Soc. tinklai:

RSS:

App:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Fatima

Iš k.: pal. Jacinta Marto, Dt. Liucija Dos Santos, pal. Pranciškus Marto

Iš k.: pal. Jacinta Marto, Dt. Liucija Dos Santos, pal. Pranciškus Marto

Popiežius skelbs naujus šventuosius Fatimoje ir Romoje

20/04/2017 14:46

Dievo tarnaitė Liucija Dos Santos, Pranciškaus ir Jacintos pusseserė, perdavė Bažnyčiai atsiminimus apie 2017 metais įvykusius Marijos apsireiškimus. Vėliau jos pasakojimas pagarsėjo kaip „Fatimos paslaptys“ apie Švč. Mergelės Marijos pergalę prieš blogį.

 

Trys Fatimos Marijos regėtojai

Trys Fatimos Marijos regėtojai 1917 metais: Lucija Dos Santos (centre), Jacinta (kairėje) ir Pranciškus Marto (dešinėje)

Popiežius kanonizuos kelias dešimtis šventųjų

23/03/2017 16:17

Į šventųjų sąrašą bus įrašyti Fatimos regėtojai, pal. Pranciškus Marto ir jo sesuo Jacinta Marto. Abu mirė būdami vaikais, Pranciškus mirė 1919 metais būdamas dešimties, dviem metais jaunesnė Jacinta mirė būdama devynerių. Juos palaimintaisiais paskelbė šv. Jonas Paulius II 2000 metais.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Dvi dienos Fatimoje: Pranciškaus kelionės programa

20/03/2017 15:22

 Popiežiaus kelionė į garsiąją Portugalijos šventovę truks nuo gegužės 12 iki 13, iš viso apie pusantros paros. Popiežius išvyks iš Vatikano penktadienį, gegužės 12 d., 14 val. ir sugrįš į Romą sekančios dienos vakarą, maždaug 19 val.

 

Kardinolas A.Sodano

Kardinolas A.Sodano

Kard. A. Sodano: Fatimos apsireiškimų šimtmetis neša vilties žinią

15/03/2017 19:45

Šimtas metų, prabėgusių nuo 1917 m. įvykusių Marijos apsireiškimų Fatimoje, mus skatina pagalvoti apie šio įvykio svarbą Bažnyčiai ir pasauliui.  Fatimos įvykių prisiminimas gali mums padėti geriau suprasti Dievo Apvaizdos dalyvavimą žmonių gyvenimuose.

 

Popiežiaus kelionės į Fatimą logotipas

Popiežiaus kelionės į Fatimą logotipas

Fatimos regėtojų šventumo byla žengia pirmyn

14/03/2017 17:07

Pasak internetinio portalo „Faro di Roma“, kongregacija tiria italo vaiko patirtą stebuklą. Kardinolas Amato betgi pridūrė, kad kol kas negalima numatyti kada galėtų įvykti abiejų palaimintųjų kanonizavimas, nes tai sprendžia Popiežius.

 

Fatima

Fatima

Portugalijos vaikų šventė Fatimoje

21/02/2017 16:05

Šiemet Fatimoje švenčiant jubiliejinius šimtuosius apsireiškimų metus, palaimintųjų Jacintos ir Pranciškaus liturginio minėjimo proga buvo švenčiama Portugalijos vaikų diena. Šventėje dalyvavo apie 600 vaikų iš visos Portugalijos, kuriuos į Fatimą atlydėjo jų tėvai ir mokytojai.