Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Gavėnia

Gavėnios pamokslas Vatikane

Gavėnios pamokslas Vatikane

Gavėnios pamokslas Vatikane. Amžinybė – Dievo buvimo būdas

31/03/2017 15:43

Du faktai leidžia Jėzaus prisikėlimą laikyti istoriniu įvykiu: pirma – staigus ir nepaaiškinamas mokinių tikėjimas, toks tvirtas, kad net kankinystė negalėjo jo palaužti; antra – jų pačių mums palikti to tikėjimo aiškinimai.

 

T. Cantalamessa Gavėnios meditacijos

T. Cantalamessa Gavėnios meditacijos

R. Cantalamessa: mirtis yra „gimimas“ ir „krikštas“

24/03/2017 16:27

Yra sakančių, kad krikščionybė kelią sau skina per mirties baimę. Tačiau tai visiška klaida: krikščionybė siekia ne didinti, o išsklaidyti mirties baimę, įskiepyti joje viltį. Ji kviečia medituoti ne tiek savo, kiek Kristaus gelbstinčią mirtį ir dovanojimąsi dėl mūsų.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius sekmadienio vidudienį. Atsiminkime Krikštą

20/03/2017 13:06

„Krikšto dieną mūsų širdyse buvo išlietas vanduo, kuris duoda amžinąjį gyvenimą; Dievas mus perkeitė ir pripildė savo malonės“, kalbėjo popiežius sekmadienio vidudienį, prieš „Viešpaties Angelą“ komentuodamas Evangelijoje girdėtą Jėzaus pokalbį su samariete. 

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Atgailos liturgija Šv. Petro bazilikoje

17/03/2017 19:30

Penktadienio pavakare popiežius Pranciškus vadovavo Šv. Petro bazilikoje vykusiai Atgailos liturgijai. Tai buvo paankstintos „24 valandos Viešpačiui“ – popiežiaus raginimu prieš kelerius metus visose pasaulio vyskupijose pradėtos švęsti atgailos ir susitaikinimo pamaldos.

 

Gavėnios pamokslas Vatikane

Gavėnios pamokslas Vatikane

Gavėnios pamokslas. Tikiu Jėzų – Dievą, gimusį, bet nesukurtą

17/03/2017 15:51

Turime atsakyti į tą klausimą, kurį Jėzus uždavė apaštalams: „O jūs kuo mane laikote?“. Pritaikyti jį sau asmeniškai: „Ar tikrai tu tiki?“, „Ar tiki visa savo širdimi“. Nes juk širdyje suleistos tikėjimo šaknys, kaip sako šv. Augustinas.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus homilija. Atsivertimas – drąsa, nuolankumas, konkretumas

14/03/2017 14:31

Visi esame gundomi ir nė vienas neišvengiame nuodėmių. Kiekvienas, kiekvieną dieną padarome ką nors bloga, - kalbėjo popiežius. Tačiau turime neapsiprasti su blogiu, turime šalintis to, kas nuodija sielą, turime mokytis daryti gera.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius sekmadienį. Kryžius – Jėzaus aukos už mus ženklas

13/03/2017 13:03

Nukryžiuotasis – tai krikščionių tikėjimo simbolis; tai dėl mūsų mirusio ir prisikėlusio Jėzaus emblema. Kryžius telydi mus Gavėnios kelionėje, kad vis labiau suprastume nuodėmės rimtumą ir vertę aukos, kuria Išganytojas mums visus išgelbėjo, - sakė popiežius Pranciškus.