Soc. tinklai:

RSS:

App:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Italija

Kardinolas Nicora su Italijos premjeru Gentiloni vasario 4d.

Kardinolas Nicora su Italijos premjeru Gentiloni vasario 4d.

Mirė kardinolas Attilio Nicora

24/04/2017 16:25

Pertvarkant finansinę sistemą kardinolas Nicora tapo pirmuoju Šventojo Sosto Finansinės informacijos žinybos (AIF) pirmininku. Žinyba prižiūri Šventojo Sosto ir Vatikano finansinių operacijų skaidrumą pagal Europos Sąjungoje galiojančias taisykles.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius aplankys iškilių kunigų kapus Italijoje

24/04/2017 15:53

„Niekad nemaištausiu prieš Bažnyčią, nes man daugiau kaip kartą per savaitę reikalingas nuodėmių atleidimas ir nežinočiau, pas ką kitą eiti jo ieškoti, jei palikčiau Bažnyčią“, sakė popiežius video žinioje kelis kartus pacituodamas kunigo Lorenzo Milani tekstus.

 

Marija Geroji Patarėja

Marija Geroji Patarėja

Popiežiaus atstovai dalyvaus renginiuose Kazachstane, Portugalijoje ir Italijoje

21/04/2017 11:11

Popiežius Pranciškus paskyrė kard. Paulių Cordesą, Popiežiškosios „Cor unum“ tarybos primininką emeritą, savo atstovu Kazachstano mariologinio kongreso uždaryme, kuris vyks Karagandoje gegužės 13-ąją, Švč. M. Marijos pirmojo apsireiškimo Fatimoje šimtųjų metinių dieną.

 

Popiežius Pranciškus Asyžiuje

Popiežius Pranciškus Asyžiuje

Asyžiuje atsiras Išsirengimo šventovė. Popiežiaus Pranciškaus laiškas

17/04/2017 16:40

 „Išsirengimas“, pabrėžia popiežius, neišreiškia paniekos pasauliui – ir kaip gi galėtų? – tačiau išaukština Dievo meilę, ją iškelia į vertybių hierarchijos smaigalį, leisdamas gyventi blaiviai, „išsirengti“ iš egoizmo, iš godumo, atrasti grožį ir džiaugsmą. 

 

Popiežius su komiteto nariais

Popiežius su komiteto nariais

Popiežius: biotechnologijos privalo tarnauti žmogui

10/04/2017 16:30

Naudojant biotechnologijas reikia atsakingai ir išmintingai tarpusavyje derinti mokslo, ekonomikos ir etikos reikalavimus, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą priimdamas prieš 25 metus prie Italijos vyriausybės įkurto Biotechnologijų komiteto narius.

 

Karas Sirijoje

Karas Sirijoje

Italijoje pasninko ir maldos diena už Siriją

08/04/2017 16:56

Italijos vyskupijų „Caritas“ ir kitos vyskupijų grupės kviečiamos prisidėti prie maldos ir pasninko trečiadienį, balandžio 12-ąją, Velykų tridienio išvakarėse, „kad neužmirštume, bet pagal Kristaus kančios slėpinį išgyventume daugelio nekaltų žmonių kančią ir kryžių Velykų vilties šviesoje“.