišką užsidegimą

24/10/2017 16:10

2019 metų lapkričio 30 sukanka popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo laiško „Maximum illud“ šimtmetis. Popiežius Pranciškus plačiai pakomentavo laišką, iš naujo paskatinusį vykdyti misijas „ad gentes“, nes „Bažnyčia yra visuotinė, nesvetima jokiai tautai“. 

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: Neįgalieji gali katekizuoti, perduoti tikėjimą

21/10/2017 16:30

Katechezė yra pašaukta atrasti ir išbandyti būdus, kuriais kiekvienas asmuo su savo talentais ir negaliomis, galėtų savo kelyje sutikti Jėzų. Jokia fizinė ar psichinė riba niekuomet neturėtų būti kliūtimi šiam susitikimui, nes Kristaus veidas atsispindi kiekviename asmenyje.

 

Jungtinės Biblijos draugijos santykių su Bažnyčiomis komiteto narius popiežiui pristatė kardinolas Onaiyekan

Jungtinės Biblijos draugijos santykių su Bažnyčiomis komiteto narius popiežiui pristatė kardinolas Onaiyekan

Popiežius: Gyvenimu liudykime Dievo Žodį

05/10/2017 15:46

Popiežius nuoširdžiai padėkojo Jungtinės Biblijos draugijos santykių su Bažnyčiomis komiteto nariams už jo aplankymą Vatikane, kvietė ir toliau puoselėti brolišką bendrystę ir melstis vieni už kitus.

 

Kardinolas Filoni Osakos katedroje kreipiasi į tris šimtus kunigų

Kardinolas Filoni Osakos katedroje kreipiasi į tris šimtus kunigų

Misija Japonijoje: ne bažnytinio aparato metodologija, bet Kristaus patirtis

26/09/2017 16:32

Šiandien ir ateityje nebus daug misionierių, kurie atvyks į šią šalį dėl bendros pašaukimų krizės ir kitų motyvų, todėl misijos darbas tenka vietos personalo, kunigų, vienuolių, pasauliečių, asociacijų pečiams, - sakė kardinolas. 

 

Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienio susitikime

Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienio susitikime

Pranciškus: Dievo Karalystėje nėra „bedarbių“

25/09/2017 13:52

Šiuo palyginimu Jėzus nori, pasak popiežiaus, parodyti du dalykus. Viena, Dievas, kurį simbolizuoja vynuogyno šeimininkas, kviečia visus darbuotis dėl Jo Karalystės. Antra, galiausiai visiems nori duoti tą patį atlygį – išganymą, amžinąjį gyvenimą.

 

Kardinolas F. Filoni Japonijoje

Kardinolas F. Filoni Japonijoje

Kodėl skelbti Kristų Japonijoje?

21/09/2017 17:05

Evangelizacija nėra ideologijos, skaičiaus ar pastangų išsaugoti savo grupę, o Kristaus pažinimo ir jo perkeistos širdies vaisius.