Soc. tinklai:

RSS:

App:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Fatima

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus. Spaudos konferencija lėktuve

Popiežius Pranciškus: taika yra rankų darbas, kuriamas kasdien

15/05/2017 14:00

„Piemenėlių Jacintos ir Pranciškaus kanonizavimas suteikė didelį asmeninį džiaugsmą“, taip kalbėjo popiežius šeštadienio pavakare susitikime su jį piligrimystėje į Fatimą lydėjusiais spaudos, radijo ir televizijos darbuotojais. Susitikimas įvyko lėktuve skrendant atgal į Romą.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius sekmadienį: teveda mus Fatimos šviesa

15/05/2017 10:51

Fatimoje pasinėriau į šventos tikinčiųjų tautos maldą, kuri toje vietoje jau šimtą metų teka kaip upė, - kalbėjo popiežius. Meldžiau Motinos užtarimo visam pasauliui. Dėkoju Viešpačiui, kad leido man kaip vilties ir taikos piligrimui ten nuvykus atsistoti prie Švenčiausiosios Mergelės kojų.

 

Popiežius Pranciškus Fatimoje

Popiežius Pranciškus Fatimoje

Pranciškus: Mes turime Motiną. Gyvename viltimi, kuri remiasi Jėzumi

13/05/2017 12:28

Popiežius Pranciškus šeštadienį, Marijos apsireiškimų šimtmečio ir palaimintųjų Pranciškaus ir Jacintos kanonizavimo Mišias aukojo Fatimos Marijos šventovės aikštėje, prieš jų pradžią trumpai susitelkė maldoje prie bazilikoje esančių šv. Pranciškaus ir Jacintos kapų.

 

Arkivysk. Bernardito Auza

Arkivysk. Bernardito Auza

Marijos apsireiškimų Fatimoje šimtųjų metinių minėjimas JTO

13/05/2017 11:53

Penktadienį, Švč. M. Marijos apsireiškimų Fatimoje pradžios šimtųjų metinių išvakarėse, Jungtinių Tautų Organizacijoje Niujorke įvyko šiai sukakčiai skirtas minėjimas, kurį surengė Portugalijos nuolatinė misija Jungtinėse Tautose.

 

Popiežius Pranciškus Fatimoje

Popiežius Pranciškus Fatimoje

Su kokia Marija einame? Dvasinio kelio Mokytoja ar nepasiekiama Valdove?

12/05/2017 22:54

Galime pasakyti: mano siela gieda, Tau, Viešpatie! Gailestingumas, kurį parodei savo šventiesiems, pasiekė ir mane. Vienintelė galimybė man save išaukštinti tokia: kad Tavo Motina mane paimtų už parankės, pridengtų savo apsiaustu ir pasodintu šalia Tavo Širdies.

 

Popiežius Pranciškus Fatimoje

Popiežius Pranciškus Fatimoje

Popiežius Pranciškus – piligrimas Fatimoje

12/05/2017 20:00

„Tikėjimo, vilties ir meilės vienybėje su broliais, Tau save atiduodu. Vienybėje su broliais, per Tave, Fatimos Rožinio Mergele, paaukoju save Dievui. Apgaubtas šviesos, kuri iš tavo rankų link mūsų sklinda, šlovinu Viešpatį per amžių amžius.“