Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Evangelizacija

Žvejų laiveliai jūroje

Žvejų laiveliai jūroje

Paminėtas „Jūros sekmadienis“

10/07/2017 17:27

„Jūros sekmadienis“ Bažnyčioje minimas norint atkreipti dėmesį į daugybę žmonių, kurie gyvena ir dirba jūroje, į jų materialinius ir dvasinius poreikius, į jų įnašą į daugelio šalių gerovę.  

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus su Prisikėlusio Viešpaties Jėzaus Kristaus kongregacijos kapitulos nariais.

Pranciškus: Kristaus prisikėlimas yra krikščioniškojo gyvenimo pagrindas

24/06/2017 16:41

Ordinas buvo įkurtas tam, kad jūsų dvasinė šeima kraštiečiams migrantams liudytų, jog Kristaus prisikėlimas yra krikščioniškojo gyvenimo pagrindas, skelbtų, jog kiekvienam reikia asmeninio prisikėlimo bei paremtų migrantų bendruomenės misiją tarnauti Dievo Karalystei.

 

Popiežius sveikina audiencijos dalyvius

Popiežius sveikina audiencijos dalyvius

Popiežius Pranciškus: moterų indėlis turi augti

09/06/2017 17:28

Todėl moterų dalyvavimas socialiniame, ekonominiame, politiniame gyvenime, vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, yra geras ir būtinas procesas, tas galioja ir bažnytinio gyvenimo sferai.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus. Audiencija Popiežiškųjų misijų institutų generalinės asamblėjos dalyviams

Popiežius skelbia nepaprastą maldos ir susikaupimo laikotarpį

03/06/2017 14:22

Bažnyčiai ir jos misijai vis labiau reikia vyrų ir moterų švento ir uolaus gyvenimo. „Kas skelbia Dievą tebūna Dievo žmogus“, paragino prieš šimtą metų popiežius Benediktas XV apaštališkajame laiške „Maximum illud“.

 

Popiežiaus audiencijos dalyviai

Popiežiaus audiencijos dalyviai

Trečiadienio katechezė: inkaras danguje

26/04/2017 16:31

Mūsų Dievas nėra „čia nesantis“ Dievas, pagrobtas tolimo dangaus; priešingai, tai žmogumi „susižavėjęs“ Dievas, taip švelniai jį mylintis, kad negali nuo jo atsiskirti. Mes, žmonės, esame įgudę sutraukyti ryšius ir tiltus. O Jis ne.

 

Evangelijos įteikimas, mozaika, šv. Morkaus bazilika Venecijoje

Evangelijos įteikimas, mozaika, šv. Morkaus bazilika Venecijoje

Evangelistas Morkus, apaštalų Pauliaus ir Petro bendražygis

25/04/2017 16:46

Ką mes žinome apie Morkaus gyvenimą? Mažai abejojančių, kad evangelistas Morkus yra tas pats asmuo, apie kurį NT kelis kartu rašoma - „Morkus vadinamas Jonu“ (žr. Apd 12,12). Jei „Jonas“ yra žydiškas vardas, tai „Morkus“ lotyniškas, sugraikintas.