Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Jonas Paulius II

Iš k. kard. Karolis Wojtyla, būsimasis popiežius Jonas Paulius II, su Lenkijos Bažnyčios primu kard. S. Wyszynskiu, 1978 m.

Iš k. kard. Karolis Wojtyla, būsimasis popiežius Jonas Paulius II, su Lenkijos Bažnyčios primu kard. S. Wyszynskiu, 1978 m.

Ką perskaitysime šv. Jono Pauliaus II gyvenimo knygoje?

03/04/2018 15:48

Praėjo trylika metų nuo mirties, tačiau šv. Jonas Paulius II ir toliau mums kalba, mus įkvėpia, veda ir drąsina, sakė mirties metinių iškilmėje buvęs popiežiaus sekretorius, Krokuvos kardinolas Stanislawas Dziwiszas.

 

Jonas Paulius II

Jonas Paulius II

Prieš trylika metų mirė šv. Jonas Paulius II

02/04/2018 14:20

Ne kartą popiežius savo žvilgsniu apkabino buvusius kambaryje, taip pat kenčiančio Kristaus paveikslą, kabėjusį priešais. Prie mirštančiojo buvo padėta tėvų nuotrauka ir Čenstakavo Dievo Motinos atvaizdas. Kažkuriuo popietės metu ištarė – „leiskite man eiti į Tėvo namus“.

 

šv. popiežius Jonas Paulius II ir kardinolas Jorge Mario Bergoglio

šv. popiežius Jonas Paulius II skiria arkivyskupą Jorge Mario Bergoglio kardinolu 2001 metų vasario 21 dienos konsistorijoje

Prieš 17 metų Jorge Mario Bergoglio paskirtas kardinolu

21/02/2018 15:13

Jorge Mario Bergoglio prieš 17 metų vasario 21 dieną buvo šv. popiežiaus Jono Paulius II paskirtas kardinolu, o vasario 28 dieną sukanka dvidešimt metų kai arkivyskupas Bergoglio, būsimas popiežius Pranciškus, tapo Argentinos sostinės Buenos Airių arkivyskupu metropolitu.

 

Popiežius Pijus XI 1932 metais

Popiežius Pijus XI 1932 metais

Popiežius Pijus XI: Lietuva tokia graži

10/02/2018 17:22

Pijus XI buvo pirmas popiežius savo akimis matęs Lietuvą: jis mėgdavo priminti sutiktiems lietuviams savo apsilankymus Lietuvoje 1920 metais. Pirmoje kelionėje lankėsi Vilniuje ir Kaune, antrojoje – pakeliui į Latviją – pravažiavo Vilnių ir Kaišiadoris.

 

Pal. Teofilius Matulionis

Pal. Teofilius Matulionis

Teofiliaus Matulionio atminimas įamžintas Romoje

06/02/2018 15:43

Romoje antradienį Naujųjų kankinių šventovei perduota palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvija. Apeigose dalyvavo Apaštalų Sosto atstovai. Mišias koncelebravo arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, vyskupai J. Ivanauskas ir E. Bartulis.

 

Kardinolų kolegijos dekanas Angelo Sodano su popiežiumi Pranciškumi

Kardinolų kolegijos dekanas Angelo Sodano su popiežiumi Pranciškumi

Kardinolų kolegijos dekanui Angelo Sodano – 90 metų

24/11/2017 13:13

Kardinolas Sodano popiežiaus vardu „brangiems bičiuliams lietuviams“ palinkėjo: Aušros Vartuose garbinama Dievo Motina Marija „telydi jus brėkštant trečiojo krikščioniškojo tūkstantmečio aušrai, tegloboja jūsų tautą ir visą Europą“.

 

šv. popiežiui Jonui Pauliui II skirtas paminklas Ploërmel miestelyje vakarinėje Prancūzijoje

šv. popiežiui Jonui Pauliui II skirtas paminklas Ploërmel miestelyje vakarinėje Prancūzijoje

Prancūzijos teismas nurodė nuimti kryžių nuo Jono Pauliaus II paminklo

01/11/2017 17:11

Teismas nusprendė, kad kryžiaus buvimas viešoje vietoje prieštarauja įstatymui. Potvarkis sulaukė pasipriešinimo bangos Tviteryje, kur protestuojant teismo sprendimui imtos naudoti nuorodos „parodyk savo kryžių“. Meras pavadino statulą meno kūriniu ir neleido jos išmontuoti.

 

Popiežius Pranciškus prie Porciunkulės Gailestingumo durų 2016 metais

Popiežius Pranciškus prie Porciunkulės Gailestingumo durų 2016 metais

Šv. Pranciškaus „tranzitas“ ir „Sidabrinė Rožė“

03/10/2017 17:33

„Sidabrinės Rožės“ apdovanojimas siejamas su tradicija, pagal kurią šv. Pranciškaus mirtį Porciunkulėje su ordino broliais liudijusi iš Romos didikų šeimos kilusi Jokūbė ir kurios prašymu šventasis įsteigęs Pranciškonų pasauliečių ordiną.