Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Kanada

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Pranciškus Kanados jauniesiems katalikams: tarkite Viešpačiui – „štai aš“

24/10/2017 17:24

„Ir į jus Jėzus pažvelgia ir pakviečia eiti pas jį. Brangūs jaunuoliai, ar sutikote šį žvilgsnį? Ar išgirdote šį balsą? Ar pajutote postūmį leistis į kelią? Esu įsitikinęs, kad, nepaisant pasaulyje karaliaujančio kurtinančio triukšmo, šis kvietimas skamba jūsų sieloje", - kalbėjo Pranciškus. 

 

Popiežiaus susitikimas Vatikane su grupe Discipulorum Domini kongregacijos kunigų iš Kinijos

Popiežiaus susitikimas Vatikane su grupe Discipulorum Domini kongregacijos kunigų iš Kinijos

Popiežius susitiko su kunigais iš Kinijos

11/10/2017 15:25

Šventųjų skelbimo kongregacija neseniai leido Romos vyskupijoje pradėtą Kinijos apaštalo, Dievo tarno kardinolo Celsio Costantini beatifikacijos bylos sprendimą perkelti į Concordia-Pordenone vyskupiją šiaurės rytų Italijoje, iš kurios Dievo tarnas kilęs.

 

Šv. Kateri, pirmoji indėnų kilmės šventoji

Šv. Kateri, pirmoji indėnų kilmės šventoji

Kanada: piligrimystė kanojomis misionierių keliais

19/08/2017 14:53

Apie vieną tokį vandens kelią pasakojama Kanados katalikų portaluose: prieš kelias dienas, rugpjūčio 15-ąją, apie trisdešimt piligrimų užbaigė per 850 kilometrų kelionę, kuri truko beveik mėnesį. Jie keliavo, tiksliau sakant, yrėsi keliose didelėse kanojose.

 

Kanados premjeras Vatikane

Kanados premjeras Vatikane

Kanados premjeras Justin Trudeau Vatikane

29/05/2017 16:45

Šventojo Sosto Spaudos salės komunikate apie Kanados premjero susitikimus Vatikane pažymima, kad nuoširdžiuose pokalbiuose buvo konstatuoti geri dvišaliai Šventojo Sosto ir Kanados santykiai, katalikų Bažnyčios įnašas į krašto socialinį gyvenimą.

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Popiežiaus kalba TED2017: „Mums reikia vieniems kitų“

26/04/2017 16:43

Žmonijos ateitis nėra tik politikos ir stambaus verslo lyderių rankose, tiesa – pastarieji neša didelę atsakomybę už pasaulio ateitį, tačiau ji labiausiai priklauso nuo žmonių, pripažįstančių „kitą“ kaip kitą „Tave“, o save kaip priklausantį kitam „mes“. „Mums reikia vieniems kitų“.

 

Popiežius su Kanados vyskupais

Popiežius su Kanados vyskupais

Popiežius susitiko su Kanados katalikų vyskupais

25/04/2017 14:34

Tai buvo jau trečioji Bažnyčios Kanadoje regioninės asamblėjos grupė šiemet susitikusi su popiežiumi. Vizitus „Ad Limina“ jau atliko Atlanto vyskupo asamblėjos ir Vakarų katalikų vyskupų asamblėjos nariai. 

 

Popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus

Prasidėjo Kanados vyskupų vizitai Ad limina

16/03/2017 15:42

Kanados vyskupai pradėjo vizitą Ad limina. Ketvirtadienio rytą popiežius susitiko su pirma grupe – su dešimčia ganytojų, vadovaujančių vyskupijoms, priklausančioms Kanados Vyskupų konferencijos Atlanto regionui. 

 

 Notre-Dame-Foy bažnyčioje

Kvebeko arkivyskupas, kardinolas Gérald Cyprien Lacroix guodžia Kvebeko musulmonų kultūros centro steigėją Boufeldja Benabdallah

Išpuolis Kvebeko mečetėje. Kanados katalikų užuojauta ir solidarumas

02/02/2017 15:58

Kard. Lacroix: Šis smurto aktas Kvebeko didžiojoje mečetėje liečia visus mus, krikščionis ir nekrikščionis. Į neapykantos veiksmus atsiliepsime solidarumo veiksmais, įsipareigojimu toliau kurti visuomenę, kurios kasdieniam gyvenimui vadovautų socialinė taika ir pagarba visoms kultūroms.