Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Jordanija

Jėzaus Krikšto vieta

Jėzaus Krikšto vieta

Jordanijos katalikų piligrimystė į Kristaus krikšto vietą

10/01/2018 18:06

Arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa, Jeruzalės Lotynų patriarchato apaštalinis administratorius, Jordano turizmo ir senienų ministrė Lina Annab ir Jordano Katalikų Bažnyčios vadovai penktadienį pristato Jordanijos katalikų piligrimystę į Jėzaus Kristaus Krikšto vietą.

 

Mosulo griūvėsiai Irake

Mosulo griūvėsiai Irake

Patriarchai prašo padėti pabėgėliams sugrįžti į gimtines

04/08/2017 16:10

Libane gyvena daugiau kaip milijonas prisiregistravusių pabėgėlių iš Sirijos, nors manoma, kad yra daug, kurie neprisiregistravo. Dabartinis pabėgėlių iš Sirijos skaičius Libane sudaro nuo penktadalio iki ketvirtadienio visų Libano gyventojų.

 

Jordanijos karalius priėmė katalikų vyskupus

Jordanijos karalius priėmė katalikų vyskupus

Jordanijos karalius priėmė katalikų vyskupus

02/05/2017 17:17

Sekmadienį Jordanijos karalius Abdullah II priėmė Jeruzalės lotynų patriarchato apaštališkąjį administratorių arkivysk. Pierbattista Pizzaballa ir patriarcho vikarą Jordanijai vysk. Williamą Shomali. 

 

Gatvės pavadinimo lentelė Jeruzalėje

Gatvės pavadinimo lentelė Jeruzalėje prie Kryžiaus kelio Penktosios stoties

Rinkliava Jėzaus gimtinės taikai

03/04/2017 15:29

Pasak Pauliaus VI, niekas negali užmiršti, kad kai Dievas panorėjo kaip žmogus išsirinkti šiame pasaulyje savą tėvynę, kalbą ir šeimą, jas pasirinko Rytuose. Ši palaimintoji žemė tam tikru būdu tapo dvasiniu paveldu viso pasaulio krikščionims, kurie trokšta ją aplankyti bent sykį per gyvenimą.

 

Arkivysk. Pierbattista Pizzaballa

Arkivysk. Pierbattista Pizzaballa

Arkivysk. Pizzaballa: matome klaidas ir neteisingus sprendimus

07/03/2017 16:40

Gavėnios proga paskelbtame laiške, be sielovadinių pamąstymų ir paraginimų, arkivyskupas paliečia taip pat dabartinius finansinius ir administracinius sunkumus, kuriuos sukėlė neatsakingai tvarkoma Jordanijoje veikiančio katalikiškojo universiteto vadyba.

 

Izraelio kolonijos okupuotose teritorijose

Izraelio kolonijos okupuotose Vakarų kranto teritorijose

Vyskupai ragina krikščionis paremti nesmurtinę rezistenciją Šventoje Žemėje

19/01/2017 16:35

Vyskupų, koordinacinė komanda kasmet nuo 1998 metų kelia balsą vardan teisingumo ir taikos, tačiau to regiono gyventų kančios tęsiasi. Todėl mūsų prašymas turi nuskambėti dar stipriau. Kaip vyskupai prašome savo kraštų krikščionių, kad prisiimtų savo atsakomybę malda, supratimu ir veiksmais.