Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Jungtinės Tautos

Popiežiaus audiencijos dalyviai

Popiežiaus audiencijos dalyviai

Čiabuvių teisės ir Pranciškaus audiencija

15/02/2017 17:16

Esminis klausimas yra kaip suderinti teisę į vystymąsi, įskaitant socialinį ir kultūrinį, su čiabuvių tapatybės ir jų teritorijų apsauga. To ypač reikia, kai yra planuojamos ekonominės veiklos, kurios gali paveikti čiabuvių kultūras ir jų išskirtinį ryšį su žeme. 

 

Arkivyskupas B.Auza

Arkivyskupas B. Auza, Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas

Arkivysk. B. Auza: Įtraukti moteris į taikos procesus

03/11/2016 00:00

Pasak B. Auzos, reikia siekti  įtvirtinti tarptautiniu lygmeniu supratimą, kad moterų vaidmuo yra esminis tiek tarpininkaujant siekiant užkirsti kelią karo protrūkiui, tiek ir siekiant sutaikyti, atkurti visuomenę  pokonfliktinėse situacijose, vengiant atkristi į ginkluotus konfliktus.

 

Prezidentas Juan Manuel Santos su žmona

Prezidentas Juan Manuel Santos su žmona Maria Clemencia Rodriguez po žinios apie Nobelio premijos skyrimą

Naujasis Nobelio taikos premijos laureatas – vanagas tapęs balandžiu

07/10/2016 16:24

Taikos kūrimas labai skiriasi nuo to, ką aš dariau būdamas gynybos ministru. Kai juo buvau, buvau labai populiarus, o dabar, būdamas prezidentu, esu nepopuliarus, nes bandau pasiekti taiką. Daug lengviau kariauti ir gauti trofėjus. Bet taikos kelias yra pilnatviškesnis. 

 

Pal. Paulius VI

Pal. Paulius VI

Pal. Pauliaus VI mirties metinės

06/08/2016 13:00

Simboliškas ir kartu konkretus pal. popiežiaus Pauliaus VI gailestingumo gestas tuomet nustebimo daugelį. Tačiau tai buvo ne primoji jo parama pal. Motinos Teresės artimo meilės darbams.

 

Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas JTO arkiv. B. Auza

Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas JTO arkiv. B. Auza

Šventojo Sosto diplomatas: žmogaus teisės ir prekyba vaikais

19/07/2016 15:54

Svarbu suvokti žmogaus teisių pagrindą – žmogišką orumą, kuris yra kiekvieno asmens vidinės vertės išraiška, nepriklausomai nuo kilmės, lyties, amžiaus, stiprumo ar silpnumo, sveikatos, ekonominio produktyvumo, pageidavimų, įtakos ar jos neturėjimo.