Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Fatima

Fatima

Fatima

Fatimoje laukiama daugiau kaip milijono piligrimų

09/05/2017 16:27

Vietiniai popiežiaus kelionės organizatoriai skaičiuoja, kad šia proga į Fatimą atvyks daugiau kaip milijonas žmonių, daugiausia portugalų. Paprastai per metus Fatimos šventovę aplanko po šešis milijonus piligrimų, kurių maždaug trečdalį sudaro portugalai.

 

Fatima laukia popiežiaus Pranciškaus

Fatima laukia popiežiaus Pranciškaus

Ispanijos vyskupai atnaujino pasiaukojimą Fatimos Marijai

08/05/2017 16:32

Ganytojai paragino įsigilinti į Fatimos Marijos apsireiškimų prasmę Dievo išganymo plano kontekste, rinktis Marijos paprastą kalbėjimąsi su piemenėliais kaip pavyzdį, kad dedamos naujojo evangelizavimo pastangos būtų veiksmingos, atsiversti širdimi ir melstis.

 

Popiežius sveikina Portugalų kolegijos Romoje bendruomenę

Popiežius sveikina Portugalų kolegijos Romoje bendruomenę

Pranciškus: geras ryšys su Dievo Motina padeda ryšiui su Bažnyčia

08/05/2017 16:20

Žiūrėkime, broliai ir seserys, į mūsų Motiną, kuri yra Dievo širdyje. Šios merginos iš Nazareto slėpinys mums nėra svetimas. Nėra taip, kad „ji ten, o mes čia“. Ne, esame susiję. Ryšys su Dievo Motina mums padeda turėti gerą ryšį su Bažnyčia: abi yra Motinos.

 

Iš k.: pal. Jacinta Marto, Dt. Liucija Dos Santos, pal. Pranciškus Marto

Iš k.: pal. Jacinta Marto, Dt. Liucija Dos Santos, pal. Pranciškus Marto

Popiežius skelbs naujus šventuosius Fatimoje ir Romoje

20/04/2017 14:46

Dievo tarnaitė Liucija Dos Santos, Pranciškaus ir Jacintos pusseserė, perdavė Bažnyčiai atsiminimus apie 2017 metais įvykusius Marijos apsireiškimus. Vėliau jos pasakojimas pagarsėjo kaip „Fatimos paslaptys“ apie Švč. Mergelės Marijos pergalę prieš blogį.

 

Trys Fatimos Marijos regėtojai

Trys Fatimos Marijos regėtojai 1917 metais: Lucija Dos Santos (centre), Jacinta (kairėje) ir Pranciškus Marto (dešinėje)

Popiežius kanonizuos kelias dešimtis šventųjų

23/03/2017 16:17

Į šventųjų sąrašą bus įrašyti Fatimos regėtojai, pal. Pranciškus Marto ir jo sesuo Jacinta Marto. Abu mirė būdami vaikais, Pranciškus mirė 1919 metais būdamas dešimties, dviem metais jaunesnė Jacinta mirė būdama devynerių. Juos palaimintaisiais paskelbė šv. Jonas Paulius II 2000 metais.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Dvi dienos Fatimoje: Pranciškaus kelionės programa

20/03/2017 15:22

 Popiežiaus kelionė į garsiąją Portugalijos šventovę truks nuo gegužės 12 iki 13, iš viso apie pusantros paros. Popiežius išvyks iš Vatikano penktadienį, gegužės 12 d., 14 val. ir sugrįš į Romą sekančios dienos vakarą, maždaug 19 val.

 

Kardinolas A.Sodano

Kardinolas A.Sodano

Kard. A. Sodano: Fatimos apsireiškimų šimtmetis neša vilties žinią

15/03/2017 19:45

Šimtas metų, prabėgusių nuo 1917 m. įvykusių Marijos apsireiškimų Fatimoje, mus skatina pagalvoti apie šio įvykio svarbą Bažnyčiai ir pasauliui.  Fatimos įvykių prisiminimas gali mums padėti geriau suprasti Dievo Apvaizdos dalyvavimą žmonių gyvenimuose.