Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Fatima

Arkivysk. Bernardito Auza

Arkivysk. Bernardito Auza

Marijos apsireiškimų Fatimoje šimtųjų metinių minėjimas JTO

13/05/2017 11:53

Penktadienį, Švč. M. Marijos apsireiškimų Fatimoje pradžios šimtųjų metinių išvakarėse, Jungtinių Tautų Organizacijoje Niujorke įvyko šiai sukakčiai skirtas minėjimas, kurį surengė Portugalijos nuolatinė misija Jungtinėse Tautose.

 

Popiežius Pranciškus Fatimoje

Popiežius Pranciškus Fatimoje

Su kokia Marija einame? Dvasinio kelio Mokytoja ar nepasiekiama Valdove?

12/05/2017 22:54

Galime pasakyti: mano siela gieda, Tau, Viešpatie! Gailestingumas, kurį parodei savo šventiesiems, pasiekė ir mane. Vienintelė galimybė man save išaukštinti tokia: kad Tavo Motina mane paimtų už parankės, pridengtų savo apsiaustu ir pasodintu šalia Tavo Širdies.

 

Popiežius Pranciškus Fatimoje

Popiežius Pranciškus Fatimoje

Popiežius Pranciškus – piligrimas Fatimoje

12/05/2017 20:00

„Tikėjimo, vilties ir meilės vienybėje su broliais, Tau save atiduodu. Vienybėje su broliais, per Tave, Fatimos Rožinio Mergele, paaukoju save Dievui. Apgaubtas šviesos, kuri iš tavo rankų link mūsų sklinda, šlovinu Viešpatį per amžių amžius.“ 

 

Fatimos Marija

Fatimos Marija

Fatima. Praėjo laikas abejoti, dabar laikas veikti

12/05/2017 16:34

1917 metų gegužės 13-osios sutapimas – Marijos apsireiškimas Fatimoje ir Garbingojo Dievo tarno Eugenijaus Pacelli konsekracija – stipriai paveikė ypač pastarąjį, istorikų dažnai vadinamą pirmuoju „Fatimos popiežiumi“ 

 

Fatimos Marijos statula

Fatimos Marijos statula

Ką skelbia „Fatimos paslaptys“?

11/05/2017 13:22

Ką trys piemenėliai regėjo ir girdėjo, vėliau viena jų – Liucija dos Santos, vyriausioji iš trijų regėtojų ir vienintelė sulaukusi mūsų laikų, užrašė ir perdavė vietos vyskupui, kuris savo ruožtu užrašus perdavė popiežiui. Tai vadinamosios trys Fatimos paslaptys.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus kreipimasis į Portugalijos katalikus kelionės į Fatimą išvakarėse

10/05/2017 19:00

Kaip įprasta prieš popiežiaus keliones, iki išvykimo likus mažiau nei dviem dienoms, popiežius video žinia kreipėsi į portugalus. „Brangioji portugalų tauta, jau tik kelios dienos iki mano ir jūsų piligrimystės pas Fatimos Mergelę. Su džiaugsmu laukiu mūsų susitikimo Motinos namuose“.