Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Kalėdos

Kaire susitiprintas saugumas prie bažnyčių

Kaire susitiprintas saugumas prie bažnyčių

Sustiprintas saugumas Egipte prie koptų bažnyčių

02/01/2018 16:01

Kalėdų džiaugsmas yra didesnis už bet kokį smurtą ir už bet kokį liūdesį, pareiškė popiežius Tavadrosas II po dvigubo užpuolimo Helwane. Pasak jo, kova su smurtu ir terorizmu vyksta per dialogą, izoliuojant tuos, kurie stengiasi savo veiksmus uždengti klaidingomis religijos sampratomis.

 

Šventoji Šeima

Šventoji Šeima

Kas yra Kalėdų oktava?

28/12/2017 17:03

Kalėdų oktava žinoma nuo ketvirtojo amžiaus. Ji prasideda pirmosiomis Kalėdų Mišiomis ir baigiasi sausio 1 švenčiama Marijos Dievo Gimdytojos iškilme. Bažnyčios istorijoje būta ir kitų oktavų, bet po Vatikano II Susirinkimo reformų paliktos tik dvi – Velykų ir Kalėdų.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus bendroji audiencija. Būkime Dievo dovana kitiems žmonėms

27/12/2017 15:55

Tariamai iš pagarbos nekrikščionims, o iš tiesų siekiant marginalizuoti tikėjimą, iš šios šventės pašalinamos bet kokios užuominos apie Jėzaus gimimą. Bet iš tiesų juk šis įvykis yra vienintelės tikros Kalėdos. Be Jėzaus nėra Kalėdų! Tai galbūt šventė, bet ne Kalėdos.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežius: Drąsiai liudykime Jėzų, nebijodami, kad už tai teks sumokėti

26/12/2017 14:24

Paminėję Jėzaus gimimą pasaulyje, šiandien minime pirmojo kankinio šv. Stepono gimimą dangui. Ir nors iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad tarp šių dviejų minėjimų nėra nieko bendra, iš tiesų juos sieja labai stiprus ryšys, - sakė popiežius Pranciškus.

 

Kalėdų giesmė

Kalėdų giesmė

Vienai populiariausių kalėdinių giesmių – 200 metų

26/12/2017 10:05

„Stille Nacht, heilige Nacht“ - viena populiariausių kalėdinių giesmių. Jos žodžius 1816 m. parašė Austrijos kaimo Oberndorfo, netoli Zalcburgo, parapijos klebonas kun. Josephas Mohras. Melodijos autorius – tos pačios parapijos vargonininkas Franzas Xaveras Gruberis.

 

Šv. Kalėdų nakties Mišios šv. Petro bazilikoje

Šv. Kalėdų nakties Mišios šv. Petro bazilikoje

Šv. Kalėdų nakties homilija: džiaugsmas, kuriuo dalinamės

25/12/2017 13:23

Džiaugsmas, kuriuo Dievas savo begaliniame gailestingume apgaubė mus - pagonis, nusidėjėlius ir svetimus – ir skatina daryti tą patį. Šios nakties tikėjimas, - kalbėjo Pranciškus, - mus kreipia atpažinti Dievą esant visose situacijose, kur manome Jį nesant.

 

Kristaus Gimimas

Kristaus Gimimas

Kristaus Gimimas - Kalėdos

24/12/2017 13:12

Ypač šiandien reikia sugebėti pastebėti mūsų kasdienybėje įsikūnijusį ir gyvenantį Žodį, o jei pasitaikytų padaryti kažką gero ar bent nusišypsoti kenčiančiam žmogui, nepraleiskime progos. Juk tai gali būti Dievas, atėjęs apsigyventi tarp mūsų…

 

Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus

Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus

Konstantinopolio, Jeruzalės ir Damasko patriarchai sveikina su šv. Kalėdomis

24/12/2017 10:15

Kalėdos yra „kreipimasis į visą sielą neužgesinti Dievo buvimo joje, bet sustiprinti jį gerais darbais“, matyti Dieviškąjį Kūdikį tarp mūsų, visose gyvenimo aplinkybėse – dideliame išbandyme ir dideliame džiaugsme, atsiminti J tiek laimėje, tiek liūdesyje, rašo patriarchas Jonas X iš Damasko.