Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Holokaustas

Palermo arkivyskupas

Palermo arkivyskupas Corado Lorefice

Katalikų ir žydų draugystė. Susitaikymo gestai Palerme

07/03/2017 14:06

„Dievo vardas nesupriešina, o leidžia tiesti tiltus. Oratorijos paskyrimas žydų bendruomenės kulto reikmėms yra vilties ir žmonių taikingos santarvės ženklas; tai gestas, kurį išugdė katalikų ir žydų draugystė“, pasakė Palermo arkivyskupas.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus audiencijoje penktadienį Europos žydų kongreso delegacija

Holokausto barbarizmas įpareigoja įveikti blogį

27/01/2017 14:54

Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas Europos Saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje prel. Janusz Urbanczyk organizacijos Nuolatinės tarybos susitikime penktadienį pakartojo popiežiaus kvietimą niekuomet neužmiršti Holokausto aukų, nes „žiaurumas nepasibaigė Aušvice“

 

Kard. Kurt Koch

Kard. Kurt Koch

Kardinolo Kocho interviu Vatikano dienraščiui

11/08/2016 15:36

Popiežiaus tyla ir malda Aušvico lageryje; terorizmo pavojus ir augantis priešiškumas imigrantams Europoje; Švedijoje vyksiantis bendras katalikų ir liuteronų rengiamas Reformacijos sukakties minėjimas. Šiomis temomis kalbama kardinolo Kurto Kocho interviu „L‘Osservatore Romano“.

 

šv. Edita Stein

šv. Edita Stein

Editos Stein kankinystės metinės

09/08/2016 16:07

Rugpjūčio 9 d. liturginis kalendorius mini šventąją Kryžiaus Teresę Benediktą – Editą Stein – žydę filosofę, priėmusią krikštą, įstojusią į karmeličių vienuolyną, nacių nužudytą Aušvico mirties lageryje.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius tyla pagerbs Aušvico lagerio aukas

16/07/2016 15:48

Penktadienio liepos 29-osios rytą atvykęs į buvusios Aušvico stovyklos teritoriją popiežius melsis prie paminklo šioje stovykloje žuvusiųjų atminimui. Lenkiški ir hebrajiškai bus kalbama 130-oji psalmė: „Iš nevilties gelmių šaukiuosi tavęs, Viešpatie! Viešpatie, išgirsk mano balsą!“.

 

Pranciškus su Kiko Arguello

Pranciškus su Kiko Arguello, Neokatekumenų kelio vadovu

Popiežiaus žinia: Teatsiveria širdys kenčiančiųjų šauksmui

09/05/2015 15:50

Vienybėje su jumis prašau Viešpatį, kad išklausytų nekaltųjų kančios šauksmą, išreikštą muzikos kalba ir užgydytų visų kenčiančiųjų žaidas. Taip pat ir aš maldauju, kad atsivertų širdys visų kenčiančiųjų šauksmui, parašė Pranciškus, melsdamas susitikimo dalyviams gausios Aukščiausiojo palaimos.

 

Anton Schmid

Anton Schmid

Vatikano radijo Mišiose prisiminta Antono Schmido gyvybės auka Lietuvoje

08/05/2015 16:27

Anton Schmid padarė daug daugiau nei prašė Jėzus. Jis Vilniuje per Antrąjį pasaulinį karą atidavė gyvybę už nepažįstamus svetimšalius. Antono Schmido gyvybės auka buvo prisiminta Vatikano radijo Mišiose gegužės 8 dieną minit Antrojo pasaulinio karo pabaigos septyniasdešimtąsias metines.