Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Fatima

Piligrimai Fatimoje

Piligrimai Fatimoje

Apsireiškimų Fatimoje tyrėjas pripažintas Garbinguoju Dievo tarnu

17/04/2018 13:41

Popiežius Pranciškus buvo priėmęs Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kard. Angelo Amato ir audiencijos metu suteikė leidimą Kongregacijai skelbti dekretus, kuriais patvirtinamos aštuonių kandidatų į palaimintuosius ir šventuosius herojiškos dorybės.

 

Rožinis

Rožinis

Olandijos vyskupai kviečia kalbėti Rožinį už taiką

14/12/2017 12:22

Kalbėdami Rožinį už taiką mes tampame įrankiais Dievo rankose. Vyskupai ragina neužmiršti šios galingos maldos, iš naujo ją pamėgti, kalbėti kai turime laisvo laiko, atsiminti šią maldą kiekvieną šeštadienį, tai yra tradiciškai Marijai skirtą savaitės dieną, ar bent Marijos švenčių dienomis.

 

Žvakių procesija Fatimoje

Žvakių procesija Fatimoje

Lietuvių dienos Fatimoje ir Santjage de Komposteloje

24/10/2017 16:36

Spalio 22 d. Fatimos Marijos šventovėje lietuviai piligrimai šventė Lietuvos dieną Fatimos Jubiliejuje. Šv. Mišioms Švč. Trejybės bazilikoje vadovavo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, koncelebravo 8 vyskupai ir 50 kunigų. Dalyvavo apie 700 lietuvių piligrimų iš Lietuvos ir kitų šalių.

Vakaro malda Fatimoje

Vakaro malda Fatimoje

Spalio 22 Fatimoje buvo švenčiama Lietuvos diena

24/10/2017 10:46

Spalio 22 d. Portugalijoje Fatimoje buvo švenčiama Lietuvos diena. Pagrindinėse šv. Mišiose Švč. Trejybės bazilikoje dalyvavo daugiau nei 600 piligrimų iš Lietuvos bei lietuvių iš kitų šalių.

 

Fatima

Fatima

Lietuvos katalikų piligrimystė į Fatimą

19/10/2017 13:51

Prasidėjo lietuvių piligrimystė į Fatimos šventovę, surengta šiemet sukakusių Švč. M. Marijos apsireiškimų šimtųjų metinių proga. Minėti Lietuvos dieną Fatimoje išvyko apie šešis šimtus piligrimų, su penkiomis dešimtimis kunigų, aštuoniais vyskupais.

 

Nigerijoje išlaisvintas keliaujantis misionierius kun. Maurizio Pallù

Nigerijoje išlaisvintas keliaujantis misionierius kun. Maurizio Pallù

Nigerijoje pagrobtas Romos dvasininkas išlaisvintas

18/10/2017 15:13

Keliaujantis misionierius prieš trejetą metų grįžo į Afrikos misijas Nigerijoje. Ankščiau, kaip pasaulietis misionierius, tarnavo JAV, paskui Nigerijoje, įšventintas Romos vyskupijos kunigu dirbo parapijose, paskui išvyko misionieriumi į Olandiją ir Didžiąją Britaniją.

 

Fatimos Marijos, Rožinio Karalienės šventovė, viena lankomiausių pasaulio vietų, kasmet pritraukia milijonus piligrimų.

Fatimos Marijos, Rožinio Karalienės šventovė, viena lankomiausių pasaulio vietų, kasmet pritraukia milijonus piligrimų.

Fatima, apsireiškimų šimtosios metinės ir pasaulio taika

14/10/2017 14:33

Pal. popiežius Paulius VI Fatimoje 1967 metais meldė, kad „visi žmonės būtų kilniaširdžiai, kad atsisakytų griovimo ir mirties, maištavimo ir priespaudos planų, o atsidėtų bendros gerovės kūrimui ir solidariam bendradarbiavimui. 

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Pranciškus kviečia melstis už taiką: Visi gali būti taikos kūrėjai!

11/10/2017 15:19

„Malda teišjudina pačias nepaklusniausias sielas, kad iš savo širdžių, žodžių ir veiksmų ištrėmusios smurtą, kurtų nesmurtines bendruomenes, besirūpinančias bendraisiais namais. Nieko nėra neįmanoma, jei malda kreipsimės į Dievą. Visi gali būti taikos kūrėjai.“