Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Gavėnia

Pranciškaus audiencija

Pranciškaus audiencija

Trečiadienio katechezė apie Komuniją

21/03/2018 17:30

 Tai savo „Išpažinimuose“ yra taikliai pastebėjęs šv. Augustinas: jei kūnišką maistą mes paverčiame savo kūnu, tai Eucharistinis maistas mus palengva keičia į Jėzų. 

 

Kovo 18 dienos vidudienio susitikimas ir malda šv. Petro aikštėje

Kovo 18 dienos vidudienio susitikimas ir malda šv. Petro aikštėje

Vidudienio malda: ką reiškia „pamatyti Jėzų“?

19/03/2018 16:51

Turime priimti šį „velykinį dėsnį“: prarasdami gyvenimą jį gauname, naują ir amžiną. Ką reiškia „prarasti gyvenimą“? Pirmiausia, galvoti mažiau apie save, apie savo interesus, mokėti pamatyti savo artimo poreikius, ypač silpniausiųjų.

 

Gavėnios pamokslas Vatikane

Gavėnios pamokslas Vatikane

Ketvirtas Gavėnios pamokslas Vatikane. Klusnumas

16/03/2018 14:05

Krikščioniškojo klusnumo šaltinis ir pavyzdys mums visiems yra pats Jėzus. Krikščioniškasis klusnumas remiasi ne abstrakčiu Aristotelio principu, kad silpnesnis, mažesnis turi paklusti stipresniam, didesniam, bet įvykiu ir žinia, kad Kristus „tapo klusnus iki mirties“.

 

Popiežius atlieka išpažintį

Popiežius atlieka išpažintį

Popiežius: Nusidėdami tolstame nuo Dievo, bet Dievas netolsta nuo mūsų

09/03/2018 18:30

Penktadienio pavakare popiežius Pranciškus vadovavo atgailos pamaldoms, kuriomis buvo pradėtos „24 valandos Viešpačiui“ – paties Šventojo Tėvo prieš ketverius metus pasiūlyta ir jau visame pasaulyje prigijusi Gavėnios maldinga praktika, į kurią įsijungti pakviestos visos vyskupijos. 

 

Gavėnios pamokslas Vatikane

Gavėnios pamokslas Vatikane

Trečias Gavėnios pamokslas Vatikane. Nuolankumas

09/03/2018 14:06

Tėvas Cantalamessa nuolankumą asmeniniame ir bendruomeniniame šventumo siekimo kelyje prilygino tam, ką elektrotechnikos srityje atlieka izoliacinė medžiaga. Izoliacinė medžiaga atlieka esmiškai svarbų vaidmenį, kad galėtų tekėti elektros srovė.

 

Popiežius nuodėmklausys Šv. Petro aikštėje

Popiežius nuodėmklausys Šv. Petro aikštėje

Popiežius paprašė atverti bažnyčias „24 valandoms Viešpačiui“

07/03/2018 14:59

Popiežius nekartą yra sakęs, kad atgailos Sakramentas turi atspindėti Dievo gailestingumą, išpažintis niekuomet neturėtų tapti kankinimų kamera. Antra vertus, popiežius perspėja nepasiduoti lengvabūdiškumui. Išpažintis nėra koks grožio salonas kelioms dėmėms nuo veido nuvalyti.

 

Pelenų diena

Pelenų diena

Apie liturginius Gavėnios simbolius

06/03/2018 11:13

​Kaip ir Advento, Gavėnios liturgija pasižymi keliais ženklais, kurie savo paprastumu padeda geriau suprasti šio laikotarpio prasmę