Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Jėzuitai

Popiežius Jėzuitų Generalinių namų koplyčioje meldėsi prie velionio karsto

Popiežius Jėzuitų Generalinių namų koplyčioje meldėsi prie velionio karsto

Popiežius gedi dėl mirusio Argentinos jėzuito

05/12/2017 15:06

Kuomet dabartinis popiežius Argentinoje ėjo jėzuitų provincijolo pareigas, brolis Mura buvo jo sekretorius ir vairuotojas. Popiežius į Jėzuitų Generalinius namus nuvyko antradienio priešpietį, buvo užėjęs į namų koplyčią, meldėsi prie velionio karsto.

 

Kariuomenė Venesuelos sostinės gatvėje

Kariuomenė Venesuelos sostinės gatvėje

Jėzuitas apie galimus scenarijus Venesueloje

01/09/2017 10:29

Nemažą vaidmenį čia atlieka aukšti kariuomenės vadai, kurie yra korumpuoti ir kurie pasiryžę bet kam, kad išliktų viršuje. „Socialinio sprogimo“ arba pilietinio karo galimybė tokiame kontekste yra reali. Tai būtų liūdniausias scenarijus.

 

Anthony James Corcoran SJ

Anthony James Corcoran SJ

Rusijos jėzuitas paskirtas Kirgizijos katalikų ganytoju

29/08/2017 13:45

Anthony James Corcoran SJ ėjo įvairias pastoracinės pareigas Novosibirsko Atsimainymo vyskupijoje: tarpdiecezinės propedeutinės seminarijos rektoriaus, paskui Dvasios tėvo, Berdsko parapijos klebono ir Vyskupijos generalinio vikaro nuo 1999 iki 2008 metų. 

 

Šv. Kateri, pirmoji indėnų kilmės šventoji

Šv. Kateri, pirmoji indėnų kilmės šventoji

Kanada: piligrimystė kanojomis misionierių keliais

19/08/2017 14:53

Apie vieną tokį vandens kelią pasakojama Kanados katalikų portaluose: prieš kelias dienas, rugpjūčio 15-ąją, apie trisdešimt piligrimų užbaigė per 850 kilometrų kelionę, kuri truko beveik mėnesį. Jie keliavo, tiksliau sakant, yrėsi keliose didelėse kanojose.

 

Šv. Ignacas Lojola, Jėzuitų Draugijos įkūrėjas

Šv. Ignacas Lojola, Jėzuitų Draugijos įkūrėjas

Pranciškus: Jėzaus užvaldyti atsidėkime artimo tarnystei

31/07/2017 15:28

Šv. Ignacas stebėjosi, kad Dievas bendravo su juo, nepaisydamas jo nuodėmingumo. Šventasis suprato, kad Dievas duoda ir atleidžia laisvai, be jokių žmogaus nuopelnų. Jeigu Kūrėjas bendrauja su tokiu nusidėjėliu kaip jis, vadinasi, Kūrėjas gali kalbėtis su kiekvienu asmeniu. 

 

Kankinys pal. arkivysk. Oskaras Romero

Kankinys pal. arkivysk. Oskaras Romero

Popiežius siunčia legatą į Romero metų uždarymą Salvadore

08/07/2017 07:05

Arkivyskupas Romero viešai pasisakė apie savo ganytojiškos veiklos „atsivertimo lūžį“, įvykusį tris metus prieš mirtį, 1977 metais, kai režimo smogikai nušovė jėzuitą t. Rutillio Grande, artimą arkivyskupo Romero bendradarbį.