Soc. tinklai:

RSS:

App:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Izraelis

Gatvės pavadinimo lentelė Jeruzalėje

Gatvės pavadinimo lentelė Jeruzalėje prie Kryžiaus kelio Penktosios stoties

Rinkliava Jėzaus gimtinės taikai

03/04/2017 15:29

Pasak Pauliaus VI, niekas negali užmiršti, kad kai Dievas panorėjo kaip žmogus išsirinkti šiame pasaulyje savą tėvynę, kalbą ir šeimą, jas pasirinko Rytuose. Ši palaimintoji žemė tam tikru būdu tapo dvasiniu paveldu viso pasaulio krikščionims, kurie trokšta ją aplankyti bent sykį per gyvenimą.

 

Kneseto salė prieš balsavimą

Kneseto salė prieš balsavimą

Jeruzalės lotynų patriarchatas smerkia Izraelio įstatymą

09/02/2017 17:12

Minėtas įstatymas daugiausia liečia apie 4000 namų keliuose šimtuose didesnių ir mažesnių gyvenviečių, kurias Izraelio kolonistai savavališkai pastatė Vakarų Kranto zonoje. Šios zonos saugumą kontroliavo ir užtikrino Izraelio kariuomenė, tačiau pati teritorija nebuvo laikoma Izraelio dalimi.

 

Izraelio kolonijos okupuotose teritorijose

Izraelio kolonijos okupuotose Vakarų kranto teritorijose

Vyskupai ragina krikščionis paremti nesmurtinę rezistenciją Šventoje Žemėje

19/01/2017 16:35

Vyskupų, koordinacinė komanda kasmet nuo 1998 metų kelia balsą vardan teisingumo ir taikos, tačiau to regiono gyventų kančios tęsiasi. Todėl mūsų prašymas turi nuskambėti dar stipriau. Kaip vyskupai prašome savo kraštų krikščionių, kad prisiimtų savo atsakomybę malda, supratimu ir veiksmais.

 

Popiežius Pranciškus ir Izraelio prezidentas Š. Peresas

Popiežius Pranciškus ir Izraelio prezidentas Š. Peresas

Popiežiaus užuojauta dėl Šimono Pereso mirties

28/09/2016 16:44

Popiežius Pranciškus pasiuntė telegramą Izraelio valstybės prezidentui, išreikšdamas užuojautą dėl Šimono Pereso mirties. „Giliai nuliūdau sužinojęs apie J.E. Šimono Pereso mirtį. Dar kartą patvirtinu, kaip didžiai vertinu velionio Prezidento nenuilstamas pastangas vardan taikos“.