Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Judaizmas

Popiežiaus susitikimas su rabinais

Popiežiaus susitikimas su rabinais

Popiežius rabinams: mūsų santykiai yra geri, dialogas - vaisingas

31/08/2017 15:11

Ketvirtadienį popiežius Pranciškus priėmė Europos rabinų konferencijos, Amerikos rabinų tarybos ir Izraelio Didžiojo rabinato atstovus. Šios žydų religinius lyderius buriančios organizacijos palaiko pastovius ryšius su Šventojo Sosto religinio dialogo su judaizmu komisija.

 

Gėlės atakos vietoje

Gėlės atakos vietoje

Religinių lyderių balsai po išpuolio Stokholme

08/04/2017 16:44

Liuteronų ir katalikų bažnyčios Stokholmo centre vakare, kaip įprasta, neužrakino durų, bet liko atviros, kad norintys galėtų užeiti maldai, susitikti tarpusavyje. Teroro aktas buvo didelis smūgis šiam miestui ir šiai valstybei, kuri iš tiesų daug daro dėl taikos pasaulyje

 

Londonas

Londonas

Religinių lyderių balsai po atakos Londone. Popiežiaus telegrama

23/03/2017 17:21

Per Vestminsterio arkivyskupą kardinolą Vincent Nichols savo užuojautos žinią perduoda ir popiežius Pranciškus. Kardinolui atsiųstoje telegramoje rašoma, kad popiežius meldžia dieviško sustiprinimo ir taikos gedinčioms šeimoms ir visai tautai užtikrina savo maldą tokiu metu.

 

Popiežius ir audiencijos svečiai

Popiežius ir audiencijos svečiai

Popiežius Pranciškus priėmė žydų Antidefamacijos lygos delegaciją

09/02/2017 17:06

Deja, antisemitinis nusistatymas, kurį iš naujo smerkiu, visose formose, kaip priešingą krikščioniškiems principams ir kiekvienai žmogaus vertai sampratai, dar ir šiandien paplitęs, - konstatavo Šventasis Tėvas, pakartodamas įsipareigojimą, visos Bažnyčios vardu, atmesti antisemitizmą.

 

Popiežius su Pasaulinės žydų tarybos nariais

Popiežius su Pasaulinės žydų tarybos nariais

Popiežius susitiko su Pasaulinės žydų tarybos atstovais

27/09/2016 17:35

Kalbėta apie žydų ir katalikų santykius, o taip pat vienų ir kitų santykius su musulmonais, apie fundamentalistinio terorizmo pasėtą baimę, apie migraciją, apie Europos problemas, o taip pat apie svarbią šių dienų aktualiją Lotynų Amerikoje – Kolumbijos taikos sutartį.

 

Popiežius Romos Sinagogoje 2016 m. sausio 17 d.

Popiežius Romos Sinagogoje 2016 m. sausio 17 d.

Popiežiaus sveikinimas žydų Velykų proga

21/04/2016 13:08

„Telydi jus Aukščiausiojo palaimos gausa, tesaugo Jis jūsų bendruomenę, tebūna jums gailestingas, kiekvieną teapdovanoja savo ramybe. Prašau jus melstis už mane ir aš meldžiuosi už jus. Aukščiausiasis tesuteikia mums malonę vis labiau ugdyti mūsų draugystę“.