Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Italija

Kard. G. Bassetti, Perudžos ganytojas (Italija)

Kard. G. Bassetti, Perudžos ganytojas (Italija)

Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas ir Celestino atlaidai

29/08/2017 13:48

Kristus, išvaduotojas iš nuodėmės, mums leidžia tikrai būti išeinančia Bažnyčia ir atverti širdies duris taip, kad galėtume su vargdieniais peržengti Jo gailestingumo duris. Vargdieniuose, nusivylusiuose ir visuomenės atmestuosiuose matome atsispindint Kristaus ant Kryžiaus veidą.

 

Celestino V bulė „Inter Sanctorum Solemnia“

Celestino V bulė „Inter Sanctorum Solemnia“

Kvietimas į 723-jį Celestino atlaidų jubiliejų

26/08/2017 16:45

Kasmet atlaiduose iškilmingai perskaitoma Celestino V bulė „Inter sanctorum solemnia“, aukojamos iškilmingos šv. Mišios, rengiama atgailos procesija, kuri užbaigiama Collemaggio Marijos bazilikos Šventųjų durų atidarymo ceremonija.

 

Diakonas ir kankinys šv. Laurynas

Diakonas ir kankinys šv. Laurynas

Šv. Lauryno turtai daro turtingais amžinybėje

10/08/2017 15:51

Kardinolas Bassetti patikino, jog negalima sudaryti preteksto manyti, kad tie, kurie nuoširdžiai gelbsti į pavojų patekusius pabėgėlius ir migrantus bendradarbiauja su prekiautojais žmogaus kūnais. Popiežius moko ugdyti priėmimo ir susitikimo kultūrą prieš abejingumo ir atmetimo kultūrą.

 

Kardinolas Dionigi Tettamanzi sveikina belaisvius Milano kalėjime 2005 m.

Kardinolas Dionigi Tettamanzi sveikina belaisvius Milano kalėjime 2005 m.

Mirė kardinolas Dionigi Tettamanzi

05/08/2017 15:36

Popiežius kard. D. Tettamanzi prisiminė kaip vieną iškiliausių arkivyskupijos asmenybių, mieliausių ir labiausiai mylimų Milano ganytojų, dėkojo už garbaus brolio ir Dievui ištikimo tarno džiaugsmingai liudytą Evangeliją, vaisingą gyvenimą, intensyvią kultūrinę ir pastoracinę veiklą.

 

Viduržemio jūra Oristano vyskupijoje

Viduržemio jūra Oristano vyskupijoje

Nepaskelbtieji šventaisiais rodantys šventumo kelius

04/08/2017 13:11

Sardų ganytojas iš Oristano prisiminė, kad Kunigų metų šventėje juos pavadino „šventaisiais be altoriaus“ todėl, kad jie nors nepaskelbti Bažnyčios šventaisiais, tačiau žmonių pamaldumas juos tokiais laiko - šventaisiais.“

 

šv. t. Pijus iš Petrelčinos

šv. t. Pijus iš Petrelčinos

Baigėsi šv. t. Pijaus metai

29/07/2017 13:46

šv. t. Pijus yra kaip Gerasis Ganytojas, kuris ieško paklydusios avelės ir ją gelbsti; Gerasis Samarietis, kuris gydo kenčiančiųjų žaizdas; Gailestingasis Tėvas, kuris laukia sūnaus palaidūno ir sugrįžusį apkabina; Gerasis Teisėjas, kuris nerūšiuoja asmenų ir kurio teisingumas yra teisingas.

 

Šv. Mikalojaus relikvijos Rusijoje

Šv. Mikalojaus relikvijos Rusijoje

Šv. Mikalojaus relikvijos grįžta iš Rusijos

26/07/2017 16:30

Liepos 28 d. sugrįš į Barį šv. Mikalojaus relikvijos. Garsiojo šventojo relikvijos du mėnesius, nuo gegužės 22-osios buvo Maskvoje ir vėliau Peterburge, kur jas lankė dešimtys tūkstančių rusų stačiatikių.