Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Gavėnia

T. Raniero Cantalamessa OFM Cap

T. Raniero Cantalamessa OFM Cap

Gavėnios pamokslas Vatikane. „Nesekite šiuo pasauliu“

23/02/2018 16:03

Gyvename laikais kai kiekvienas mano turįs pareigą keisti pasaulį ir Bažnyčią, sakė pamokslininkas. Tad išgirdę žodžius: „nesekite šiuo pasauliu“, savaime norėtume pridurti: „bet keiskite jį, transformuokite“. Tačiau iš tiesų išgirstame kitokį raginimą: „pasikeiskite, keiskite save pačius“.

 

Sūnaus paklydėlio palyginime Tėvas pamoko gailestingumo tiek jaunėlį, tiek vyresnį sūnų

Sūnaus paklydėlio palyginime Tėvas pamoko gailestingumo tiek jaunėlį, tiek vyresnį sūnų

Popiežiaus Gavėnios rekolekcijos: kaip Dievas gydo mūsų troškimus

22/02/2018 17:21

Jaunėlis sūnus trokšta autonomijos, tai geras ir sveikas troškimas: subręsti kaip asmeniui, paimti į rankas savo gyvenimą, išplėsti savo erdvę. Tačiau jaunėlis tai pasiekia ne per dialogą, o per trūkį, per lūžį. Jis atstumia tėvą, tačiau pareikalauja jo materialinių gėrių. 

 

Popiežius dalyvauja rekolekcijose

Popiežius dalyvauja rekolekcijose

Gavėnios rekolekcijos. „Jėzus surenka visas pasaulio ašaras“

21/02/2018 16:45

Kiek ašarų buvo išlieta, o kiek liko neišlietų, įstrigusių mūsų viduje ir ilgai slėgusių, o gal ir tebeslegiančių sielą. Neišverktos ašaros yra labai skaudžios. Dievas jas visas mato ir priima kaip mūsų maldą. Pasitikėkime. Net jei tramdome ašaras savo viduje, neslėpkime jų nuo Dievo.

 

Šventasis Tėvas dalyvauja Gavėnios rekolekcijose

Šventasis Tėvas dalyvauja Gavėnios rekolekcijose

Gavėnios rekolekcijos. „Supratau, kad ištroškau“

20/02/2018 16:58

Jei troškimą surišame su baigtiniais daiktais, patenkame į spąstus. Viena vertus, daiktą sukeičiame su absoliutu, padarome ji savo stabu. Antra vertus, daiktas nepajėgus numalšinti mūsų troškulio: todėl jį gavę pradedame galvoti apie kitą, taip patekdami į uždarą ratą.  

 

Popiežius dalyvauja Gavėnios rekolekcijose

Popiežius dalyvauja Gavėnios rekolekcijose

Gavėnios rekolekcijos. Meditacija apie „troškulio mokslą“

19/02/2018 16:59

Yra daug būdų, kuriais mes apgaudinėjame savąjį esmės troškimą, pridūrė pamokslininkas. Labai lengva ir patrauklu jį aptemdyti pelningumu, veiksmingumu, skubėjimu, įtikėti, kad įmanomas kažkoks „mechaninis“ sprendimas.

 

Šv. Petro aikštė sekmadienio vidudienį

Šv. Petro aikštė sekmadienio vidudienį

Popiežius sekmadienio vidudienį: Gavėnia – atgaila, bet ne gedulas

19/02/2018 09:08

Atsisveikindamas su sekmadienio vidudienio maldos susitikimo dalyviais popiežius paprašė malda palydėti jį ir bendradarbius, tarnaujančiu Romos Kurijoje, per Gavėnios rekolekcijas, kurios prasidėjo jau netrukus po šių popiežiaus žodžių, sekmadienį po pietų.

 

Pirmasis Gavėnios sekmadienis

Pirmasis Gavėnios sekmadienis

Pirmasis Gavėnios sekmadienis

17/02/2018 15:25

Dievo karalystė panaši į dykumą, kurioje užsimezga gyvybė, vietą, kur pasimetę ir sužeisti žmonės pakviečiami grįžti į gyvenimą. Tai perkeičianti ir gydanti jėga, įsiskverbianti į mūsų liūdesio uolų tarpą, kaip geroji naujiena: Dievas yra čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!