Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

JAV

Vatikano baudžiamojo kodekso normos pedopornografijos atžvilgiu labai griežtos

Vatikano baudžiamojo kodekso normos pedopornografijos atžvilgiu labai griežtos

Įtariamai dėl pedopornografijos Šventojo Sosto diplomatui kunigui

15/09/2017 17:47

Gavus tokią informaciją iš Jungtinių Valstijų vyriausybės, Valstybės sekretoriatas perdavė ją Vatikano tribunolo prokurorui. Prokuroras pradėjo tyrimą ir jau užmegztas tarptautinis bendradarbiavimas siekiant  surinkti su atveju susijusius duomenis.

 

Pranciškus atsakinėja į klausimus

Pranciškus atsakinėja į klausimus

Popiežiaus interviu grįžtant į Romą

12/09/2017 17:19

Pranciškus su žurnalistais užbaigė pokalbį pasidalindamas dar vienu įspūdžiu: jam važiuojant gatvėmis daugybė tėčių ir mamų kėlė ant rankų kūdikius, vaikus, kad jie galėtų pamatyti popiežių, gautų jo palaiminimą. Šie tėvai tarsi sakė: „tai mano lobis, tai mano viltis, mano ateitis, aš juo tikiu“.

 

Kariuomenė Venesuelos sostinės gatvėje

Kariuomenė Venesuelos sostinės gatvėje

Jėzuitas apie galimus scenarijus Venesueloje

01/09/2017 10:29

Nemažą vaidmenį čia atlieka aukšti kariuomenės vadai, kurie yra korumpuoti ir kurie pasiryžę bet kam, kad išliktų viršuje. „Socialinio sprogimo“ arba pilietinio karo galimybė tokiame kontekste yra reali. Tai būtų liūdniausias scenarijus.

 

Uraganas ir potvyniai JAV

Uraganas ir potvyniai JAV

Popiežius meldžiasi už uragano Harvey aukas

31/08/2017 15:07

Popiežius Pranciškus prašo pranešti apie jo dvasinį artumą ir ganytojišką rūpestį visiems žmonėms, nukentėjusiems nuo siaubingo uragano, kuris šiomis dienomis nusiaubė Teksaso ir Luizianos valstijas.

 

Anthony James Corcoran SJ

Anthony James Corcoran SJ

Rusijos jėzuitas paskirtas Kirgizijos katalikų ganytoju

29/08/2017 13:45

Anthony James Corcoran SJ ėjo įvairias pastoracinės pareigas Novosibirsko Atsimainymo vyskupijoje: tarpdiecezinės propedeutinės seminarijos rektoriaus, paskui Dvasios tėvo, Berdsko parapijos klebono ir Vyskupijos generalinio vikaro nuo 1999 iki 2008 metų. 

 

Antirasistinė manifestacija JAV

Antirasistinė manifestacija JAV

JAV vyskupų konferencija įkūrė komisiją prieš rasizmą

24/08/2017 16:28

1958 metais vyskupai paskelbė kitą dokumentą, „Rasinė diskriminacija ir krikščioniška sąžinė“, kuriame dar kartą tvirtai pareiškė, jog rasinė lygybė yra tiek konstitucinio teisingumo, tiek krikščioniškos pasaulėžiūros principas. 

 

Protestuotojai prieš rasizmą

Protestuotojai prieš rasizmą

Bažnyčia JAV smerkia rasizmą ir smurtą

14/08/2017 15:18

„Pasibaisėtinas smurtas ir neapykanta“ – sakoma Vyskupų konferencijos pirmininko kard. Danielio di Nardo pareiškime, kuriuo jis pasmerkė praėjusios savaitgalio įvykius ir pakvietė melstis už aukas ir už visos šalies visuomenės santarvę.

 

Vysk. Michael Byrnes

Vysk. Michael Byrnes

Guamo saloje sekmadienį meldžiamasi už taiką

12/08/2017 15:09

Guamo salos Ramiajame vandenyne gyventojai sekmadienį meldžiasi už taiką. Vietos vyskupas Michael Byrnes paragino salos katalikus sekmadienį gausiai dalyvauti Mišiose ir melsti Dievą, kad atitolintų pavojų, kurį sukėlė Šiaurės Korėjos lyderio grasinimai.

 

JAV